megvendégel szinonimái

ige
 • vendégül lát, megtraktál (bizalmas), jól tart, megkínál, megetet, megemberel (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kert

főnév
 • park, díszkert
 • udvar, telek
 • háztáji

közvetlen I.

melléknév
 • direkt, egyenes
 • közeli, legközelebbi
 • nyílt, keresetlen, bizalmas, fesztelen, spontán, szívélyes, természetes, őszinte, mesterkéletlen, szókimondó, nyájas, könnyed, egyszerű, meghitt, barátságos, baráti, jóindulatú, kedves, barátkozó, intim, családias, familiáris
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megvendégel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

lőpor

főnév
 • puskapor, robbanópor, gyújtópor (régies), por (régies)

létfontosságú

melléknév
 • életbe vágó, fontos, jelentékeny, lényeges, sorsdöntő, sorsformáló, sorsfordító, egzisztenciális (idegen), vitális (régies)
 • nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, alapvető, sarkalatos, szükséges, kulcsfontosságú, kardinális

kuglizik

ige
 • tekézik

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

moha

főnév
 • mohotka (tájnyelvi), bangyu (tájnyelvi), bükkfapéterke (tájnyelvi)
 • (szleng): nő, lány, csaj (bizalmas), fruska, pipi

zsibongó II.

főnév
 • aula

kiüt

ige
 • kiver, kitör
 • kiöklöz, knockoutol (szaknyelvi), legyőz, megver, leterít, földre terít
 • kibuktat, megbuktat, kigolyóz (szleng), eltávolít
 • megjelenik, feltűnik, kiütközik, kirajzolódik, meglátszik
 • (járvány): megkezdődik, kitör, elterjed, lábra kap

kísértés

főnév
 • csábítás, ámítás, megrontás, kedveskedés, hízelgés
 • ösztönzés, sugallat, sugalmazás, kísértet (régies)

házasságtörés

főnév
 • hűtlenség, félrelépés, csalás, kicsapongás, paráználkodás, bujálkodás, házasságrontás (régies), nősparáznaság (régies), adulterium (régies)

komputáció

főnév
 • számítás, számvetés, számolás

mozdulatlanság

főnév
 • moccanatlanság, merevség, görcs, szoborszerűség, nyugalom, csönd, tétlenség, állóvíz (bizalmas)
 • mozdíthatatlanság, stabilitás, immobilitás (idegen)(idegen)

nesztelen II.

határozószó
 • nesztelenül, zaj nélkül, csöndben, lábujjhegyen, halkan, hangtalanul

csillár

főnév
 • függőlámpa, luszter (régies), vilár (régies)

protokoll

főnév
 • etikett (régies), illem, illendőség
 • (régies): jegyzőkönyv

összeláncol

ige
 • összeköt, összekapcsol, összefűz, összefog

megvet

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

megnémul

ige
 • elhallgat, megkukul (bizalmas), egy kukkot sem szól, eláll a szava, meg se mukkan(valaminek)

mezőgazda

főnév
 • földműves, földművelő, agrárius (régies)
 • agronómus, agrármérnök, mezőgazdász

összebarátkozik

ige
 • összehaverkodik (bizalmas), megbarátkozik, összemelegedik, összekomáz (tájnyelvi), összebratyizik (szleng), összejön (bizalmas)

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

magányos

melléknév
 • (hely): félreeső, elhagyatott, elhagyott, magában álló, elszigetelt, elkülönült (régies), különálló
 • gazdátlan
 • (ember): egyedülálló, társtalan, facér, árva, elhagyatott, elhagyott, magára maradt, magára hagyott, egyedül való (tájnyelvi), egyedüles (régies)
 • elvonult, visszavonult, magának való

miniatúra

főnév
 • miniatűr

összeismertet

ige
 • összehoz (bizalmas), bemutat (valakit valakinek), megismertet