betűz1 szinonimái

ige
 • szótagol, silabizál, olvas, böngész, baggat (tájnyelvi), bécéz (tájnyelvi)

betűz2 szinonimái

ige
 • beszúr, bedöf
 • bevarr, összetűz
 • besüt, beragyog, bevilágít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszaható

melléknév
 • regresszív (idegen), reaktív (idegen), retroaktív (idegen)

ám II.

kötőszó
 • ámde, de, csakhogy, azonban, bár, hanem, ámbár, ámbátor, habár, noha, jóllehet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betűz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bélműködés

főnév
 • emésztés, anyagcsere

artista

főnév
 • akrobata, trapézművész, légtornász, erőművész, kötéltáncos, varietéművész, cirkuszművész

anyu, anyuka

főnév
 • anya, édesanya, anyuci, anyus, anyuska, mama, mami (bizalmas), mamus, mamuska, muter (szleng), anyika (tájnyelvi), nyuszi (tájnyelvi)

besüt

ige
 • beéget, bebélyegez, megbélyegez, billogoz (szaknyelvi)
 • betűz, bevilágít, beragyog
 • (hajat): göndörít, bodorít, hullámosít, becsavar, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi)

brummog

ige
 • dörmög
 • zsörtölődik, mormog

kiirt

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

buzdít

ige
 • lelkesít, biztat, serkent, sarkall, agitál, ösztönöz, ösztökél, bátorít, inspirál, motivál, felkarol, szorgalmaz, sürget, noszogat, űz, nógat, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (valakibe), életet önt (valakibe), unszol, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat, tüzel, késztet, felgyújt (választékos), felizzít (választékos), tűzbe hoz, belehajszol, felpiszkál, kénytet (tájnyelvi), gyurmol (tájnyelvi), animál (idegen), stimulál, rábeszél, rávesz, rábír

cserfa

főnév
 • cser, csere, cserefa, csertölgy

elújságol

ige
 • elmond, közöl, tudtul ad, tudtára ad

egyvégtében

határozószó
 • egyfolytában, egyhuzamban, szakadatlanul, állandóan, permanensen (idegen), megszakítatlanul, megállás nélkül, egyvégben (tájnyelvi), egyhujjában (régies), egyhujára (tájnyelvi)

beüt

ige
 • bever, bekalapál
 • bedöf, beledöf, beszúr, beleszúr, beleüt, belever
 • (pecsétet): belenyom, bepecsétel, billogoz (szaknyelvi), bélyegez
 • betör, beszakít, behorpaszt
 • (régies): beront, benyomul, berohan
 • (bizalmas): beválik, sikerül, szuperál (bizalmas), virágzik

beleragad

ige
 • beletapad, ráragad, rátapad
 • (bizalmas): belemarkol, belekapaszkodik, belecsimpaszkodik (bizalmas), belecsimpajgózik (tájnyelvi)

bontatlan

melléknév
 • lezárt, érintetlen, sértetlen, eredeti, originál (idegen), hiánytalan, csomagolt

egyetemleges

melléknév
 • egyetemes, általános, univerzális, generális, átfogó, teljes, összes, egész, kiterjedt, világméretű, széles körű, messzeható, sokrétű, totális, ökumenikus, enciklopédikus

bíráskodás

főnév
 • ítélkezés, ítélethozatal, joggyakorlat, törvénykezés, tárgyalás
 • igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, judikatúra (idegen)

asztalnemű

főnév
 • asztalteríték, teríték

botrányos

főnév
 • skandalózus (régies), felháborító, gyalázatos, megbotránkoztató, szégyenletes, égbekiáltó, vérforraló

egyszerűsít

ige
 • ésszerűsít, célszerűsít, összevon, leszorít, (szöveget) megrövidít, megkönnyít, redukál, racionalizál, szimplifikál (idegen)