mód szinonimái

főnév
 • rend, forma, módszer, metódus, út, eljárás, modor, szokás, processzus (idegen), szer (tájnyelvi), csízió
 • mérték
 • lehetőség, alkalom
 • igemód

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

folyó I.

főnév
 • folyam, folyóvíz

hajófuvarlevél

főnév
 • konosszamens (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mód szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

méregfog

főnév
 • fullánk

megcsappan

ige
 • megfogyatkozik, csökken, megkevesedik, alábbhagy, ellankad, leolvad, összeszűkül, redukálódik, megszottyan (tájnyelvi), megrövidül, megkurtul (régies), hanyatlik, rövidül, süllyed, esik, fogy, gyöngül, mérséklődik, visszaesik
 • lefogy, leapad, sorvad, aszalódik, összezsugorodik, szárad, beesik

másodmagával

határozószó
 • kettesben, kettecskén
 • négyszemközt
 • (bizalmas): terhesen, viselősen

légvédelem

főnév
 • légelhárítás, légoltalom
 • (bizalmas): tüzérség

mimika

főnév
 • arcjáték, arckifejezés
 • némajáték

néhai

melléknév
 • megboldogult, boldogult, elhunyt, egykori, elhalt, hajdani, megsiratott, áldott emlékű, boldog emlékű, elhalálozott, kimúlt, egyszeri

könyv

főnév
 • írásmű, könnyű (régies), liber (idegen), béce (tájnyelvi)
 • fóliáns (választékos), kötet
 • kiadvány, olvasmány

koriander, koriánder

főnév
 • cigánypetrezselyem

horpad

ige
 • belapul, bemélyed, benyomódik, horvad (tájnyelvi), torpad (tájnyelvi), tojpad (tájnyelvi)

középvonal

főnév
 • felezővonal, félpálya

néptelen

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

oktáv II.

főnév
 • oktáva (szaknyelvi), hangköz

díszemelvény

főnév
 • dísztribün, pódium

rendetlenkedik

ige
 • hancúrozik, haszontalankodik, rosszalkodik, helytelenkedik, rajcsúroz (bizalmas), riháncol, dévajkodik, nem fogad szót, hebehurgyáskodik Sz: rossz fát tesz a tűzre
 • (belső szerv): kellemetlenkedik

példátlan

melléknév
 • egyedülálló, ritka, kivételes, egyedi, egyszeri, egyetlen, páratlan, példa nélkül álló, utolérhetetlen, különleges, felülmúlhatatlan, rendkívüli, utánozhatatlan Sz: párját ritkítja; nincs hozzá fogható; egyedüli a maga nemében
 • szörnyű, elképesztő, hallatlan, arcátlan

modortalan

melléknév
 • udvariatlan, neveletlen, illetlen, tiszteletlen, tapintatlan, kulturálatlan, faragatlan, bárdolatlan, ildomtalan (tájnyelvi), csiszolatlan, pallérozatlan, nyers, durva, bugris (durva), bunkó, útszéli, közönséges, otromba, goromba

menten

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, nyomban, egyszeriben, helyben, íziben (tájnyelvi), mindjárt, egyszerre, szempillantás alatt

nádor

főnév
 • nádorispán (régies), palatinus (régies), palotagróf (régies), nagyúr (régies)

passzol

ige
 • (szaknyelvi): (labdát) továbbít, lead
 • (bizalmas): odaad, átad, átnyújt, továbbít

mostohaapa

főnév
 • mostoha, nevelőapa, kisapa (tájnyelvi)

megért

ige
 • hall, meghall
 • észlel, érzékel
 • felfog, appercipiál (idegen), megragad, kapiskál (bizalmas), felér ésszel, belát, átlát, felismer
 • kiért, kivesz, kiszed, rájön, kihámoz, kibetűz, felfedez, tisztába jön, elért (régies), veszi a lapot (bizalmas)
 • azonosul (valakivel), átérez
 • (régies): tudomásul vesz, megtud, értesül

napernyő

főnév
 • napellenző, árnyéktartó (régies), parazol (idegen), ernyő

peder, pödör

ige
 • sodor, fodor (régies), bodroz (régies), fodorít (régies), bodorít
 • fon, összesodor