nyilatkozik szinonimái

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

teknős

melléknév
 • vályúszerű, homorú
 • teknősbéka

nagytőke

főnév
 • finánctőke, fináncoligarchia (szaknyelvi), pénzarisztokrácia, pénzmágnások
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyilatkozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nemi

melléknév
 • szexuális
 • érzéki, buja, testi, szerelmi
 • erotikus, erogén (idegen)

mélység

főnév
 • mélyedés, meredély (választékos), feneketlenség, űr
 • szakadék, szurdok, verem
 • alaposság, tartalmasság
 • bensőség, bizalmasság

megtisztít

ige
 • megtisztogat, kitisztít, pucol (bizalmas), tisztáz (tájnyelvi), takarít, megmos, feltakarít, kiöblít, megsikál, megsúrol, megtöröl, kisuviszkol (bizalmas), letöröl, megpucovál (tájnyelvi)
 • sterilizál, dezinficiál
 • megrostál, megszitál, átszitál
 • kiválogat, csávál, megszűr
 • meghámoz, lehámoz, megkopaszt
 • purifikál (régies), feloldoz

meddő I.

melléknév
 • terméketlen, steril, csíramentes, magzattalan, magtalan, gyümölcstelen, virágtalan, paszkonca (tájnyelvi), gyermektelen, kiszáradt
 • hasztalan, haszontalan, hiábavaló, eredménytelen, improduktív, hatástalan, fölösleges, sziszifuszi, sikertelen, kárba veszett

növényház

főnév
 • melegház, üvegház, pálmaház, télikert

otthonka

főnév
 • háziruha
 • pongyola

legyűr

ige
 • leteper, leterít, lebír, legyúr, alányom, felülkerekedik, legyőz, leküzd, megtetejéz (tájnyelvi)
 • leerőltet, lenyel, megeszik, legentet (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi)

lealacsonyít

ige
 • megaláz, megszégyenít, leforráz, csúfol, megsért, kisebbít, degradál, devalvál (idegen), profanál (választékos)
 • lealjasít, aljasít, barmít (régies), lezülleszt

jég

főnév
 • jégkocka, jégdarab
 • jégeső, jégverés
 • (bizalmas): korcsolyapálya, jégpálya, jégstadion, műjégpálya, műjég, hokipálya

leselkedik

ige
 • leskelődik, leskel, megsebesül, kukucskál, kandikál, kukkol
 • figyel, lesben áll, kémkedik, hallgatózik, fürkész, szimatol, szaglász, vizslat, spionkodik, koslat, ólálkodik
 • (veszély): fenyeget, készül

önsúly

főnév
 • üres súly, saját súly

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

elfűrészel

ige
 • elmetsz, elvág, szétfűrészel, kettéfűrészel
 • (bizalmas): elgáncsol, megakadályoz, fölrúg, meghiúsít, megfúr (bizalmas), elnyír, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

soros

melléknév
 • következő, soron következő, soron lévő
 • (szaknyelvi): főáramkörű, lépcsős (régies), kaszkád (régies)

ráruház

ige
 • átruház, átenged, felruház (valamivel), megbíz, rábíz
 • ráírat

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)

rajkó

főnév
 • cigánygyerek, purdé, cigánypurdé
 • cigányzenész, muzsikus cigány
 • gyerek, gyermek, kölyök, poronty (bizalmas), srác

nyúlós

melléknév
 • nyúlékony, nyújtható
 • ragadós, tapadós, nyálkás, csúszós, szívós, viszkózus (idegen), nyálas, takonyszerű (durva), nyavas (tájnyelvi), nyulkás (tájnyelvi)
 • (tészta): sületlen, ragadós, tésztás, sikeres (régies), keletlen, szalonnás, pépes, ragacsos, lépes, mázgás (tájnyelvi), enyves

méregfog

főnév
 • fullánk

orr

főnév
 • szaglószerv, nózi (bizalmas), cice (tájnyelvi), hortyogó (tájnyelvi), ormány (bizalmas), csőr (bizalmas), tokmány (bizalmas), trombita (szleng), cserpák (szleng), tirpák (szleng), hefti (szleng), porszívó (szleng)
 • szaglás, szimat, szaglóérzék
 • megérzés
 • csúcs, kiugró, spicc, (hajó) eleje

rántotta

főnév
 • tojásrántotta, sült tojás, tojáslepény, omlett, rénye (tájnyelvi), vajrénye (tájnyelvi), rottyantott (tájnyelvi)