olvasóterem szinonimái

főnév
 • olvasó (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lefúj

ige
 • (szél): levisz, levet, eltávolít, lesodor
 • véget vet, befejez
 • visszavon, sztorníroz
 • megsemmisít
 • lepermetez, lespréz
 • elkábít

elnyomott

melléknév
 • leigázott, sanyargatott, kizsákmányolt, eltiport, eltaposott, alávetett
 • (érzés, gondolat): tudatalatti (szaknyelvi), tudattalan, öntudatlan, önkéntelen, elfojtott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasóterem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomozó I.

melléknév
 • kutató, fürkésző, vizsgáló

misszionárius

főnév
 • hittérítő, hitszónok, prédikátor, evangélista (idegen), igehirdető

mesterkéletlen

melléknév
 • keresetlen, cikornyátlan, egyszerű, természetes, ösztönös, naiv, fesztelen, világos, szerény, könnyed, őszinte, hamisítatlan, hétköznapi, közvetlen, nyílt, ártatlan, leplezetlen, valódi, szókimondó, tiszta, gyermeki, spontán

meghív

ige
 • meginvitál, odainvitál, vendégül lát, elhív, beinstál (tájnyelvi), elfoglal (tájnyelvi)
 • felkér, felhív, megnyer

odavarr

ige
 • rávarr, ráölt, odaölt, odatűz, odagépel

összekülönbözik

ige
 • összevész, összezördül, összetűz, összekoccan (bizalmas), összekap (bizalmas), összeszólalkozik, összeágaskodik (tájnyelvi), megviszonylik (tájnyelvi)

levesz

ige
 • leemel, leakaszt, lekap (bizalmas), leszed, leszerel, leold
 • (ruhadarabot): levet, lehúz, letesz, ledob, lehány, letol
 • (szőrzetet): leborotvál, lehúz, lenyír, lenyírdes (tájnyelvi)
 • megszabadít (gondtól), tehermentesít, átvállal
 • (napirendről): töröl, elhagy
 • (pénzből): levon, leszámít, leír, levág, lefog, visszatart, visszafog
 • lefényképez, lefotóz, lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), lefotografál (régies)
 • (régies): lefest, lerajzol
 • megörökít
 • (szleng): kifoszt, lekopaszt (szleng), lesimít (szleng), megkopaszt (bizalmas), megvesz
 • (labdát): lekezel, lestoppol (bizalmas), megállít
 • (tájnyelvi): lelő, eltalál, elejt
 • leszúr

lépeget

ige
 • lép, lépked, lépdel, jár, megy, mendegél, ballag, battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog, ballagdál (tájnyelvi), lépik (tájnyelvi)

kánikula

főnév
 • hőség, forróság, kutya meleg, dobbanás (tájnyelvi)

magányos

melléknév
 • (hely): félreeső, elhagyatott, elhagyott, magában álló, elszigetelt, elkülönült (régies), különálló
 • gazdátlan
 • (ember): egyedülálló, társtalan, facér, árva, elhagyatott, elhagyott, magára maradt, magára hagyott, egyedül való (tájnyelvi), egyedüles (régies)
 • elvonult, visszavonult, magának való

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

pezsgő II.

főnév
 • habzóbor, sámpányer (régies)

elolt

ige
 • kiolt, elfúj, elfojt, lelocsol, (cigarettát) elnyom, (lámpát) lecsavar, befojt (tájnyelvi), elalít (tájnyelvi)
 • (villanyt) lecsavar, lekapcsol, kikapcsol
 • (régies, választékos): megöl, meggyilkol

szakkör

főnév
 • önképzőkör, szakmai kör, hivatáskör (régies)

rezgésszám

főnév
 • frekvencia (szaknyelvi), periódusszám

ómen

főnév
 • (választékos): előjel, intő jel, balsejtelem, figyelmeztetés, jelzés

nyiszlett, nyeszlett

melléknév
 • csenevész, vézna, sovány, nyápic, satnya, gyenge, hitvány, hervatag, nyamvadék, lekvár (szleng), erőtlen
 • (tájnyelvi): feslett, kopott, viseltes

öregség

főnév
 • öregkor, vénség, aggottság, aggkor, éltesség, élemedettség, lettalkony (tájnyelvi)

reputáció

főnév
 • hír, hírnév, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, renomé (bizalmas), presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió
 • tisztesség

orvostudomány

főnév
 • medicina (szaknyelvi), orvostan, gyógyászat, gyógyítás

monoton

melléknév
 • egyhangú, álmosító, unalmas, sivár, fakó, eseménytelen, sablonos, együtésű (régies), szürke, egyszínű, érdektelen

összecsavarodik

ige
 • összesodródik, összetekeredik, összegubancolódik, összegabalyodik

reverenda

főnév
 • csuha, revi (bizalmas)