megrohad szinonimái

ige
 • megrothad (választékos), megposhad, megbuggyan (bizalmas), tönkremegy, megromlik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kirajzik

ige
 • kiköltözik, kivonul
 • kitódul, kiárad

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megrohad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meghökkentő

melléknév
 • megdöbbentő, döbbenetes, elképesztő, meglepő, mellbevágó, szörnyű, hátborzongató, borzasztó
 • furcsa, különös, szokatlan, bizarr, újszerű, sajátságos
 • groteszk, torz, abszurd

lét

főnév
 • létezés, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • megélhetés, fennmaradás, meglét
 • tartózkodás, életpálya, pályafutás, életút, pálya
 • valóság, gyakorlat

lekötelező

melléknév
 • szolgálatkész, szíves, előzékeny, udvarias, szívélyes, készséges, megnyerő, nyájas

következetlen

melléknév
 • inkonzekvens, ingadozó, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, ésszerűtlen, illogikus, logikátlan, követhetetlen, értelmetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes, állhatatlan, szétfolyó, széteső, hanyatlan (tájnyelvi) Sz: nem jár egy vágásban a kereke

megmunkálatlan

melléknév
 • feldolgozatlan, kidolgozatlan, nyers, durva
 • (föld): göröngyös, megműveletlen
 • parlag
 • (fa): faragatlan, csiszolatlan, göcsörtös

messzemenő

melléknév
 • merész, nagyarányú, kiterjedt, széles körű, mélyreható, gyökeres, drasztikus

zaklat

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, zargat (bizalmas), háborgat, piszkál, abajgat, macerál (bizalmas), buzerál (szleng), nyakára jár, rászáll (valakire), molesztál, szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), vegzál (régies), üldöz, ostromol, nem hagy békén
 • nyaggat, nyüstöl (bizalmas), fáraszt
 • heccel, ugrat, húz, kínoz, gyötör
 • nyugtalanít, bosszant, idegesít, háborgat, izgat

kirakat

főnév
 • boltablak, tárló, üvegszekrény, ózlag (tájnyelvi), vitrin, portál (régies)
 • bemutató, bemutatás, expozíció (idegen), kiállítás, mutatvány, szemle, szemlére tétel
 • megjelenítés, külső, külszín, látszat, látszateredmény

kikristályosodik

ige
 • kijegecesedik (választékos), megszilárdul, összeáll
 • (oldatból) kiválik
 • megvilágosodik, kiderül, egyértelművé válik

harcmező

főnév
 • csatamező, csatatér, harctér, front, hadszíntér, küzdőtér, küzdhely (régies), ütközethely (régies), vérmező (régies), csatasík (régies), vívótér (régies)

kiüt

ige
 • kiver, kitör
 • kiöklöz, knockoutol (szaknyelvi), legyőz, megver, leterít, földre terít
 • kibuktat, megbuktat, kigolyóz (szleng), eltávolít
 • megjelenik, feltűnik, kiütközik, kirajzolódik, meglátszik
 • (járvány): megkezdődik, kitör, elterjed, lábra kap

mindhiába

határozószó
 • hiába, hasztalan, fölöslegesen

nap

főnév
 • napkorong (választékos), naptányér (választékos), Nap, ruhaszárító csillag (tréfás), tarhonyaszárító csillag (tréfás)
 • napsütés, napfény, verőfény, verő (tájnyelvi), napmeleg (tájnyelvi), napvilág
 • nappal
 • időszak, kor

csapatosan

határozószó
 • csapatostul, csoportostul, csoportosan, seregesen, seregestül, tömegesen, együtt, együttesen, mindnyájan, mindannyian, falkástul (tájnyelvi)

pompázik

ige
 • ékeskedik, virít, díszlik, nyílik
 • (pejoratív): hivalkodik, díszeleg, pompázik, parádézik, feszít, flancol (szleng), gáláz (tájnyelvi)

öntöde

főnév
 • öntőműhely, öntő, olvasztóüzem

megrozsdásodik

ige
 • berozsdásodik, korrodál, megrágja az idő vasfoga, megeszi a rozsda

meghallgat

ige
 • végighallgat, figyel, odafigyel (valamire, valakire), megfigyel
 • hallgatózik, elhallgat (tájnyelvi), felhallgat (tájnyelvi), körülhallgat (tájnyelvi), fülel (tájnyelvi)
 • figyelembe vesz, elhisz, hitelt ad (valaminek), helyt ad (valaminek)
 • hozzájárul, elfogad, belemegy (valamibe) (bizalmas), beleegyezését adja

mely

névmás
 • melyik
 • mi
 • (választékos): mennyire, milyen
 • amely

öklömnyi

melléknév
 • maroknyi, maréknyi, ökölnyi, ököl nagyságú, kujakomnyi (tájnyelvi), öklömkora (tájnyelvi)
 • apró, pöttöm, morzsányi

megtáltosodik

ige
 • felülmúlja önmagát, nekibuzdul, összekapja magát (bizalmas)

levesz

ige
 • leemel, leakaszt, lekap (bizalmas), leszed, leszerel, leold
 • (ruhadarabot): levet, lehúz, letesz, ledob, lehány, letol
 • (szőrzetet): leborotvál, lehúz, lenyír, lenyírdes (tájnyelvi)
 • megszabadít (gondtól), tehermentesít, átvállal
 • (napirendről): töröl, elhagy
 • (pénzből): levon, leszámít, leír, levág, lefog, visszatart, visszafog
 • lefényképez, lefotóz, lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), lefotografál (régies)
 • (régies): lefest, lerajzol
 • megörökít
 • (szleng): kifoszt, lekopaszt (szleng), lesimít (szleng), megkopaszt (bizalmas), megvesz
 • (labdát): lekezel, lestoppol (bizalmas), megállít
 • (tájnyelvi): lelő, eltalál, elejt
 • leszúr

méreget

ige
 • méricskél (bizalmas), mértékel (szaknyelvi), mércsigél (tájnyelvi)
 • végigmér, taksál, szemrevételez, figyelget, fixíroz (bizalmas)
 • latolgat, fontolgat, tekintetbe vesz

önkívület

főnév
 • kóma, révület, kábulat, eksztázis, elragadtatás, delírium (szaknyelvi), lázálom, transz (idegen), agónia (választékos), paroxizmus (szaknyelvi), hagymáz (régies), eszméletlenség, ájulás, öntudatlanság