rajongás szinonimái

főnév
 • lelkesedés, hév, hevület, áhítat (választékos), imádat, szeretet, szerelem, elragadtatás, lángolás, csodálat, bámulat, hódolat, odaadás, magasztalás, dicsőítés, bálványozás, egzaltáció (régies), eksztázis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rajongás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

príma

melléknév
 • nagyszerű, kitűnő, kiváló, elsőrendű, elsőrangú, első osztályú, legjobb minőségű, minőségi, pazar, remek, ízléses, pompás, klassz (szleng), szuper (szleng), klasszis (bizalmas), tuti (bizalmas)

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

öröklött

melléknév
 • örökölt, származott, hátrahagyott, ősi Sz: úgy maradt rá, mint a szamárra a füle
 • veleszületett, átörökölt, örökletes, genetikai, családi

nyakal

ige
 • (szleng): iszik, vedel (szleng), piál, részegeskedik
 • (tájnyelvi): ver, üt

rab II.

főnév
 • fogoly, fegyenc, elítélt, sittes (szleng), zebrás (szleng), cinkelt (szleng)
 • hadifogoly, rabszolga Sz: a hűvösön kuruttyol; a császár konyháján főznek neki; a városházánál vasas katona; belső ember lett; hűvösön van a párnája; kezéből kenyerét nem kapja el a kutya; nem veszi el a kutya a kenyerét; lábán van az olvasó, úgy imádkozik

robogó I.

melléknév
 • rohanó, száguldó

mindhiába

határozószó
 • hiába, hasztalan, fölöslegesen

mérsékel

ige
 • csillapít, enyhít, csökkent, tompít, halkít
 • moderál (bizalmas), visszafog, visszatartóztat, kisebbít, temperál (idegen), visszavesz, türtőztet, megnyugtat, csitít, csöndesít, redukál, elfojt, fékez, korlátoz, szabályoz, megszorít, apaszt, leszállít, leenged, leértékel, levisz, olt, elhomályosít, gyengít, letör, lefokoz, megzaboláz, visszaszorít, csorbít

költséges

melléknév
 • drága, méregdrága, borsos árú (választékos), tetemes, sokba kerülő, áros (régies), expenzív (idegen)
 • gazdag, pompás, pazar, fényűző, értékes, luxus

mozdulatlanság

főnév
 • moccanatlanság, merevség, görcs, szoborszerűség, nyugalom, csönd, tétlenség, állóvíz (bizalmas)
 • mozdíthatatlanság, stabilitás, immobilitás (idegen)(idegen)

rozs

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

sorház

főnév
 • blokkház, tömbház

feltételezés, föltét

főnév
 • feltevés, elgondolás, vélekedés

természetelvű

melléknév, főnév
 • naturista, nudista
 • naturalista

szittya

melléknév, főnév
 • szkíta

rajtvonal

főnév
 • startvonal, kezdővonal, kiinduló vonal, rajthely, starthely

pörge

melléknév
 • kunkorodó, kukora (tájnyelvi), csavarodó, kunkori, göjdörödő, kajla (tájnyelvi)
 • perdülő, pörgő, forgó
 • gyors, szapora, élénk

repeszt

ige
 • hasít, széthasít, tör, pikkeszt (tájnyelvi)
 • (szleng): robog, hajt, száguld, rohan

sziklás

melléknév
 • köves, szirtes (választékos)
 • (szleng): kemény, szigorú, kegyetlen

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

szipirtyó

főnév
 • vénasszony, banya, boszorkány, csoroszlya, satrafa, satrantyú (tájnyelvi), vén szatyor, szipa (tájnyelvi)