ruca szinonimái

főnév
 • kacsa, réce, gácsér, góca (tájnyelvi)
 • vadkacsa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

boltozatos

melléknév
 • bolthajtásos, boltíves, boltozott, boltos, félköríves, csúcsíves, árkádos, íves, ívelt, karajos (tájnyelvi), tekerületes (tájnyelvi)

belvilág

főnév
 • belmagasság, belméret
 • (régies): lelkivilág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ruca szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

retorika

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

piszokság

főnév
 • aljasság, disznóság, komiszság, szemétség

pénznem

főnév
 • valutanem, pénzfajta

önellátó

melléknév
 • autark (idegen), önálló, maga ura

rongálódik

ige
 • romlik, kopik, nyűvődik, nyúzódik, roncsolódik

spárgatök

főnév
 • főzőtök, tök, úri tök, gyalogtök (tájnyelvi)

népbolt

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

napnyugta

főnév
 • napnyugat (választékos), napszállta, napszállat (régies), napáldozat (régies), napáldozta (régies), napszentület (tájnyelvi), naphajlat (tájnyelvi), naplemente, alkony, alkonyat, alkonypír, esthajnal (régies), szürkület, esthomály

latin

melléknév, főnév
 • diák, deák
 • római, itáliai

nyelvhasználat

főnév
 • nyelvezet, kifejezésmód, stílus, terminológia (szaknyelvi)

súlytalanság

főnév
 • könnyűség, lebegés, lengeség, testetlenség
 • jelentéktelenség

személyazonosság

főnév
 • identitás, kilét

futam

főnév
 • (régies): futás, szaladás, roham, iram
 • nekifutás, szökellés
 • versenyrész
 • versenyszám, verseny, (lovaknál) derbi
 • (szaknyelvi): tiráda, passzázs

túráztat

ige
 • (motort): járat, bemelegít, felgyorsít, felpörget
 • kirándultat

tartózkodik

ige
 • időzik, van, marad, lakik, székel, állomásozik, táborozik, tanyázik, honol, él
 • (valamitől, valakitől): óvakodik, őrizkedik, vonakodik, lemond
 • távol marad, elzárkózik

rugó

főnév
 • spirál, féder (idegen), rugany (régies)
 • indítóok, ok, indíték, indok, motiváció, motívum
 • (szleng): ezres, ezerforintos, mihály (szleng)

részeg

melléknév
 • ittas, illuminált, piás (szleng), elázott (bizalmas), boros, italos, kapatos, berúgott, becsiccsentett (bizalmas), spicces (bizalmas), pityókás (bizalmas), beszívott, bekávézott, kótyagos, mátos (tájnyelvi), itókás (tájnyelvi), benyakalt (tájnyelvi), beszopott, beszeszelt, zákányos (tájnyelvi), tintás (szleng), siker (szleng), szittyós (szleng), mólés (szleng) Sz: a maga keze verte meg; a felső várat megvette a bor; a bécsi kapun se tudna bemenni; alkoholos befolyásoltság alatt áll; az eget is bőgőnek nézi; azt sem tudja, fiú-e vagy lány; be van rúgva, mint az öreg ágyú; be van kötve a feje; beitta a süveget; bekapta a rongyot; bekötötte a fejét három sarokra; bekötötték a fejét csillagos keszkenővel; belenézett a kancsóba; belepte a köd a szemét; benne ám a buzgóság; bepókhálósodtak a szemei; bevárta a végét; borgazda fért az eszéhez; csorgóra áll a kalapja; duplán lát; egész csapig van; elázott a malomkerék kövestől; eltemették a tele hordóba; elütötte a gyászkocsi; elvesztette a csibukját; erősen veszekszik a tele bugyogóval; ez se szalmaszálon szítta; ez is betette az ajtót; ez is ott volt a tűzoltásnál; ez is csapot látott; fejébe állt Boris néni; fejébe ment a bor; fejébe ment a borszesz; fejlövése van; fél kengyelben áll (tájnyelvi); fél keréken van (tájnyelvi); félre van a rúdja; félrecsapta a kalapját; felütötte a sisakot; földszint van; följebb járt a víznél; gazos a feje (tájnyelvi); gőzöl a feje; hamvasban van; hitt a kulacsának; hordóban felejtette az eszét; jó helyen járt; jó félben van; jó vérében van; jól felhörpintett urunk vérében; jól bevett a Krisztus véréből; jól bevett a szentelt vízből; jól betekintett a korsóba; jól feltöltött a fekete süveg alá; jól bekapott; jól elkeltek a süldői; jól el van látva; jól a kalap alá szedett; jól megvetette magának az ágyat; kancsóba fohászkodott; keresztbe áll a szeme; kifogott a kulacsán; kutyához vágta a csapot; leverték a lábát; lökd meg, bor buggyan belőle; mázsás a haja; megcsókolgatta az üveg száját; megitta az eszét; megjárta fejét a budai törökvér; megverte a jobb keze; minden cégérnek köszön; nagy fejjel van; nagyon belenézett az üvegbe; negyven cseppnél többet ivott; nehezebb a feje, mint a fara; nem értem, törökül beszél-e vagy tatárul; nem hallotta a harangszót; nem előre, hanem hátra tántorog; olyan, mint a csap; ott járt, ahol nem búsulnak; pókhálós a szeme; részeg, mint az ágyú; részeg, mint a csap; rózsás színben látja a világot; sokat vizsgálta a csillagot; sokat szűrt a foga közt; szédeleg a lába, tántorog a feje; tele van az iszákja; tele van, mint a barát allelujával; több nála, mint kettő; többet ivott, mint a veréb szokott; úgy néz ki, mint Mózes a moslékban; utolérte a buzgóság; utolérte a bor; van egy kis nyomás benne; vas főkötő van a fejében; völgynek eresztett
 • önfeledt, elragadtatott, mámoros

simogat

ige
 • cirógat, becézget, dédelget, szeretget, tapogat, cirókál (bizalmas), lapogat, babusgat
 • (szellő) legyezget

tapos

ige
 • nyom, rálép, ráhág, tipor, döngöl
 • (szleng): igyekszik, hajt, törtet, pedálozik
 • (tájnyelvi): kerékpározik, teker, pedáloz, biciklizik
 • tapod (tájnyelvi), gázol

sarkalatos

melléknév
 • alapvető, elsődleges, fundamentális, fontos, létfontosságú, jelentős, főfontosságú (régies), döntő, fő, központi, kardinális, lényegi, jelentős, lényegbevágó, lényeges, életbevágó

polémia

főnév
 • vita, nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség

sokszor

határozószó
 • nemegyszer, többször, számos alkalommal, több ízben, sok ízben, jó néhányszor, elégszer, gyakran, gyakorta, sűrűn, százszor, ezerszer, számtalanszor, lépten-nyomon

tartalmas

melléknév
 • gazdag
 • értékes, magvas, velős, mélyenszántó
 • laktató, bőséges, dús
 • zsíros