répa szinonimái

főnév
 • burgundirépa, burgi (tájnyelvi), mangold, takarmányrépa, marharépa
 • sárgarépa, karotta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

intellektuális

melléknév
 • értelmi, szellemi, észbeli, elméleti, teoretikus, elvont, filozofikus (idegen), spekulatív
 • művelt, tanult, tudós, képzett, nagy tudású, intelligens, pallérozott

férfias

melléknév
 • maszkulin (szaknyelvi), virilis (választékos)
 • bátor, határozott, kemény, tetterős, tettre kész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a répa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráma

főnév
 • keret, képkeret, képráma, foglalat
 • (régies): sámfa

pártcsoport

főnév
 • képviselőcsoport, parlamenti frakció, pártfrakció, frakció

pali

főnév
 • balek, palimadár (szleng)
 • (szleng): férfi, ember, személy, fráter, fickó, alak, illető, ipse (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pacák (szleng), hapsi (bizalmas), tag (bizalmas), krapek (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), pofa (szleng), manus (szleng), ürge (szleng), csávó (szleng), fazon (szleng), szivar (szleng)

odavezet

ige
 • elvezet, odavisz

rejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, titkos, titokteljes, kísérteties, miszteriózus (idegen), misztikus, okkult, enigmatikus (idegen), obskúrus (idegen), kriptikus (idegen), fantasztikus
 • megmagyarázhatatlan, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, érthetetlen, kifürkészhetetlen

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)

mutatós

melléknév
 • szép, szemrevaló, csinos, elegáns, fess (bizalmas), ízléses, látszatós (tájnyelvi)
 • tetszetős, látványos, dekoratív, reprezentatív

morózus

melléknév
 • kedélytelen, kedvetlen, örömtelen, sótlan, savanyú, levert, csüggedt, lehangolt, deprimált, melankolikus, mísz (bizalmas)
 • mogorva, rosszkedvű, barátságtalan, zord, rideg, hűvös, fagyos, durcás, morcos, morgós, haragos, harapós, mérges, zsémbes, zsörtölődő, házsártos, tüskés, szúrós

köztulajdon

főnév
 • közkincs, közvagyon

napszúrás

főnév
 • hőguta, agydüh (régies)

sertésborda

főnév
 • sertéskaraj, disznókaraj, kamonádli (idegen)

szakácsnő

főnév
 • szakácsné, főzőné (tájnyelvi), bukaterica (tájnyelvi), főzőasszony (tájnyelvi)

fog1

ige
 • markol, szorít, megragad, ragad, kezelődik (tájnyelvi), markász (tájnyelvi)
 • tart, megtart
 • ér, kap (valamin)
 • szerez, (zsákmányul) ejt, elfog
 • irányít (valakire, valamire)
 • ráfog, ráhárít
 • hozzálát, hozzákezd, nekilát
 • kezd, belekezd
 • fegyelmez, korlátoz, kordában tart, mérsékel
 • (valakit valamire): rászorít, rászoktat
 • késztet, rábír
 • (valakin, valamin): meglátszik, (hatást) érvényesít, hat
 • (igába): hajt, befog
 • vesz, érzékel, felfog (adást)
 • (íróeszköz): ír
 • (tájnyelvi): fogan, megfogamzik

totózik

ige
 • (bizalmas): találgat, tippel

szünös-szüntelen

határozószó
 • folytonosan, szakadatlan, egyfolytában, egyvégtében, szakadatlanul, állandóan, mindig, éjjel-nappal, unos-untalan, mindegyre

repked, röpköd

ige
 • kóvályog, szálldogál, szálldos, szállong, röpdös
 • ide-oda csapódik, lobog, hullámzik
 • kavarog, pereg
 • (tekintet, pillantás): ugrál, röppen, jár, csapong
 • (kéz): rángatózik, rángatódzik

rajongó

melléknév, főnév
 • odaadó, lelkes, lelkesedő, bálványozó, bámuló, elragadtatott, lázas, megrészegült, átszellemült, hevülő (régies), rajka (régies), egzaltált (idegen), energumen (idegen)
 • elvakult, elfogult, megszállott, vakbuzgó, fanatikus, túlzó, szélsőséges
 • hódoló, imádó, udvarló, széptevő, tisztelő, bámuló, szerető, kedves, csodáló, lovag (bizalmas), gavallér (régies), barát
 • szurkoló

röhög

ige
 • vihog, hahotázik, rötyög (tájnyelvi), höcsörít (tájnyelvi), hinnyog (tájnyelvi)
 • kikacag
 • (tájnyelvi): nyerít (pejoratív), nyikog

szövőmunkás

főnév
 • takács

rezgőfű

melléknév
 • gyöngyöcske, máriakönnye, máriatábla, remegőfű, reszketőfű

pattog

ige
 • csattog, kattog, recseg, ropog, serceg, sistereg (tűz)
 • repedezik, hasadozik, fakad
 • (bizalmas): pörlekedik (tájnyelvi), elégedetlenkedik, ugrál, hepciáskodik (bizalmas), kötekedik, kekeckedik (szleng), zsémbel

sakál

főnév
 • törökróka (régies)
 • (pejoratív): gyáva, alattomos (ember)
 • erőszakos, kíméletlen, önző (ember)

szül

ige
 • világra hoz, életet ad, lebabázik, megbabázik, gyermekezik (régies), lebetegszik (régies)
 • fiadzik, kölykezik, ellik Sz: csontot vet; letörött az ángya szekere
 • okoz, létrehoz
 • előidéz, teremt, eredményez, kivált
 • előállít, alkot, készít