pizsama szinonimái

főnév
 • hálóruha
 • (szleng): rabruha, fegyencruha, zsávoly

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

selymes

melléknév
 • puha, bársonyos, lágy, finom, sima
 • fényes

mindegyre

határozószó
 • egyre, minduntalan, újra meg újra, egyre tovább, állandóan, örökké, folyvást, folyton, folytonosan, mindig, mindenkor, egyfolytában, egyhuzamban, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szüntelen, unos-untalan, éjjel-nappal, vég nélkül, mindinkább
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pizsama szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pazarló

melléknév
 • tékozló, könnyelmű, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), bőköltő (tájnyelvi), préda (tájnyelvi), pazar (régies), kihányó (tájnyelvi), kordé (tájnyelvi)
 • bőkezű

opció

főnév
 • elővételi jog
 • választhatóság
 • optálás (idegen)

odahív

ige
 • odahí (régies), odaszólít, odaint, odarendel, odabolondít (bizalmas), odacitál, becitál, behív, odacsődít, odafáraszt

mutatós

melléknév
 • szép, szemrevaló, csinos, elegáns, fess (bizalmas), ízléses, látszatós (tájnyelvi)
 • tetszetős, látványos, dekoratív, reprezentatív

piál

ige
 • (szleng): iszik, iddogál, iszogat, kortyol, tütül (szleng), tütükél (szleng), tintázik (szleng), trinkel (szleng)
 • iszákoskodik, részegeskedik, kocsmázik

ráígér

ige
 • felülígér, túltesz (tájnyelvi), rálicitál, túllicitál, rátromfol (régies)

megszűr

ige
 • átszűr, leszűr, átszivárogtat (régies), filtrál, megtisztít, finomít, derít (szaknyelvi)
 • válogat, megszitál, megrostál
 • átereszt, általereszt, átbocsát

megőrül

ige
 • megbolondul, megháborodik, meghabarodik (tájnyelvi), meggárgyul (tájnyelvi), megcsábul (tájnyelvi), megtébolyodik, megzavarodik, meghibban, megkeveredik, megbomlik az agya, bedilizik, elveszti az eszét, elborul az elméje, megkergül, megbuggyan (tájnyelvi), meghülyül, becsavarodik (szleng), megkattan (szleng)

kitapasztal

ige
 • megismer, megtud, kikísérletez, kipróbál, kiismer
 • kikémlel, kipuhatol, kiderít, kitudakol, utánajár, végére jár, kiszaglász (bizalmas), kiszimatol (bizalmas), felkutat, kisüt, kitapaszt (tájnyelvi)

méltatlan

melléknév
 • méltánytalan, érdemtelen, szégyenteljes, rossz, alkalmatlan, értéktelen, nemtelen (régies), inkorrekt
 • megszégyenítő, lealacsonyító, degradáló (idegen), derogáló, szégyent hozó, méltóságon aluli, rangon aluli
 • igazságtalan, kifogásolható, tisztességtelen

rátalál

ige
 • rálel, ráakad, rábukkan, meglel, belebotlik, felfedez, megtalál
 • rájön, rátapint, eltalál, kitalál, ráhibáz
 • (régies): ráillik, talál

rosszhiszemű

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás

tanító II.

főnév
 • pedagógus, tanítómester, nevelő, iskolamester (régies), preceptor (régies), instruktor (régies), magiszter (régies)
 • tanítómester, mester

százszor

számnév
 • igen sokszor, sokszor, x-szer, n-szer

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

pata

főnév
 • köröm (patás állaté), szaru, lóköröm
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), futómű (szleng), küllő (szleng), alváz (szleng), mankó (szleng), virgács (szleng), léc (szleng), pipa (szleng), sonka (szleng), csülök (szleng)

publikáció

főnév
 • írásmű, kiadvány, közlemény, közlés
 • közzététel, nyilvánosságra hozatal, kiadás, megjelentetés

szán1

ige
 • sajnál, szánalmat érez, szánakozik, sajnálkozik, fájlal
 • röstell, bán, restell
 • eltervez, kijelöl, előirányoz
 • (valamire, valahova): felhasznál, fordít, áldoz
 • (valakinek): tartogat, címez, ad, szentel
 • (szánja magát vmire): eltökéli magát, elszánja magát, rászánja magát, vállal

porcika

főnév
 • íz, ízecske, tagocska, részecske

orv

melléknév, főnév
 • alattomos, gonosztevő

ráborít

ige
 • ráönt, leönt, rázúdít, ráfolyat, rádönt
 • ráterít, beborít, betakar, ráhúz, ráad, rátesz, rátakar (régies), ráföd (régies)
 • (régies): rávarr

szavatol

ige
 • garantál, jótáll, kezeskedik, garanciát vállal, biztosít