pláne I. szinonimái

határozószó
 • főként, különösen, főképpen, kiváltképpen
 • éppenséggel, egyenesen, pontosan, pont (bizalmas)

pláne II. szinonimái

módosítószó
 • különösen, kivált

pláne III. szinonimái

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színlel

ige
 • tettet, szimulál, alakoskodik, mímel, imitál, markíroz (bizalmas), negélyez (régies), tetteti magát, affektál (régies), színészkedik, megjátssza magát, színeskedik (régies), komédiázik, teszi magát, alibizik (szleng), kétszínkedik (régies)

tagadó

melléknév
 • nemleges, elutasító, negatív, ellenkező, kétségbe vonó, negáló (szaknyelvi), cáfoló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pláne szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

operál

ige
 • műt
 • beavatkozik
 • tevékenykedik, ténykedik, működik, dolgozik, munkálkodik
 • variál (bizalmas), ügyeskedik

odaint

ige
 • hív, odahív, magához hív
 • jelez, jelt ad

muzeális

melléknév
 • múzeumi
 • régi, ósdi, ódon, idejétmúlt, elavult

piedesztál

főnév
 • talapzat, posztamentum (szaknyelvi), posztamens (szaknyelvi), oszlopszék
 • magaslat, emelvény

ráírat

ige
 • ráruház, ráhagyományoz, nevére írat

megtalálható

melléknév
 • felfedezhető, fellelhető, felderíthető, látható

megpatkol

ige
 • megvasal (tájnyelvi), fölver (patkót)
 • (biztosítékot): megdrótoz, átköt

kitartó

melléknév
 • elszánt, eltökélt, türelmes, állhatatos, szívós, rendületlen, következetes, szilárd, rendíthetetlen, megingathatatlan, lankadatlan, fáradhatatlan, tántoríthatatlan, győzős (tájnyelvi)
 • hűséges, ragaszkodó
 • huzamos, szüntelen, folyamatos, állandó, szakadatlan, véghetetlen, vég nélkül való, örökké tartó
 • eltartó, pénzelő

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

rátapos

ige
 • rálép, eltapos, rátipor (választékos), megtapod (tájnyelvi), ráhág
 • bántalmaz, megaláz, lealáz, meggyaláz

rosszkor

határozószó
 • alkalmatlanul, időszerűtlenül

fejvesztett

melléknév
 • fejetlen, kapkodó, megzavarodott, rémült, eszeveszett, szétszórt, meggondolatlan

tankol

ige
 • (üzemanyaggal): megtölt
 • (szleng): iszik

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

plebejus

melléknév, főnév
 • pór, paraszt, proli (pejoratív)
 • pórias (régies)
 • (régies): jogfosztott, elszegényedett

páter

főnév
 • szerzetes, pap, atya, lelkipásztor

puccs

főnév
 • államcsíny, összeesküvés, zendülés, lázadás, erőszakos fordulat

szánalom

főnév
 • sajnálkozás, részvét, sajnálat, együttérzés, szánakozás, könyörület, irgalom, kegyelem, megindultság, megrendülés

porfelhő

főnév
 • porfelleg, portömeg, portenger

orvostanhallgató

főnév
 • medikus, orvosnövendék (régies)
 • medika

rabszolgaság

főnév
 • rabszolgasors, szolgaság, szolgasors
 • rabszolgarendszer, rabszolgatartás
 • elnyomás, leigázottság, elnyomatás, rabság, rabiga (választékos), kiszolgáltatottság, iga

szavazat

főnév
 • voks (idegen), vótum (idegen), suffragium (idegen)
 • szavazati jog
 • (régies): szavazás