oláh szinonimái

melléknév, főnév
 • román
 • (tájnyelvi): görög katolikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vetélkedő I.

melléknév
 • versenyző, versengő, mérkőző, küzdő, összecsapó

alsószoknya

főnév
 • pendely (tájnyelvi), jupon (régies), cotillon (régies), alsóruha (tájnyelvi), alsórokolya (tájnyelvi), alsólén (tájnyelvi), pöndöl (tájnyelvi), bufándli (tájnyelvi), hosszúing (tájnyelvi), fersing (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oláh szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

mindennemű

melléknév
 • mindenféle, mindenfajta
 • sokféle, különféle, különnemű

méret

főnév
 • nagyság, terjedelem, kiterjedés, dimenzió, szám (ruháé, lábbelié)
 • mérték, arány

meggyanúsít

ige
 • gyanúba fog, megvádol, bevádol, feljelent, megrágalmaz

odaég

ige
 • odavész, elpusztul, elég, megég
 • beleég, leég, bennég, odasül, odakozmál, lekozmálódik, odakap (bizalmas)

összefoglaló I.

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális

letét

főnév
 • letétemény, foglaló, kaució, talon, zálog, óvadék, depozitum (idegen), depó (bizalmas)
 • átirat, átírás

lelő

ige
 • ledurrant (bizalmas), lepuffant, lepuskáz (régies), leszed (szleng)
 • agyonlő, szitává lő, elejt, leterít, megöl
 • (poént): elront
 • elcsíp, elhalász, elhappol (bizalmas)

kalandozik

ige
 • kóborol, kószál, vándorol, barangol, bolyong, csavarog
 • portyázik, zsákmányol, csapong

lúg

főnév
 • lúgkő, marónátron, nátrium-hidroxid (szaknyelvi), marószóda (tájnyelvi), marólúg, bázis (szaknyelvi)

összetör

ige
 • széttör, eltör, kettétör, összeroppant, összetipor, összezúz, szétzúz, ízzé-porrá zúz, összeroncsol, szétroncsol, ripityára tör, pozdorjává tör, összecsomagol (tájnyelvi), (gyümölcsöt) elfaggat (tájnyelvi), elszakogat (tájnyelvi)
 • megver, összever, agyba-főbe ver, elagyabugyál, helybenhagy, megkínoz
 • elgyötör, elfáraszt, kifáraszt, kimerít, megvisel, lever, lesújt, kikészít (szleng), elcsigáz
 • (szellemi értéket): tönkretesz, megsemmisít, elpusztít, romba dönt, aláás, feldúl, elemészt (tájnyelvi)

percepció

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

elmenetel

főnév
 • elmenés, elvonulás, távozás, elutazás

szabász

főnév
 • szabó, szabómester

részestárs

főnév
 • társtulajdonos, csendestárs

olasznád

főnév
 • cölöpnád, dísznád, óriásnád, spanyolnád

nyelves

melléknév
 • feleselő, szájaskodó, szájas, éles nyelvű, pergő nyelvű, csataráló (tájnyelvi), pampula (tájnyelvi)
 • beszédes, cserfes, locsogó, csacska, csácsogó

önkényeskedik

ige
 • hatalmaskodik, tirannizál (régies), basáskodik, zsarnokoskodik

rendezés

főnév
 • rendbetevés, rendbetétel, rendszerezés, összeállítás
 • besorolás, osztályozás, csoportosítás, klasszifikáció (idegen)
 • elintézés, szabályozás, intézkedés, kezelés, irányítás
 • kiegyenlítés, kifizetés
 • szcenírozás (idegen), színrevitel

ordináré

melléknév
 • (pejoratív): közönséges, útszéli, faragatlan, goromba, durva, illetlen, trágár

mód

főnév
 • rend, forma, módszer, metódus, út, eljárás, modor, szokás, processzus (idegen), szer (tájnyelvi), csízió
 • mérték
 • lehetőség, alkalom
 • igemód

örökség

főnév
 • hagyaték, örökrész, juss (tájnyelvi), osztályrész, örök, hereditás (idegen)
 • tradíció, hagyomány

restancia

főnév
 • hátralék, elmaradás, lemaradás, késedelem