párolog szinonimái

ige
 • gőzölög, gőzöl, párállik (régies), párázik (tájnyelvi), fűled (régies), füstölög (bizalmas), füstöl (bizalmas), transzspirál (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

testi-lelki

melléknév
 • odaadó, bizalmas, meghitt, intim, bensőséges, benső (régies), hűséges

szárazföld

főnév
 • föld, száraz, világrész, kontinens (idegen), szárazulat (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a párolog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összetűz

ige
 • összefog, összeerősít, kapcsol, egybekapcsol, összecsatol, megtűz, összeköt, összefűz
 • (választékos): összevész, összekap, összeszólalkozik, összekülönbözik, összekoccan, összezördül, összezörren, összeakaszkodik, ujjat húz, hajba kap Sz: csúfra kel; felrázta az abroszt; összerúgja a patkót; nem pászol a szavuk; tengelyt akaszt; üstökbe kap valakivel
 • összevarr, összeölt

nyeremény

főnév
 • jutalom, treffer (idegen)
 • nyereség, haszon, hozam, kereset, profit

névadás

főnév
 • elnevezés, keresztelés

mieink

főnév
 • hozzátartozóink, rokonaink

pápaszem

főnév
 • szemüveg, okuláré (tréfás), ókula (tréfás), szem (tréfás), üvegszem (tréfás), monokli, lornyon (régies), cvikker, kukucsüveg (tájnyelvi), kukker (szleng)

porkoláb

főnév
 • börtönőr, foglár, fegyőr, poroszló (régies), tömlöctartó (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng)
 • pribék
 • (régies): várnagy (régies), várparancsnok

meghökkentő

melléknév
 • megdöbbentő, döbbenetes, elképesztő, meglepő, mellbevágó, szörnyű, hátborzongató, borzasztó
 • furcsa, különös, szokatlan, bizarr, újszerű, sajátságos
 • groteszk, torz, abszurd

megérint

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

kihirdet

ige
 • nyilvánosságra hoz, kinyilvánít, közzétesz, közhírré tesz, kikiált, elhíresztel, kihíresít (tájnyelvi), közread, tudat, közrebocsát, publikál, promulgál (idegen), bejelent, deklarál, kikiabál, kiprédikál, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kitrombitál, szétkürtöl, világgá kürtöl

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

príma

melléknév
 • nagyszerű, kitűnő, kiváló, elsőrendű, elsőrangú, első osztályú, legjobb minőségű, minőségi, pazar, remek, ízléses, pompás, klassz (szleng), szuper (szleng), klasszis (bizalmas), tuti (bizalmas)

rejtvény

főnév
 • fejtörő, rébusz (idegen), enigma (idegen), probléma, feladvány, keresztrejtvény
 • (régies): rejtély, talány

eszmény

főnév
 • eszménykép, ideál, mintakép, példakép, bálvány, idol (szaknyelvi), példa, modell

szorít

ige
 • összeszorít, fog, nyom, présel, sajtol, feszít, markol, szorongat
 • ráerősít, ráfeszít, rászorít
 • (ruhadarab): nyom, vág, szűk, szoros, fojtogat
 • visszaszorít, üldöz, visszaver
 • (tájnyelvi): kerget, hajszol, sürget
 • (valakit valamire): kényszerít, erőszakol, erőltet, rábír, kötelez
 • (időt): szakít
 • (valakiért): izgul, szurkol, drukkol (bizalmas)

sugárkezelés

főnév
 • sugárterápia, radioterápia (szaknyelvi), aktinoterápia (szaknyelvi), besugárzás (bizalmas)

párta

főnév
 • koszorú, fejdísz, fejék, diadém
 • szüzesség, leányság
 • (szaknyelvi): korolla
 • (régies): eresz, eszterhéj (régies)
 • oromdísz (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi)

összesen

határozószó
 • összevéve (tájnyelvi), egybevéve, összegezve, összeadva, összességében, mindenestül, együttvéve, együttesen, caklipakli (bizalmas), cakompakk (bizalmas), összevissza (bizalmas)

pipa1

főnév
 • csibuk
 • cseréppipa, makrapipa, tajtékpipa
 • pipázás
 • (jelzőként): pipányi
 • (bizalmas): cucli, cumi, szopóka, szopacs (régies)

speciális

melléknév
 • egyedi, egyéni
 • sajátos, sajátságos, jellegzetes, jellemző
 • különleges, különös, szokatlan, páratlan, egyedülálló, rendkívüli, specifikus, spéci (szleng)
 • részletes, tüzetes, szakszerű

peches

melléknév
 • balszerencsés, szerencsétlen, boldogtalan, nyomorult, rossz csillagzat alatt született, szánalomra méltó(bizalmas)

nyomozó I.

melléknév
 • kutató, fürkésző, vizsgáló

poén2

főnév
 • (szaknyelvi): nyerő pont, pontszám, pontérték

stratégia

főnév
 • hadászat, hadtudomány
 • harcászat (szaknyelvi), harcmodor, harcmód, taktika, haditerv
 • módszer, eljárás, út, metódus, szisztéma, technológia