részletfizetés szinonimái

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hall1

ige
 • felfog, érzékel, érez, ért, neszez (régies), megneszel, neszét veszi, fülel, fülét hegyezi, halldokol (tájnyelvi)
 • értesül, megtud (valakiről valamit), hírül vesz(valami elől)
 • hallgat, meghallgat

messiás

főnév
 • megváltó, üdvözítő
 • Jézus Krisztus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a részletfizetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rászól

ige
 • figyelmeztet, ráparancsol, megró, rendreutasít, megszid, letorkol, rápirít, rámordul, ráförmed, ráripakodik, rárivall
 • ráordít, rádörrent

páternoszter

főnév
 • felvonó, örökmozgó, folytonjáró, lift

pápaság

főnév
 • szentszék
 • pápizmus

old

ige
 • bont, lazít, oldoz, kifűz, bogoz, felfejt, elválaszt
 • hígít, felereszt, vizez
 • felenged, felolvaszt
 • feloldoz

rendellenes

melléknév
 • beteges, kóros, természetellenes, abnormális, fogyatékos, patologikus, patológiás (szaknyelvi), anomáliás (szaknyelvi), elfajzott, romlott, deformálódott (idegen)
 • szabálytalan, rendetlen, irreguláris (szaknyelvi), szokatlan, torz, furcsa, fura, idegenszerű, szertelen, visszás, extravagáns (idegen), excentrikus
 • törvényellenes, jogtalan

selypít

ige
 • selypeg (tájnyelvi), pöszít, pöszéz, selypeskedik (tájnyelvi), csipeg (tájnyelvi)
 • gügyög, gagyog

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

mozgékony

melléknév
 • élénk, lendületes, fürge, eleven, dinamikus, gyors lábú, ruganyos, mobilis (idegen), gyors, virgonc, friss, fürgenc (tájnyelvi), futri (tájnyelvi), gyikos (tájnyelvi), gyüszmész (tájnyelvi), vickora (tájnyelvi)
 • tevékeny, aktív, szorgalmas, serény, energikus, szorgos, agilis, dolgos (tájnyelvi)
 • rugalmas, hajlékony, flexibilis, alkalmazkodó

kuglizik

ige
 • tekézik

neheztel

ige
 • apprehendál (régies), orrol (bizalmas), haragszik, duzzog, dühös (valakire), pikkel (bizalmas), nehezkedik (tájnyelvi), tüszköl (tájnyelvi), rossz néven vesz, zokon vesz, felhúzza az orrát, durcáskodik (bizalmas), méltatlankodik, konyít (tájnyelvi)

simogat

ige
 • cirógat, becézget, dédelget, szeretget, tapogat, cirókál (bizalmas), lapogat, babusgat
 • (szellő) legyezget

szállítmány

főnév
 • rakomány, fuvar, transzport (bizalmas), teheráru, áruküldemény, teherfuvar
 • terhelés, súly, tereh (régies)

fogsor

főnév
 • fogazat
 • műfogsor, protézis (szaknyelvi)

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag

tájfun

főnév
 • forgószél, fergeteg, szélvész

réteges

melléknév
 • rétegzett, táblás (szaknyelvi), leveles, lemezes (szaknyelvi), lamellás (szaknyelvi), rétes (tájnyelvi)

rángat

ige
 • ráncigál, húzgál, huzigál, húzkod, húzogat, cibál, kacimbál (tájnyelvi), ribál (tájnyelvi)
 • nyaggat, nyúz, zaklat, ráncigál, ugráltat

rügy

főnév
 • szem, hajtás, bimbó, sarj, sarjadék, csíra, gemma, fakadás (tájnyelvi)

szűklátókörűség

főnév
 • korlátoltság, szemellenzősség, kicsinyesség, provincializmus

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

pendlizik

ige
 • ingázik, ide-oda közlekedik

sarokrúgás

főnév
 • szögletrúgás, szöglet, korner

taglal

ige
 • fejteget, kifejt, tárgyal, ecsetel, ismertet, részletez, magyaráz, elemez, analizál
 • (tájnyelvi): páhol, fenekel, dögönyöz, agyabugyál