megőrül szinonimái

ige
 • megbolondul, megháborodik, meghabarodik (tájnyelvi), meggárgyul (tájnyelvi), megcsábul (tájnyelvi), megtébolyodik, megzavarodik, meghibban, megkeveredik, megbomlik az agya, bedilizik, elveszti az eszét, elborul az elméje, megkergül, megbuggyan (tájnyelvi), meghülyül, becsavarodik (szleng), megkattan (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fordulatszám

főnév
 • forgásszám

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megőrül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megháborodik

ige
 • megzavarodik, meggabalyodik, meghibban, meghabarodik (tájnyelvi), megbolondul, meghőbörödik (tájnyelvi), eszét veszti, megőrül, megparasztul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felfordul (gyomor), émelyeg

leró

ige
 • kiegyenlít, letud (bizalmas), törleszt, letörleszt, kifizet, lefizet, leszurkol (szleng), rendez, lekvittel (bizalmas)

lehetetlen II.

főnév
 • lehetetlenség, képtelenség, abszurdum

köszönés

főnév
 • üdvözlés, süvegelés, meghajlás, tisztelgés, biccentés, bólintás
 • hálálkodás, hála, köszönet

meglátszik

ige
 • látszik, látható, szembetűnik, szembeötlik, kiütközik, megjelenik, láthatóvá válik, meglátódik (tájnyelvi)
 • megmutatkozik, kitűnik, megnyilvánul, feltűnik, kiviláglik, kitetszik (választékos), lerí
 • kiderül, előtűnik, keresztülviláglik (régies), megtetszik (régies), meglátódik (tájnyelvi), ismerszik (tájnyelvi), napvilágra kerül, nyilvánvalóvá válik

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

vonz

ige
 • delejez (régies), magához ránt, magához húz
 • csábít, csalogat, hívogat, édesget, kecsegtet, csiklandoz, izgat
 • megbűvöl, megigéz, lenyűgöz, megbabonáz, elkápráztat, elvarázsol, lebilincsel, hatalmába kerít
 • érdekel, leköt
 • késztet

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

kijavítás

főnév
 • javítgatás, helyreállítás
 • helyreigazítás, helyesbítés, módosítás
 • reparáció (idegen), reparálás (idegen), tatarozás, kiigazítás, rendbehozás, restauráció (idegen), restaurálás, rekonstruálás, rektifikálás (régies)

hány1

ige
 • dobál, szór, lapátol, dob, vet, hajít, hajigál
 • kiad (ételt, italt gyomrából), kipakol (szleng), okád (durva), bukik (csecsemő), (kisgyerek) bökékel (tájnyelvi), kiszámolja magát (tréfás), hánydokol (tájnyelvi), ipertelődik (tájnyelvi), spukkol (szleng), kidobja a taccsot (szleng), csandázik (szleng), rókázik Sz: eldobja a rókabőrt (szleng); eldobja a nyulat (szleng); hosszút köp; nyúzza a rókát (szleng); ötezer-ötszázötvenötöt mond (szleng); otthagyja a malacát; rókabőrt tereget; rókát nyúz; rókát fog; telefonál a nagy fehér kagylóba; viszontlátja a vacsoráját
 • hánytorgat, vádol, beolvas (valakinek), odamondogat, ráolvas
 • szemrehányást tesz, szemére hány
 • lövell, kivet, kibocsát
 • (tájnyelvi): kölykezik, kölykedzik, fiadzik, ellik
 • (bukfencet) vet

kitekeredik

ige
 • elfordul, elcsavarodik
 • kicsavarodik, kisodródik

mikor

határozószó
 • midőn (régies), amikor, egyszer-másszor, mikoron (régies)

nagyítás

főnév
 • túlzás, nagyzás, túljátszás
 • felértékelés
 • fokozás, túlbecslés
 • nagyobbítás, kitágítás, terjesztés
 • növelés, gyarapítás, emelés, fokozás, nyújtás

csajka

főnév
 • evőcsésze, evőedény, matróztál

pofacsont

főnév
 • járomcsont, zigóma (szaknyelvi)

önállóság

főnév
 • függetlenség, autonómia, independencia (idegen), szuverenitás, szabadság
 • önrendelkezés, önkormányzat

megpillant

ige
 • meglát, észrevesz, észlel
 • megismer, kiszúr (bizalmas), felismer, fölfedez

megfontolt

melléknév
 • meggondolt, céltudatos, ésszerű, átgondolt, higgadt, bölcs, józan, komoly, előrelátó, körültekintő, érett, alapos, óvatos, elővigyázatos, fontolva haladó, kiszámított, kimért, éber, okos, értelmes, belátó, eszélyes (régies), józan ítéletű Sz: kétszer mér, egyszer vág; méri a vizet maga előtt

mellé

névutó
 • közelébe, szomszédságába, hozzá, köréje
 • elé
 • pártjára, oldalára, támogatására, segítségére

osztályzat

főnév
 • érdemjegy, kalkulus (idegen), numerus (régies), jegy, minősítés

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

letipor

ige
 • letapos, letapod, lejár, összetapos, legázol, ledíbol (tájnyelvi), ledöböcskol (tájnyelvi), ledöngöl (tájnyelvi), megtipor (tájnyelvi)
 • félretapos, lekoptat
 • legyőz, elpusztít, leigáz

menetlevél

főnév
 • útiparancs, fuvarlevél, útilevél, menlevél

ölt

ige
 • szúr, bök, varr
 • fűz, befűz
 • kidug, nyújt, kiölt
 • (ruhát): felvesz, magára vesz, belebújik, felhúz