misszió szinonimái

főnév
 • hivatás, küldetés, rendeltetés
 • kiküldetés, megbízás, megbízatás, kirendeltség, képviselet, delegáció, küldöttség, követség
 • hittérítés, hitterjesztés, térítés, misszionálás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pincér

főnév
 • felszolgáló, éthordó, főúr, kellner (régies), pinkli (tájnyelvi), csalinger (szleng)

versforma

főnév
 • versidom (régies), verselés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a misszió szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

menyasszony

főnév
 • jegyes, jövendőbeli, szíve választottja, ara, mátka

megbolygat

ige
 • megbolydít, felbolygat, megberzeget (régies), gúrál (tájnyelvi), megbizgat (tájnyelvi)
 • felforgat, felborít, megzavar, beleüti az orrát
 • megpiszkál, hozzányúl
 • felzaklat, felkavar
 • (emléket): felelevenít, felfrissít

másfelé

határozószó
 • máshová, másmerre (bizalmas)
 • máshol, másutt, egyebütt (tájnyelvi)

legjobb

melléknév
 • legkiválóbb, tökéletes, válogatott, koronázatlan, kiváló, optimális, príma, legkedvezőbb, elsőrendű, csodás, király (szleng)

mihamarabb

határozószó
 • mielőbb, csakhamar, hamarosan, gyorsan

negatív

melléknév
 • hátrányos, káros, rossz, visszahúzó
 • kellemetlen
 • (válasz): tagadó, nemleges, visszautasító, elutasító
 • mínusz (bizalmas)
 • (orvosi lelet): jó, megnyugtató

köntörfalaz

ige
 • mellébeszél, kerülget, kibúvókat keres, megkerül, kitér, lavíroz, csűr-csavar, hímez-hámoz, ötöl-hatol (választékos), kertel, kertel-fartol (tájnyelvi), hamukázik (szleng), csummog (tájnyelvi), fántonfátumoz (tájnyelvi), kemukérózik (tájnyelvi), mismásol (tájnyelvi) Sz: kerülgeti, mint macska a forró kását; sok eresztéke van a beszédjének

kór

főnév
 • betegség, nyavalya, métely, baj, bántalom, morbus (szaknyelvi)

hordágy

főnév
 • hordszék, saroglya (tájnyelvi), terák (tájnyelvi)

közelség

főnév
 • közeliség, közellét
 • küszöbönállás
 • szomszédság, környezet
 • rokonság, hasonlóság

népbolt

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

ok

főnév
 • előidéző, előzmény, forrás, eredet, kútfő
 • indok, indíték, indítóok, megokolás, motívum, rugó
 • ürügy, szín (régies), örv (régies), kifogás
 • alap
 • háttér

diktatúra

főnév
 • önkényuralom, kényuralom, zsarnokság, totalitarizmus (idegen), parancsuralom, autokrácia (idegen), despotizmus (idegen)(idegen)

reményvesztett

melléknév
 • reménytelen, kétségbeesett, vigasztalan, vigasztalhatatlan, desperált (idegen), desperátus (idegen), elkeseredett, elfásult, letört, levert, csüggedt, csalódott, kiégett, rezignált, pesszimista, defetista (idegen), borúlátó

pedagógus

főnév
 • tanár, oktató, nevelő, nevelőtanár, tanító, tanárember, tanerő, tanférfiú (régies), mester (régies), iskolamester (régies)

mivolta

főnév
 • lényege, minősége, belsőny (régies), sajátság, tulajdonság

ménes

főnév
 • lócsorda
 • méntelep

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

pártonkívüli

melléknév, főnév
 • független, pártatlan

morzsolgat

ige
 • morzsol, gyűröget, marizsgál (tájnyelvi), bizserél (tájnyelvi), bizserékol (tájnyelvi)
 • majszol, rágcsál, rágicsál, ropogtat

megénekel

ige
 • megversel, versbe önt

nagysága

főnév
 • (megnevezésként és megszólításként): nagyságos asszony (régies), nagysád (régies), nagysám (régies)
 • tekintetes asszony (régies), ténsasszony (régies)

páva

főnév
 • kalekuti pulyka (régies)
 • (pejoratív): piperkőc, divatmajom