pikoló szinonimái

főnév
 • kisfuvola, pikula (régies)
 • söröspohár
 • (régies): szimpla (kávé)
 • (régies): borfiú (régies), pincérfiú, pincértanuló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kinevezés

főnév
 • kijelölés, kiválasztás, előléptetés, beiktatás, megbízás, meghatalmazás, feljogosítás, felhatalmazás, meghagyás
 • küldetés, feladat, hivatal, promóció (idegen), komisszió (idegen)

bárhová

határozószó
 • bármerre, akárhová, akármerre
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pikoló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

párta

főnév
 • koszorú, fejdísz, fejék, diadém
 • szüzesség, leányság
 • (szaknyelvi): korolla
 • (régies): eresz, eszterhéj (régies)
 • oromdísz (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi)

oktatófilm

főnév
 • ismeretterjesztő film, iskolai film, kultúrfilm

nyugati

melléknév
 • nyugatról való, nyugatra fekvő
 • újvilági

mozgó I.

melléknév
 • futó, járó
 • utazó, házaló
 • változó, ingó (szaknyelvi), mobilis (idegen), mobil (idegen), mobilizálható (idegen)(idegen)

pénzhiány

főnév
 • pénztelenség, pénzzavar, pénzszűke, szükség, szűkölködés, ínség, zsebláz (tréfás)

rabiga

főnév
 • elnyomás, elnyomatás, szolgaság, szolgasors, fogság, rabság, rabszolgaság, járom
 • zsarnokság, önkény, diktatúra

megrozsdásodik

ige
 • berozsdásodik, korrodál, megrágja az idő vasfoga, megeszi a rozsda

meglódul

ige
 • megindul, nekiindul, nekilódul, meggyorsul, belelendül, nekilendül, nekirugaszkodik
 • (tájnyelvi): inog, meglazul, lötyög (bizalmas)

kísértet

főnév
 • jelenés, látomás, szellem, árny, rém, rémkép, lidérc, tünemény (régies), hazajáró lélek, bujdosó lélek, kósza lélek, mumus, éjváz (régies), tündevény (régies), kiméra (választékos), démon (idegen), fantom, lemur (idegen), vízió, illúzió, benga (tájnyelvi), fehérember (tájnyelvi), ijesztet (tájnyelvi)

megvet

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

rajtvonal

főnév
 • startvonal, kezdővonal, kiinduló vonal, rajthely, starthely

robbanómotor

főnév
 • belső égésű motor, expanziós motor

favorit

melléknév
 • (bizalmas): kegyelt (régies), kedvenc, szeretett, kitüntetett
 • esélyes, befutó (bizalmas), nyerő (bizalmas)

talajtalan

melléknév
 • gyökértelen, talajavesztett
 • magányos

számvevő

főnév
 • számvizsgáló, számvivő, könyvelő
 • számadó (tájnyelvi)
 • (régies): adószedő

pillangó

főnév
 • lepke, pille, lepe (régies), leppentőcske (régies)
 • (tájnyelvi): flitter
 • pillangóúszás, pillangózás
 • prostituált, utcalány, utcanő, ribanc (durva), szajha (durva)

párhuzam

főnév
 • összehasonlítás
 • párhuzamosság, paralelizmus
 • hasonlóság, megfelelés, analógia, egyezés

presztízs

főnév
 • tekintély, hírnév, (erkölcsi) befolyás, nagyrabecsülés, nimbusz

szakszervezeti

melléknév
 • érdekképviseleti

plecsni

főnév
 • (bizalmas): folt, szennyeződés, zsírfolt
 • kitüntetés, érem, érdemrend, érdemérem, rendjel
 • (szleng): pofon, tasli (bizalmas), nyakleves, frász (bizalmas)

ómen

főnév
 • (választékos): előjel, intő jel, balsejtelem, figyelmeztetés, jelzés

pszichológia

főnév
 • lélektan, lélekbúvárlat (régies)
 • lélekismeret (régies)

számnév

főnév
 • számszó (régies)