tanító I. szinonimái

melléknév
 • oktató, okító
 • nevelő
 • didaktikus, útmutató, vezető, tanulságos, példázatos
 • idomító, kiképző

tanító II. szinonimái

főnév
 • pedagógus, tanítómester, nevelő, iskolamester (régies), preceptor (régies), instruktor (régies), magiszter (régies)
 • tanítómester, mester

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sztoikus

melléknév
 • szilárd, rendíthetetlen, állhatatos, kitartó
 • egykedvű, higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott, hidegvérű, érzéketlen, szenvtelen(szaknyelvi)

szalamandra

főnév
 • tűzgyík (régies), targyík (tájnyelvi)

súlypont

főnév
 • középpont, tömegközéppont (szaknyelvi)
 • metszéspont, baricentrum (idegen)
 • sarokpont (választékos)

rohadék

főnév
 • (jelzőként is): szemét, aljas, moslék, mocsok, hitvány, alávaló, tetű (durva), patkány (durva)

takarmánylucerna

főnév
 • burgundiszéna, francialóhere

termelés

főnév
 • gyártás, előállítás, produkció, készítés, létrehozás, feldolgozás, összeállítás, összeszerelés, kinyerés (szaknyelvi)

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

pofa

főnév
 • arc, orca, ábrázat, fizimiska (bizalmas), blatt (szleng)
 • (durva): száj
 • fintor, arckifejezés, grimasz
 • (szleng): ember, alak, férfi, pasas (bizalmas), krapek (szleng), pacák, figura, tag, szivar, ipse, fazon

mén

főnév
 • csődör, ménló
 • hátasló, paripa, táltos

rabiga

főnév
 • elnyomás, elnyomatás, szolgaság, szolgasors, fogság, rabság, rabszolgaság, járom
 • zsarnokság, önkény, diktatúra

tevékenység

főnév
 • tevékenykedés, cselekvés, ténykedés, munka, munkálkodás, működés, elfoglaltság, sürgés-forgás, aktivitás

tudás

főnév
 • ismeret, tájékozottság, tapasztalat, bölcsesség
 • tanultság, alapismeret, képzettség, szakértelem, gógyi (szleng)
 • tudomás
 • tudomány

huzat

főnév
 • bevonat, tok, burkolat, terítő, lepel, borítás, ciha
 • léghuzat, légáramlat, léghuzam, légmozgás, légjárás, légvonat, cúg (tájnyelvi)

véletlen II.

főnév
 • véletlenség, véletlen eset, vaksors (régies), kocka (régies), esetlegesség

tanonc

főnév
 • segéd, inas, gyakornok
 • tanítvány, diák, növendék, tanuló

szörnyülködik, szörn

ige
 • megütközik, elképed, sopánkodik, rémülködik (tájnyelvi), csodálkozik

telegrafál

ige
 • (régies): táviratoz, sürgönyöz

vegetáció

főnév
 • növényzet, növényvilág, növénytakaró, flóra (szaknyelvi)
 • tenyészet, burjánzás
 • (szaknyelvi): sarjadzás, burjánzás

táró

főnév
 • tárna, vágat, folyosó, járat
 • akna

számvetés

főnév
 • számítás, kalkuláció, számolás, komputáció
 • elszámolás, számadás, számtartás (régies)
 • mérlegelés, tervezés
 • leszámolás, felelősségre vonás, számonkérés
 • (régies): számtan, számolás

tenyeres-talpas

melléknév
 • testes, vaskos, trabális, drabális, tagbaszakadt, behemót, dajna (bizalmas), robusztus, markos (tájnyelvi), debella, repedtsarkú (durva), esetlen, íztagos (régies)

vegytisztítás

főnév
 • száraztisztítás