összeadás szinonimái

főnév
 • összegezés, szummáció (idegen)
 • összesítés
 • egyesítés, esketés, házasítás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lát

ige
 • tekint, szemlél, néz, észlel, észrevesz, megfigyel
 • vizionál (idegen)
 • ismer, tud, felmér, felfog, ért
 • tart, vél, gondol, ítél, hisz, érez
 • (tájnyelvi): megél, átél, megér, tapasztal, része van (valamiben)

faburkolat

főnév
 • faborítás, falemez borítás, fatáblázat, táblázat (régies), lambéria
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

oszcilláció

főnév
 • (szaknyelvi): rezgés, rezgőmozgás
 • ingadozás, hullámzás
 • habozás

nagynevű

melléknév
 • híres, hírneves, neves, jeles, híres-neves, nevezetes, nagyhírű, világhírű, beérkezett, ünnepelt, koszorús (választékos), népszerű, menő (szleng), kiváló, tekintélyes, ismert, elismert, előkelő, illusztris (választékos), prominens (választékos), fameuse (idegen)

munkakerülő

főnév
 • dologkerülő, ingyenélő, tétlenkedő, mihaszna, naplopó, lusta, rest, semmittevő, léhűtő, széltoló (bizalmas), csavargó, dologtalan, langallóleső (tájnyelvi), kapa-kaszakerülő (tájnyelvi), ácsori-ricsori (tájnyelvi), here (pejoratív), csöves (szleng), huligán, bummler (régies), lézengő, ritter

megtáncoltat

ige
 • táncba visz
 • megforgat
 • (lovat): megugráltat, megugrat
 • elver, ellátja a baját, elbánik (valakivel), jól befűt (valakinek), megfingat (szleng), megszorongat, elhúzza a nótáját

öntözőkocsi

főnév
 • locsolókocsi, locsolóautó

paszuly

főnév
 • bab, fuszuly (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), poszogtató (tájnyelvi), rácborsó (tájnyelvi)

másfelé

határozószó
 • máshová, másmerre (bizalmas)
 • máshol, másutt, egyebütt (tájnyelvi)

magzatelhajtás

főnév
 • terhességmegszakítás, abortusz, küret (szaknyelvi), angyalcsinálás (régies), méhkaparás, kaparás, művi vetélés, magzatűzés (régies)

kereplő

főnév
 • kerepelő, kelep, csörgettyű (tájnyelvi), pörgettyű (tájnyelvi), zörgettyű (tájnyelvi), csettentyű (tájnyelvi), csörgető (tájnyelvi), sistrum (idegen)
 • (tréfás): kelepelő, fecsegő (száj)

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

pénznem

főnév
 • valutanem, pénzfajta

propagandaosztály

főnév
 • reklámfőnökség, PR-osztály

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik

szénfekete

melléknév, főnév
 • koromfekete, éjfekete, szurokfekete, ébenfekete

sebesvonat

főnév
 • gyorsvonat, gyors (bizalmas), expresszvonat, expressz (bizalmas)

összecsapás

főnév
 • hevenyészés, rögtönzés, tákolás (bizalmas), rittyentés (bizalmas)
 • konfliktus, küzdelem, harc, ütközet, csata, csetepaté (bizalmas), összetűzés, haddelhadd (bizalmas)
 • párviadal, mérkőzés, csatározás, asszó (szaknyelvi), csörte, meccs, tusa, menet

orrvitorla

főnév
 • repülővitorla

pápaság

főnév
 • szentszék
 • pápizmus

sál

főnév
 • kendő, sálkendő (régies), stóla

összeragad

ige
 • összetapad, egyberagad
 • megcsomósodik, összeáll

nászajándék

főnév
 • móring (régies), jegyajándék, hozomány

párkányzat

főnév
 • párkány, attika (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi), párta (szaknyelvi), oromzat (szaknyelvi), orompárkány (szaknyelvi)

savanyít

ige
 • erjeszt, megkovászol (régies), megéleszt (régies), poshaszt (tájnyelvi), poshajt (tájnyelvi)
 • tartósít