pihe szinonimái

főnév
 • pehely, pelyhecske, toll, bolyh, szösz
 • hópehely, hópihe, pelle (régies), hókristály, hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fektet

ige
 • lefektet, letesz, ágyba dug, altat
 • helyez, tesz, rak, terít
 • (vágányt) épít, (kábelt) vezet
 • fordít, szentel, áldoz, szán
 • befektet
 • (ügyet): elfektet, elhanyagol, ül (valamin)(valamivel)

fordít

ige
 • elforgat, elmozdít, penderít, pöndörít, senderít (tájnyelvi), pödörít (tájnyelvi), pördít (tájnyelvi), serdít (tájnyelvi)
 • lapoz, átvált
 • hengerít, gördít, gurít, forgat
 • borít, dönt, dűt, billent
 • csavar, csavarint, teker
 • változtat, módosít, megmásít, átalakít, átformál, más formába önt
 • (pénzt): ad, költ, áldoz, befektet, beruház, felhasznál
 • átültet, áttesz, tolmácsol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pihe szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párolog

ige
 • gőzölög, gőzöl, párállik (régies), párázik (tájnyelvi), fűled (régies), füstölög (bizalmas), füstöl (bizalmas), transzspirál (szaknyelvi)

okos

melléknév
 • ravasz, kitanult, fortélyos, szemfüles, leleményes, agyafúrt, fondorlatos

nyög

ige
 • kínlódik, erőlködik, szenved, gyötrődik, sínylódik, tűr
 • recseg, nyikorog
 • nyögdécsel, nyöszörög, nyöszög (tájnyelvi), siránkozik, sóhajtozik, jajgat, jajveszékel, nyekeg (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi)

mozdulatlan

melléknév
 • moccanatlan, álló, merev, szoborszerű, nyugodt, élettelen, halott, holt Sz: mint a bálvány, úgy áll; úgy ül ott, mint egy csomó szentlélek
 • állandó, rögzített, fix (bizalmas), stabil, mozdíthatatlan, immobil (idegen)(idegen)

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

ráad

ige
 • felad, felsegít, rásegít, ráhúz (bizalmas), ráerőltet, ráölt
 • hozzátesz, kiegészít, kipótol, megtold, megszaporít, megtetéz, hozzáad, meghosszabbít

megrohad

ige
 • megrothad (választékos), megposhad, megbuggyan (bizalmas), tönkremegy, megromlik

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

kíséret

főnév
 • testőrség, őrizet, fedezet, eszkort (idegen)
 • csapat, udvar, környezet, személyzet, slepp (bizalmas), staffázs (régies), stáb, retyerutya (tájnyelvi)
 • dallam, melódia, aláfestés, zenei aláfestés

megvendégel

ige
 • vendégül lát, megtraktál (bizalmas), jól tart, megkínál, megetet, megemberel (tájnyelvi)

rajongás

főnév
 • lelkesedés, hév, hevület, áhítat (választékos), imádat, szeretet, szerelem, elragadtatás, lángolás, csodálat, bámulat, hódolat, odaadás, magasztalás, dicsőítés, bálványozás, egzaltáció (régies), eksztázis

rivalizál

ige
 • vetélkedik, konkurál, versenyez, verseng, vetekedik

fater

főnév
 • (megszólításként): papa, tata (bizalmas), apóka (bizalmas)

taknyos I.

melléknév
 • náthás, váladékos, szutyakos (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (idő) lucskos, nyirkos, nyálkás, ködös, párás, nedves
 • éretlen, komolytalan, pőc (régies), csipás (pejoratív)
 • szemtelen, neveletlen

számozatlan

melléknév
 • jelöletlen

pikoló

főnév
 • kisfuvola, pikula (régies)
 • söröspohár
 • (régies): szimpla (kávé)
 • (régies): borfiú (régies), pincérfiú, pincértanuló

párbajoz, párbajozik

ige
 • párbajt vív, duellál (régies), verekedik, megverekszik, kiáll, elégtételt szerez

prémium

főnév
 • jutalom, elismerés, jutalék, (biztosítási) járulék, osztalék

szakmabeli

melléknév
 • szaktárs, céhbeli (pejoratív), bennfentes, idevalósi (bizalmas), brancsbeli (bizalmas), szintén zenész (szleng)(idegen)

pláne II.

módosítószó
 • különösen, kivált

olvasóterem

főnév
 • olvasó (bizalmas)

próza

főnév
 • folyóbeszéd
 • (választékos): valóság, hétköznapiság, mindennapiság
 • sivárság

számfejtés

főnév
 • könyvelés