felvigyázó szinonimái

főnév
 • felügyelő, provizor (idegen), őr, őrző, strázsa
 • gondnok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

marharépa

főnév
 • takarmányrépa, burgundi répa

degradál

főnév
 • lefokoz, visszaminősít
 • alacsonyít, lealacsonyít (valamivé), hátrább tesz
 • alább szállít, kisebbít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felvigyázó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felkészülés, fölkész

főnév
 • előkészület, készülődés, hozzákészülés, összeszedelőzködés, nekigyürkőzés, alapozás, edzés, tréning, gyakorlás
 • anyaggyűjtés
 • tanulás

épület

főnév
 • építmény, objektum, ház, létesítmény

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

felszabadul, fölszab

ige
 • kiszabadul, szabadul, megszabadul
 • mentesül, fesztelenné válik, megkönnyebbül, feloldódik

földönfutó

főnév
 • hontalan, hazátlan, otthontalan, üldözött, bujdosó, száműzött, számkivetett, jogfosztott, kiközösített, jöttment, sehonnai
 • szegény, földhözragadt, nincstelen

nőstény

főnév
 • anyaállat
 • (durva): nő, asszony, feleség, szerető

diktatúra

főnév
 • önkényuralom, kényuralom, zsarnokság, totalitarizmus (idegen), parancsuralom, autokrácia (idegen), despotizmus (idegen)(idegen)

defloráció

főnév
 • elvirágzás
 • megbecstelenítés, megszeplősítés

aranyifjú

főnév
 • nőcsábász, szoknyavadász, bájgúnár
 • szépfiú, világfi, ficsúr, bártöltelék, zsúrfiú, divatfi, divatbáb, dandy (régies), arszlán (régies), lion (régies), uracs (régies), gigerli (régies), díszhím

drusza

főnév
 • névrokon, egynevű, ját (régies), azonegy nevű (régies)
 • (tájnyelvi): barát, pajtás, cimbora

futam

főnév
 • (régies): futás, szaladás, roham, iram
 • nekifutás, szökellés
 • versenyrész
 • versenyszám, verseny, (lovaknál) derbi
 • (szaknyelvi): tiráda, passzázs

gyakori

melléknév
 • ismétlődő, meg-megújuló, többszöri, sokszori, sűrű, sorozatos, rendszeres, visszatérő, mindennapos, szüntelen, állandó
 • elterjedt, általános, megszokott, közönséges, közkeletű, kurrens, szokványos, elfogadott, bevett, frekventált

ivászat

főnév
 • italozás, ivás, részegeskedés, mulatozás, poharazgatás, pityizálás (tájnyelvi), darvadozás (tájnyelvi), piálás (szleng), tintázás (szleng)
 • dáridó, tivornya, mulatság, muri (bizalmas), dajdaj (bizalmas), vigalom, pikláció (régies)

hever

ige
 • fekszik, nyugszik, elnyúlik, alszik
 • henyél, lebzsel, heverészik, lopja a napot, döglik (durva), lajhárkodik, lustálkodik, tesped, hentereg (tájnyelvi)
 • hányódik, kallódik, láb alatt van, elfekszik, elterül, szétnyúlik, útban van, kusnyad (tájnyelvi)

felvonás

főnév
 • aktus (régies), rész

felír, fölír

ige
 • följegyez, felvés, rögzít, leír, ráír, írásba foglal, összeír, lajstromoz, nyilvántart, katalogizál, regisztrál, feltüntet, megörökít
 • (orvos): rendel, előír, utasítást ad, meghagy, rendelkezik, javall, ajánl

fogsor

főnév
 • fogazat
 • műfogsor, protézis (szaknyelvi)

helyesbítés

főnév
 • javítás, kiigazítás, helyreigazítás, módosítás, korrekció, korrektúra, rektifikáció (régies), emendatio (régies)
 • felülvizsgálat, revideálás (idegen)

fertőtlenítés

főnév
 • csírátlanítás, csíramentesítés, sterilizálás, dezinfekció (idegen), dezinficiálás (idegen), klórozás, kifőzés (ruháé)

erjeszt

ige
 • fermentál (idegen), cefréz, cukrosít, kovászol

forgalmaz

ige
 • forgalomba hoz, elad, kereskedik, árusít, értékesít

heti

melléknév
 • hetenkénti, hetes, hétnapos