recsegés szinonimái

főnév
 • ropogás, csikorgás, nyikorgás, sercegés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megvitat

ige
 • megbeszél, megtárgyal, meghány, meghány-vet, megtanácskozik, diszkutál (régies), megfirtat (tájnyelvi)

exponens

főnév
 • képviselő, követ, küldött, megbízott, ügyvivő, szószóló, deputátus (idegen), ablegátus (idegen), delegátus (idegen)
 • hatványkitevő, kitevő, jelzőszám, mutatószám, index
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a recsegés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráakad

ige
 • rátapad, ráragad, beleakad, beleragad
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, felkutat, belebotlik, szembekerül, meglel, föllel (régies)

panasz

főnév
 • (szaknyelvi): tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • sérelem, hasfájás (szleng)
 • panaszkodás, kesergés, panaszolkodás (régies), sirám, siralom, jeremiád (szaknyelvi), jajkiáltás (választékos), lamentáció (régies), lamentálás (bizalmas), sopánkodás, nyavalygás, siránkozás, óbégatás (pejoratív), nyafogás, zsémbelődés
 • panasztétel, reklamáció
 • bejelentés, feljelentés, panaszirat, kereset, vád
 • kifogás, óvás, felszólalás, tiltakozás, fellebbezés, apelláta (idegen)

összeragad

ige
 • összetapad, egyberagad
 • megcsomósodik, összeáll

nyugalmas

melléknév
 • nyugodalmas, nyugodt, békés, nyugalmat nyújtó, csendes, gondtalan, zavartalan, háborútlan, megnyugtató, nyugis (bizalmas)
 • érintetlen, derűs, szélmentes, sima, mozdulatlan

randevú

főnév
 • találkozó, találkozás, találka, légyott (régies), randi (bizalmas), drót (szleng), jelenés (szleng)
 • pásztoróra

rövidtávfutás

főnév
 • vágta, sprint (idegen)

morzsolgat

ige
 • morzsol, gyűröget, marizsgál (tájnyelvi), bizserél (tájnyelvi), bizserékol (tájnyelvi)
 • majszol, rágcsál, rágicsál, ropogtat

minduntalan

határozószó
 • lépten-nyomon, gyakran, folyvást, folyton, folytonosan, folyton-folyvást, egyre-másra, furtonfurt (régies), derűre-borúra, sűrűn, mindegyre, váltig, unos-untalan, csak, mindig, egyre

következésképpen

határozószó
 • tehát, szóval, úgyhogy, egyszóval, ebből kifolyólag, eszerint, így hát, ennélfogva, ilyenformán, ennek következtében, következőleg

műveletlen

melléknév
 • iskolázatlan, képzetlen, tanulatlan, kulturálatlan, tudatlan, tájékozatlan, civilizálatlan, barbár, pallérozatlan, pórias, illiterátus (régies), írástudatlan, analfabéta
 • neveletlen, illetlen, modortalan, faragatlan, nyers, bárdolatlan, primitív, közönséges, durva, tahó (bizalmas), bunkó, paraszt (durva), mucsai (durva)
 • parlag, parlagon heverő, ugaron hagyott, gondozatlan, megműveletlen, megmunkálatlan, feltöretlen

sarkalatos

melléknév
 • alapvető, elsődleges, fundamentális, fontos, létfontosságú, jelentős, főfontosságú (régies), döntő, fő, központi, kardinális, lényegi, jelentős, lényegbevágó, lényeges, életbevágó

súg-búg

ige
 • sugdolózik, összebeszél, összesúg, sugdos, súgdogál, susog, susog-pusog (tájnyelvi), sugdosódik (tájnyelvi), suttog-buttog, susmog (tájnyelvi), susmusol (bizalmas)
 • forral, pletykál

fertőtlenítés

főnév
 • csírátlanítás, csíramentesítés, sterilizálás, dezinfekció (idegen), dezinficiálás (idegen), klórozás, kifőzés (ruháé)

tisztelendő II.

főnév
 • (katolikus): pap, lelkész, lelkiatya, igehirdető, plébános, csuhás (pejoratív), lelki tanító (régies), reverendus (idegen)

szög3

melléknév
 • (tájnyelvi): (haj) barna, gesztenyeszín, gesztenyeszínű, világosbarna

reformáció

főnév
 • hitújítás

pupák

melléknév, főnév
 • együgyű, élhetetlen, tehetetlen, mamlasz, mulya, málé, bamba, hasznavehetetlen, balga

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

szoktat

ige
 • rászoktat, kapat (tájnyelvi)
 • betör, idomít, nevel, treníroz, dresszíroz
 • (magához szoktat): édesget

rendez

ige
 • rendezget, rendbe rak, rendbe szed, rendbe hoz, rendszerez, szabályoz, igazít, pakol, rámol, összeszed, eligazgat
 • párosít
 • csoportosít, rangsorol, szortíroz (bizalmas), válogat, kategorizál, osztályoz, beskatulyáz (pejoratív)
 • besoroz, sorba tesz, sorba állít, felállít
 • megold, orvosol, tisztáz, elintéz
 • kifizet, kiegyenlít, törleszt, leró, kompenzál
 • szervez, menedzsel, organizál
 • tart, csap, produkál
 • színre visz, szceníroz (idegen)

parancsoló

melléknév
 • kemény, erélyes, határozott, ellentmondást nem tűrő, diktatórikus, zsarnoki, erőszakos
 • (régies): felszólító (mód)

rostál

ige
 • szétválaszt, szitál, szelel, megtisztít, szór, szemel (tájnyelvi), pallal (régies)
 • válogat
 • megvizsgál, elbírál
 • kiválaszt

szószaporítás

főnév
 • bőbeszédűség, szóbőség (régies), terjengősség, szófecsérlés, mellébeszélés, szószátyárság, szószátyárkodás, szalmacséplés, szócséplés, szódara (tájnyelvi), szóhalmozás, szalmázás, fecsegés, rizsa (szleng)