rivalizál szinonimái

ige
 • vetélkedik, konkurál, versenyez, verseng, vetekedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ukáz

főnév
 • rendelet, parancs, utasítás, rendelkezés, meghagyás
 • tilalom
 • döntés

őrjítő

melléknév
 • dühítő, észbontó, tébolyító
 • (fájdalom): tépő, szaggató, szörnyű, elviselhetetlen, szüntelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rivalizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rejtvény

főnév
 • fejtörő, rébusz (idegen), enigma (idegen), probléma, feladvány, keresztrejtvény
 • (régies): rejtély, talány

pénzsóvár

melléknév
 • pénzéhes, kapzsi, sóvár, mohó, észér (tájnyelvi), nyereségvágyó, nyereséghajhászó, haszonleső, nyerészkedő, bírvágyó (régies), pénzimádó

párolog

ige
 • gőzölög, gőzöl, párállik (régies), párázik (tájnyelvi), fűled (régies), füstölög (bizalmas), füstöl (bizalmas), transzspirál (szaknyelvi)

részrehajló

melléknév
 • elfogult, előítéletes, pártos (régies), egyoldalú, személyválogató (választékos)
 • igazságtalan

silóz

ige
 • tartósít
 • eltárol

nap

főnév
 • napkorong (választékos), naptányér (választékos), Nap, ruhaszárító csillag (tréfás), tarhonyaszárító csillag (tréfás)
 • napsütés, napfény, verőfény, verő (tájnyelvi), napmeleg (tájnyelvi), napvilág
 • nappal
 • időszak, kor

műbírálat

főnév
 • bírálat, kritika, színikritika
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés

különbözet

főnév
 • különbség, differencia, eltérés
 • többletjövedelem
 • különbözeti vizsga

nesztelen II.

határozószó
 • nesztelenül, zaj nélkül, csöndben, lábujjhegyen, halkan, hangtalanul

sorház

főnév
 • blokkház, tömbház

szarka

főnév
 • (szleng): tolvaj, szajrés (szleng), brenner (szleng), trombitás (szleng), enyveskezű (bizalmas)

formátlan

melléknév
 • alaktalan, otromba, esetlen, idomtalan, csúnya, éktelen, torz, eltorzult, ormótlan, amorf (szaknyelvi), deformált, bambuca (tájnyelvi), batu (tájnyelvi), csajtabajta (tájnyelvi), lepsi (tájnyelvi), debezsi (tájnyelvi)

törzsszám

főnév
 • (szaknyelvi): prímszám
 • (szaknyelvi): nyilvántartási szám, azonosítószám, iktatószám

tananyag

főnév
 • ismeretanyag, penzum (régies), lecke, feladat

robbanómotor

főnév
 • belső égésű motor, expanziós motor

reformáció

főnév
 • hitújítás

savanyú I.

melléknév
 • savanyított, savanykás, fanyar, ecetes, pikáns, vadízű (tájnyelvi), borízű
 • (bor): karcos, acsari (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás)
 • (gyümölcs): éretlen, zöld
 • fancsali, kedvetlen, kedélytelen, sótlan, fanyalgó, unott, kényszeredett, szomorú

takarítónő

főnév
 • takarítóasszony, bejárónő, házirézi (szleng), maris (szleng)

rosszmájú

melléknév
 • maliciózus, kárörvendő, kaján, epés, gúnyos, démoni, rosszindulatú
 • rossznyelvű, éles nyelvű, fullánkos, maró, rágalmazó, csúfondáros, csípős, szarkasztikus (választékos) Sz: három éle nyelvének, mint a sásnak

pezsgő II.

főnév
 • habzóbor, sámpányer (régies)

seper, söpör

ige
 • sepreget, söpröget, takarít, tisztít, tisztogat, hárít (tájnyelvi), hárogat (tájnyelvi)
 • (szleng): száguld, rohan, szalad, fut, iszkol, szedi a lábát, spurizik (szleng), repeszt (szleng), tép (szleng), húz (szleng) Sz: megy, mint a meszes (szleng)
 • sodor
 • (földet): súrol

támlásszék

főnév
 • hátasszék, fotel, fotőj, öregapámszéke (tájnyelvi)