randevú szinonimái

főnév
 • találkozó, találkozás, találka, légyott (régies), randi (bizalmas), drót (szleng), jelenés (szleng)
 • pásztoróra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mérce

főnév
 • mérőeszköz, mérőműszer, mérőedény, mérőléc, mérőrúd, mérővessző, colstok, méterrúd, méter, szintmérő, vízállásjelző, vízállásmérő, ugrómérce, kitűzőrúd
 • (régies): mérő, gabonamérték
 • mérték, igény, követelmény, szint, kánon (szaknyelvi), norma, etalon (szaknyelvi)

megvakít

ige
 • elvakít, elkápráztat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a randevú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

propagandaosztály

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály

összezúz

ige
 • összetör, széttör, pozdorjává tör, ízzé-porrá tör, összeroppant, összemorzsol, összeroncsol, szétroncsol, összecsomaszol (tájnyelvi)
 • megsemmisít, tönkretesz, tönkrezúz, felmorzsol

összeadás

főnév
 • összegezés, szummáció (idegen)
 • összesítés
 • egyesítés, esketés, házasítás

nyelvezet

főnév
 • nyelvhasználat, kifejezésmód, stílus, beszédmód, terminológia (szaknyelvi), dikció (régies)
 • language (szaknyelvi)

ráf

főnév
 • vasabroncs, abroncs, karika, vaspánt
 • hajráf, hajpánt

romlott

melléknév
 • ehetetlen, rothadt, avas, poshadt, redves, pudvás, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), büdös, dohos, állott, fülledt, penyvedt (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ecetágy; enné meg a kukac, nem is másra való
 • (tojás) záp
 • (fog): szuvas, lukas
 • erkölcstelen, züllött, feslett, immorális, elvetemült, korrupt, cudar, aljas, gyalázatos, becstelen, gonosz, léha, ledér, szabados, zabolátlan, parázna, buja, perverz Sz: jól tudja, mi a rőfnek az ára
 • (régies): romos
 • eltorzult

misszió

főnév
 • hivatás, küldetés, rendeltetés
 • kiküldetés, megbízás, megbízatás, kirendeltség, képviselet, delegáció, küldöttség, követség
 • hittérítés, hitterjesztés, térítés, misszionálás

meteorológia

főnév
 • légkörtan, időjárástan

köré

névutó, határozószó
 • körül, köréje

munkaerő

főnév
 • munkavállaló, munkás, dolgozó, alkalmazott
 • munkabírás, energia

ruca

főnév
 • kacsa, réce, gácsér, góca (tájnyelvi)
 • vadkacsa

sötétség

főnév
 • sötét, este, éjszaka, éjjel, éj (választékos)
 • árnyék, árny, homály
 • butaság, tudatlanság, műveletlenség, korlátoltság, tanulatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság
 • gonoszság, embertelenség, elvetemültség, aljasság, galádság
 • komorság, levertség, csüggedtség, reménytelenség

felvigyázó

főnév
 • felügyelő, provizor (idegen), őr, őrző, strázsa
 • gondnok

testnevelés

főnév
 • testkultúra, testgyakorlás, gimnasztika, testedzés
 • torna (bizalmas), kíntorna (szleng), másztan (szleng), tesi (szleng)

szociográfia

főnév
 • társadalomrajz

rángatódzik

ige
 • ráng, vonaglik, vergődik, dobálja magát, rángolódik (tájnyelvi)

próbadarab

főnév
 • mintadarab, minta, vizsgálati darab, mintapéldány

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

színművészet

főnév
 • színészet, színjátszás, komédiázás, színészkedés

recsegés

főnév
 • ropogás, csikorgás, nyikorgás, sercegés

pálinkamérés

főnév
 • butik (régies), pálinkásbutik (régies), snapszbutik (régies), lebuj (szleng), csapszék, bögrecsárda

ringlispíl

főnév
 • körhinta, ördögmalom, karusszel (régies), ringlispíl (bizalmas), bolondkocsi (tájnyelvi), bolondmalom (tájnyelvi), bolondszekér (tájnyelvi), csikarittyú (tájnyelvi)

szkafander

főnév
 • búvárruha
 • űrruha, űrhajóruha, űrhajósöltözet