propagandaosztály szinonimái

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

háborodott

melléknév
 • őrült, elmebajos, bolond, zavart, bomlott, eszelős, tébolyodott
 • nyugtalan, felkavart, izgatott, zaklatott, feldúlt

megrozsdásodik

ige
 • berozsdásodik, korrodál, megrágja az idő vasfoga, megeszi a rozsda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a propagandaosztály szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

plató

főnév
 • magasföld, fennsík, hátság, felföld, terasz (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)
 • tálca, felszolgálótálca
 • rakterület, rakfelület

ördöngös II.

főnév
 • (régies): megszállott
 • boszorkány

oszcilláció

főnév
 • (szaknyelvi): rezgés, rezgőmozgás
 • ingadozás, hullámzás
 • habozás

nekilódul

ige
 • nekilendül, nekihevül, rászánja magát, nekigyürkőzik, nekifüzeredik (tájnyelvi)
 • nekivágódik, beleütközik, nekiütközik, belerohan, odacsapódik, hozzáverődik

potya II.

főnév
 • ingyenlakoma

rendezget

ige
 • rakosgat, rámol, igazgat

menyasszony

főnév
 • jegyes, jövendőbeli, szíve választottja, ara, mátka

megvizsgál

ige
 • tesztel, vizsgál, átvizsgál, kivizsgál, megszemlél, szemrevételez, szemügyre vesz, felülvizsgál, felülbírál, revideál, kifürkész, tanulmányoz, megegzaminál (régies), megmustrál (tájnyelvi), megszemel (tájnyelvi), megvizitál (tájnyelvi)
 • rovancsol (szaknyelvi)

konferencia

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

mindenhonnan

határozószó
 • mindenünnen, mindenünnét (tájnyelvi), mindenfelől

retorika

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

semelyik

névmás
 • egyik sem, egyik se, semék (tájnyelvi)

felkészülés, fölkész

főnév
 • előkészület, készülődés, hozzákészülés, összeszedelőzködés, nekigyürkőzés, alapozás, edzés, tréning, gyakorlás
 • anyaggyűjtés
 • tanulás

tekercselés

főnév
 • orsózás, csévélés
 • gombolyítás, motollálás

szeretett

melléknév
 • kedves, drága, édes, drágalátos, aranyos, szerelmes, szerelmetes (régies), szeretetre méltó
 • tisztelt, nagyra becsült
 • népszerű, közkedvelt, keresett, divatos, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), híres, frekventált, kitüntetett, menő (szleng)
 • kedvenc, kegyelt (régies), kedvelt, favorit

protektor

főnév
 • védnök, pártfogó, jóakaró, jótevő, támogató, mecénás, patrónus

pislákol

ige
 • pislog, ég, hunyorog, parázslik, duszilkodik (tájnyelvi), lappog (tájnyelvi), vibrál, reszket

rászól

ige
 • figyelmeztet, ráparancsol, megró, rendreutasít, megszid, letorkol, rápirít, rámordul, ráförmed, ráripakodik, rárivall
 • ráordít, rádörrent

szénaboglya

főnév
 • szénakazal, szénarakás, szénapetrence, petrence
 • (szleng): haj, hajzat, sörény (bizalmas), toll (szleng), séró (szleng)

ráakad

ige
 • rátapad, ráragad, beleakad, beleragad
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, felkutat, belebotlik, szembekerül, meglel, föllel (régies)

ősrégi

melléknév
 • ősi, régi, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), hajdankori, vízözön előtti, hajdani, ósdi, ódon, ásatag, antik

régimódi

melléknév
 • régies, divatjamúlt, idejétmúlt, ósdi, régi divatú, ódivatú, túlhaladott, elavult, megcsontosodott, elévült
 • begyepesedett, régi vágású, elmaradott, hátramaradott, vaskalapos

szerelvény

főnév
 • vonat
 • alkatrész, berendezés, tartozék, szerelék, armatúra (idegen), rekvizitum (idegen)
 • felszerelés, holmi, cókmók