összefoglaló I. szinonimái

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális

összefoglaló II. szinonimái

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ünnepi

melléknév
 • ünneplő, ünnepélyes, ünnepies, emelkedett, magasztos, fennkölt, méltóságteljes, pompás, vasárnapi (viselet)
 • fényűző

kifárad

ige
 • elfárad, kimerül, kidöglik (durva), kikészül, elgyöngül, eltörődik, összetörik, kitikkad (tájnyelvi), kiáll
 • kimegy, kijön
 • elkopik, elhasználódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összefoglaló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

otthonka

főnév
 • háziruha
 • pongyola

napfürdő

főnév
 • napozás, napfürdőzés, napkúra, inszoláció (idegen)

mutál

ige
 • (hang): változik, másul (tájnyelvi), másudik (tájnyelvi)

megtold

ige
 • meghosszabbít, megnyújt, prolongál
 • hozzátold
 • megnövel, megtetéz, ráad, hozzáad, hozzáfűz, kiegészít, tódít (tájnyelvi), megnagyobbít
 • (bizalmas): hozzáfüllent, túloz

őrizkedik

ige
 • (valamitől): óvakodik, körültekint, elkerül, kerül, mellőz, menekül
 • tartózkodik, távol tartja magát, megtartóztatja magát

pazar

melléknév
 • fényűző, díszes, kápráztató, gazdag, dús, pompás, fényes, briliáns, csillogó, ragyogó
 • kitűnő, felséges, isteni, kiváló, elsőrendű, fantasztikus, remek, pipec (szleng), bőséges, kiadós, lukulluszi
 • (régies): pazarló, tékozló

maszatos

melléknév
 • szurtos, mocskos, koszos, piszkos, sáros, mosdatlan, cirmos (tájnyelvi), murcos (tájnyelvi), szutykos, szennyezett, pecsétes, majszos (tájnyelvi), mázgás (tájnyelvi), bemaszatolt, összekoszolt, összemaszatolt, pöszmötés (régies), lustos (tájnyelvi), szennyes, tisztátalan

makrokozmosz

főnév
 • (szaknyelvi): világegyetem, univerzum, kozmosz, világmindenség, mindenség

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

megelégel

ige
 • megsokall, elege van (valamiből), torkig van (valamivel), eltelik, betelik
 • megun, megutál, belefárad, belefásul, megcsömörlik Sz: betelik a mérték; unja, mint vénlány a pártát; unja a banánt; tele van vele a hócipője
 • (régies): elégnek tart, beéri (valamennyivel)

pereskedik, pörösköd

ige
 • perlekedik, perel, törvénykezik (régies), pert folytat, perben áll, patvarkodik (régies), kereskedik (tájnyelvi), ellenségeskedik

pucér

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)

emancipált

melléknév
 • egyenjogú, önállósodott, önálló, független

szépfiú

főnév
 • amorózó (idegen), nőcsábász, piperkőc, pojáca (pejoratív)

sekély

melléknév
 • alacsony (víz)
 • (tájnyelvi): csekély, jelentéktelen
 • felületes, hiányos (tudás)

összefüggés

főnév
 • kapcsolat, kapcsolódás, kapocs, viszony, vonatkozás, rokonság, korreláció (idegen), kohézió (idegen), reláció (szaknyelvi), érintkezés, kontaktus

oszcilláció

főnév
 • (szaknyelvi): rezgés, rezgőmozgás
 • ingadozás, hullámzás
 • habozás

paradox

melléknév
 • önellentmondó, képtelen, helytelen
 • furcsa, fonák, szokatlan, meglepő, meghökkentő

sarj

főnév
 • sarjadék, sarjú, sarjazat (régies), rügy, hajtás, ágacska, csemete
 • ivadék, utód, leszármazott, származék, gyermek, magzat (választékos), csemete (bizalmas), fióka, poronty (bizalmas), családfi (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)

összetéveszt

ige
 • felcserél, elcserél, összecserél, összekever, összekavar, összezavar, összevét (tájnyelvi)

néhai

melléknév
 • megboldogult, boldogult, elhunyt, egykori, elhalt, hajdani, megsiratott, áldott emlékű, boldog emlékű, elhalálozott, kimúlt, egyszeri

parti1

melléknév
 • partmenti, vízparti

segélyez

ige
 • segít, támogat, gyámolít, szubvencionál (szaknyelvi), fölkarol, megsegít, alimentál (régies), istápol, felsegél (régies)