testnevelés szinonimái

főnév
 • testkultúra, testgyakorlás, gimnasztika, testedzés
 • torna (bizalmas), kíntorna (szleng), másztan (szleng), tesi (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csillapodik

ige
 • csillapul, csillapszik, csökken, mérséklődik, enyhül, tompul, lanyhul, alábbhagy, gyengül, gyaludik (tájnyelvi), szűnik, múlik, halkul
 • csendesedik, csitul, engesztelődik, juházik (tájnyelvi), csihad (tájnyelvi), csiggad (tájnyelvi)(szleng)

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a testnevelés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tekercselés

főnév
 • orsózás, csévélés
 • gombolyítás, motollálás

szétválik

ige
 • széjjelválik, szétoszlik, széjjeloszlik, eloszlik, elszéled, szétszéled, széjjelszéled
 • felbomlik, széthasad, széjjelhasad
 • elválik, különválik, elágazik, szétágazik
 • tagolódik, tagozódik, szeparálódik, elkülönül

szénfekete

melléknév, főnév
 • koromfekete, éjfekete, szurokfekete, ébenfekete

sokan

határozószó
 • számosan, többen, nagy számmal, nagy számban, tömegesen, tömegével, százával, ezrével

teremtés

főnév
 • alkotás, létesítés, készítés, előállítás, megalakítás
 • mindenség, világmindenség, univerzum
 • teremtmény, ember, emberi lény
 • nő, perszóna (pejoratív), alak
 • alkotás, készítmény (tájnyelvi)

trikó

főnév
 • atlétaing (választékos), atléta, mez, sporting, póló

reményvesztett

melléknév
 • reménytelen, kétségbeesett, vigasztalan, vigasztalhatatlan, desperált (idegen), desperátus (idegen), elkeseredett, elfásult, letört, levert, csüggedt, csalódott, kiégett, rezignált, pesszimista, defetista (idegen), borúlátó

rásóz

ige
 • ráerőszakol, ráerőltet, rátukmál, nyakába varr, nyakába sóz
 • (bizalmas): kiró, kiszab
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, ráver

munkatábor

főnév
 • munkaszolgálat, kényszermunka, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)

rikkant

ige
 • kiált, felkiált, rikolt, rikít (tájnyelvi), kurjant, hujant (tájnyelvi), rivalg (régies), ordít, üvölt

túráztat

ige
 • (motort): járat, bemelegít, felgyorsít, felpörget
 • kirándultat

ütőér

főnév
 • verőér, artéria (szaknyelvi), ütér (régies), élőér (tájnyelvi), élőín (tájnyelvi)
 • (választékos): főútvonal

ivászat

főnév
 • italozás, ivás, részegeskedés, mulatozás, poharazgatás, pityizálás (tájnyelvi), darvadozás (tájnyelvi), piálás (szleng), tintázás (szleng)
 • dáridó, tivornya, mulatság, muri (bizalmas), dajdaj (bizalmas), vigalom, pikláció (régies)

vízmentes

melléknév
 • száraz
 • víztelenített

tesz-vesz

ige
 • tevékenykedik, dolgozgat, munkálkodik, sürög-forog, sürgölődik, foglalatoskodik (valamivel), tüsténkedik
 • matat, motoszkál, téblábol, teszeget (régies), babrál, piszmog, pepecsel, bíbelődik, szöszmötöl, bajmolkodik (tájnyelvi), mókol (tájnyelvi)

tehenészet

főnév
 • tejgazdaság

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag

visszatérít

ige
 • visszavezérel, megtérít
 • visszaad, megad, visszafizet, megfizet, visszaszolgáltat, kárpótol, kártalanít, kompenzál

tisztelendő II.

főnév
 • (katolikus): pap, lelkész, lelkiatya, igehirdető, plébános, csuhás (pejoratív), lelki tanító (régies), reverendus (idegen)

színmű

főnév
 • színdarab, dráma, darab

törvényhatóság

főnév
 • helyhatóság, önkormányzat, municípium (régies)

vízfesték

főnév
 • akvarell (szaknyelvi)
 • gombfesték