porcika szinonimái

főnév
 • íz, ízecske, tagocska, részecske

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kivételesen

határozószó
 • ritkán, nagy néha, néhanapján, hébe-hóba, olykor-olykor, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként

kéregvasút

főnév
 • földalatti
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a porcika szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

perel, pöröl

ige
 • pereskedik, pert folytat, perbe fog
 • perlekedik, pörlekedik, perpatvarkodik (régies), prézsmitál (régies), civódik, vitatkozik, veszekszik, veszekedik, kárál, csöröl-perel (tájnyelvi), csörtölődik (tájnyelvi), nyelvel, pattog, pittyeg-pattog (tájnyelvi), kárpál (tájnyelvi), házsártoskodik, zsémbel, jár a szája, cserfel (tájnyelvi), felcsattan, csúfkodik (tájnyelvi), kotákol (tájnyelvi)
 • pirongat, megfedd

oszlopsor

főnév
 • pergola, kolonnád, árkád

ólálkodik

ige
 • leselkedik, settenkedik, sompolyog, cirkál, szunnyog (tájnyelvi), lófrál (bizalmas), koslat, somfordál, kujtorog, mászkál, lábatlankodik, lebzsel, lődörög, cselleng, oson, oldalog, lopakodik, lopódzik, ténfereg, sündörög, őgyeleg
 • (régies): incselkedik

nagyfokú

melléknév
 • nagyarányú, nagymérvű (választékos), nagymértékű, kiterjedt, fokozott, felfokozott, intenzív, súlyos, nagy, magas fokú, erős, kirívó
 • túlságos, feltűnő, határtalan, kimondhatatlan, szertelen
 • hathatós, mélyreható, beható, mély

pizsama

főnév
 • hálóruha
 • (szleng): rabruha, fegyencruha, zsávoly

rászoktat

ige
 • ránevel, rákapat, hozzászoktat, hozzáedz, belever (valakibe valamit)

megverekedik, megver

ige
 • megküzd, megvív, megví (választékos), ölre megy (valakivel), birokra kel(valaki elől)
 • (régies): párbajozik, párbajt vív

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

kivihető

melléknév
 • exportálható, exportképes
 • megvalósítható, végrehajtható, teljesíthető, keresztülvihető, lehetséges, járható, kivitelezhető

mereszt

ige
 • kifeszít, kinyújt, kitol, kinyom, kiegyenesít
 • (szemet): tágra nyit, kidülleszt

rekesz

főnév
 • fach (bizalmas), széf (bizalmas), box, fiók
 • fülke, kamra, kabin (idegen), kutrica (tájnyelvi), kalitka, ketrec, kas, ól, karám, alkóv (idegen)
 • (régies): cella, zárka, börtön
 • kazetta
 • válaszfal
 • sövénykerítés, sövény
 • rács
 • láda, ládika
 • rekeszizom, diafragma (szaknyelvi)
 • fényrekesz, blende, apertúra (szaknyelvi)

rühell

ige
 • restell, szégyell, derogál (valakinek)
 • (szleng): utál

feledékeny

melléknév
 • rövid emlékezetű, tyúkeszű, gyenge emlékezőtehetségű, rövideszű, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, figyelmetlen, szeleburdi, szenilis, hóvízeszű (tájnyelvi), szalajt az esze (tájnyelvi), vízfejű (tájnyelvi), feledős (tájnyelvi) Sz: nyúlfark az esze; megérdemli, hogy posztóba varrják a fejét; elkoptak az esze kerekei; hátul hordja az eszét, mint a szamár a kötényét; ritka szita az esze; lyukas a feje; minden kimegy a fejéből; minden kimegy az eszéből; hátul hordja az eszét

tárogató

főnév
 • töröksíp (régies)

szembehelyezkedik

ige
 • szembefordul, szembeszáll, szembenéz, ellenszegül, ellenáll, ellenkezik

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

pénzintézet

főnév
 • bank, takarékpénztár, takarék (bizalmas), hitelintézet (régies)

rádió

főnév
 • rádióadó, adóállomás, rádióállomás
 • vevőkészülék, rádióvevő, műsorszóró, világvevő (régies), hírhordó (régies), pletykafészek, zajláda (tréfás)
 • rádióműsor, műsor, adás
 • rádióadás, sugárzás

szeg1

ige
 • leszel, szel, levág, vág
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg (bizalmas)
 • (fogadalmat): nem tart meg, megtör
 • szegélyez, tűz, slingel (idegen), elvarr

prepotens

melléknév
 • fölényes, beképzelt, felfuvalkodott, gőgös, dölyfös, öntelt, önhitt, önelégült, pökhendi, kevély, arrogáns

öldököl

ige
 • öldös, gyilkol, mészárol, koncol, kaszabol, masszakrál (régies), legyilkol, öl

rak

ige
 • tesz, odatesz, biggyeszt, illeszt, fektet, állít, helyez, vet, támaszt, teddegél (régies)
 • rakosgat, pakol, rámol, halmoz, felhalmoz, összehord, rakodik, rendez, elrendez, rendezget, elhelyez, rendszerez, csoportosít, eligazgat, besorol, rangsorol, sorakoztat, rakol (régies), összeszed
 • megtölt, feltölt, kitölt, teletölt, telerak, megtöm, eláraszt, teledugdos
 • készít, épít, fölépít, összeilleszt, összerak, összeállít, összetákol

szellős

melléknév
 • széljárta, szeles, szélfútta
 • szellőző, levegős
 • tágas
 • lenge, vékony, könnyű, széllelbélelt