rátalál szinonimái

ige
 • rálel, ráakad, rábukkan, meglel, belebotlik, felfedez, megtalál
 • rájön, rátapint, eltalál, kitalál, ráhibáz
 • (régies): ráillik, talál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mutatkozik

ige
 • látszik, megjelenik, előtűnik, előbukkan, előáll, érzékelhető, mutatózik (tájnyelvi)
 • ígérkezik, bizonyul, kínálkozik, várható, kilátásban van

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rátalál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

puhatol, puhatolódzi

ige
 • puhatolózik, tapogatózik, fürkész, szimatol, tudakol, kémlel, vizslat, nyomoz, vizsgálódik, szaglász, érdeklődik, informálódik, faggatódzik, kérdezősködik, szondáz

páfrányfenyő

főnév
 • gingó, gingófa (tájnyelvi)

összeg

főnév
 • végösszeg, összesség, mennyiség
 • pénzösszeg, summa (bizalmas)

nyirok

főnév
 • limfa (szaknyelvi)
 • nedv
 • nedvesség, latyak, sár

ráismer

ige
 • felismer, megismer, rekognoszkál (idegen), azonosít

rovar

főnév
 • féreg, bogár, lárva, insectum (idegen)

molekula

főnév
 • részecske, korpuszkula (régies), tömecs (régies)

mikor

határozószó
 • midőn (régies), amikor, egyszer-másszor, mikoron (régies)

körzeti

melléknév
 • kerületi, övezeti, járási, regionális (idegen)

mutatószám

főnév
 • jelzőszám, indexszám, index, mérőszám

sajog

ige
 • fáj, lüktet, hasogat, ég, éget, zsibong (tájnyelvi), zsiborog (tájnyelvi), bizsereg (tájnyelvi)
 • (régies): csillog, ragyog, fénylik

srófol

ige
 • csavar, becsavaroz, csavarol (régies)
 • (árat): emel, felemel

fénycső

főnév
 • neoncső, világítócső

tévelyeg

ige
 • bolyong, barangol, csatangol, kóvályog, tekereg, ténfereg, kóborol, kószál, kujtorog, tévelyg (régies), tébolyog (régies)
 • tévúton jár

szomszédos

melléknév
 • határos, közeli, közellevő, környező, megyés (tájnyelvi)

rátermettség

főnév
 • alkalmasság, arravalóság, érzék, hivatás, hivatottság, adottság, képesség, tehetség, talentum (régies), ügyesség, talpraesettség, jártasság

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)

rekesz

főnév
 • fach (bizalmas), széf (bizalmas), box, fiók
 • fülke, kamra, kabin (idegen), kutrica (tájnyelvi), kalitka, ketrec, kas, ól, karám, alkóv (idegen)
 • (régies): cella, zárka, börtön
 • kazetta
 • válaszfal
 • sövénykerítés, sövény
 • rács
 • láda, ládika
 • rekeszizom, diafragma (szaknyelvi)
 • fényrekesz, blende, apertúra (szaknyelvi)

pantomim

főnév
 • némajáték

rohanvást

határozószó
 • gyorsan, sietve, lihegve, rohanva, vágtatva, lóhalálában, sebes vágtatva (régies), nyargalvást, sebesen, hanyatt-homlok, lélekszakadva

szolgáltatás

főnév
 • juttatás, adás, nyújtás
 • ellátás, biztosítás