ráígér szinonimái

ige
 • felülígér, túltesz (tájnyelvi), rálicitál, túllicitál, rátromfol (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bojtár

főnév
 • pásztorsegéd, kisbéres, juhászbojtár

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráígér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prés

főnév
 • sajtó, satu

összesen

határozószó
 • összevéve (tájnyelvi), egybevéve, összegezve, összeadva, összességében, mindenestül, együttvéve, együttesen, caklipakli (bizalmas), cakompakk (bizalmas), összevissza (bizalmas)

őrlődik

ige
 • töredezik, kopik
 • darálódik
 • emésztődik, gyötrődik, kínlódik, rágódik, eszi magát(bizalmas)

nullpont

főnév
 • kezdőpont (szaknyelvi), kiindulópont, origó (szaknyelvi)
 • fagypont

püffedt

melléknév
 • dagadt, duzzadt, puffadt, felfúvódott, táskás, feszülő (has)
 • kövér, hájas, elhízott

rizikó

főnév
 • kockázat, kockáztatás, veszély, bizonytalanság, vakmerőség

mindenhova, mindenho

határozószó
 • mindenüvé, mindenfelé

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

költ3

ige
 • ír, szerez, alkot, versel, versez (régies), (zeneművet) komponál, létrehoz, papírra vet, megfogalmaz, formába önt
 • kitalál, kigondol, kieszel, ráfog, kohol (választékos), fundál (régies), sző (választékos)

motoszkál

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

rovar

főnév
 • féreg, bogár, lárva, insectum (idegen)

somfordál

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög

félteke

főnév
 • félgömb, hemiszféra (szaknyelvi), hemiglóbusz (idegen), félgolyó (régies)

termelési

melléknév
 • gyártási, előállítási, produkciós, feldolgozó, összeállító

sziréna

főnév
 • vészkürt, duda (régies), kürt, nénó (szleng), nyávogó (szleng)
 • riasztó

rajong

ige
 • lelkesedik, lelkendezik, lelkesül, imád, bámul, csodál, magasztal, bálványoz, istenít, él-hal, lángol, odavan (valakiért), bolondul, hevül, esekedik (tájnyelvi), döglik (szleng), bele van gárgyulva (bizalmas), berosál (valakitől) (szleng)

pózol

ige
 • megjátssza magát, nagyképűsködik, színészkedik, affektál, kényeskedik, felfújja magát, adja a bankot (szleng), tetszeleg

rénszarvas

főnév
 • iramszarvas (régies), tarándszarvas (régies), rén

szigor

főnév
 • szigorúság, keménység, vaskéz, rigiditás (idegen)

rászoktat

ige
 • ránevel, rákapat, hozzászoktat, hozzáedz, belever (valakibe valamit)

ötletes

melléknév
 • sziporkázó, elmés, szellemes, invenciózus, találékony, leleményes, érdekes, szellemdús, ötletgazdag, ötletdús, ügyes (szerszám), csalafinta

révén

névutó
 • által, útján, keresztül, segítségével, közvetítésével, jóvoltából

szinte

főnév
 • már-már, jóformán, úgyszólván, idestova, kvázi (bizalmas), mintegy, majdnem, kevés híján, valósággal, csaknem, félig, közel