örökség szinonimái

főnév
 • hagyaték, örökrész, juss (tájnyelvi), osztályrész, örök, hereditás (idegen)
 • tradíció, hagyomány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kikürtöl

ige
 • elárul, elhíresztel, közhírré tesz, világgá kürtöl, kifecseg, kilocsog, kikotyog (bizalmas), kipletykál (bizalmas), dobra ver, kidobol, kitrombitál, kibeszél (régies), eljár a szája, tereferél, kofálkodik, proklamál (idegen)

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a örökség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

orr

főnév
 • szaglószerv, nózi (bizalmas), cice (tájnyelvi), hortyogó (tájnyelvi), ormány (bizalmas), csőr (bizalmas), tokmány (bizalmas), trombita (szleng), cserpák (szleng), tirpák (szleng), hefti (szleng), porszívó (szleng)
 • szaglás, szimat, szaglóérzék
 • megérzés
 • csúcs, kiugró, spicc, (hajó) eleje

nagyasszony

főnév
 • fejedelemasszony (régies), úrnő, asszony

mozi

főnév
 • filmszínház, mozgóképszínház (régies), mozgó (régies), cinéma (idegen), kino (idegen)
 • film, játékfilm
 • (szleng): hallucináció, vetítés (szleng)

megszeppen

ige
 • megijed, szepeg, megriad, megretten, megrémül, megrémülködik (tájnyelvi), megszopolyodik (tájnyelvi), elrökönyödik (régies), megrökönyödik, megszesszen (régies), megfélemledik (régies)

önellentmondás

főnév
 • paradoxon, apória (idegen)

parti1

melléknév
 • partmenti, vízparti

marginális

melléknév
 • lapszéli, lapszélre jegyzett
 • (szaknyelvi): szélső, szélen levő
 • deklasszálódott (idegen)
 • jelentéktelen, mellékes

magafajta

melléknév
 • hasonszőrű, egyívású, magaszőrű (tájnyelvi), magaszőrű-bőrű (tájnyelvi), egy végből való (tájnyelvi)
 • egyenrangú, hasonló

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

megbillen

ige
 • billen, meginog
 • (tájnyelvi): megzavarodik, meghabarodik (tájnyelvi), meghibban (tájnyelvi), felbakkan (tájnyelvi)

példabeszéd

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi), allegória, tanmese
 • (tájnyelvi): közmondás, szólás, szólásmondás, szokásmondás (régies)

priusz

főnév
 • előélet, büntetettség
 • (bizalmas): előzmény

elutasítás

főnév
 • visszautasítás, megtagadás, kosár, kikosarazás, elvetés, repudiáció (idegen), ellenzés

szemez1

ige
 • fixíroz (bizalmas), pislog, kacsint, mereven néz, merően néz, bámul, mereszti a szemét, megfigyel, méreget, biluxol (szleng)
 • kikezd, kokettál

sarkantyúka

főnév
 • bírósarkantyú, kapucinusvirág, sarkantyúvirág

őrs

főnév
 • raj, szakasz, osztag, csoport
 • egység, alegység

óramutató

főnév
 • cájger (tájnyelvi), kismutató

palotás

főnév
 • (régies): ajtónálló, őr, testőr, gárdista (régies), hajdú

ruházat

főnév
 • ruha, ruhanemű, viselet, rajtavaló (régies), öltözet, öltözék, toalett, testi ruha (régies), risztung (tájnyelvi), szerelés (szleng)
 • mez, jelmez

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

napernyő

főnév
 • napellenző, árnyéktartó (régies), parazol (idegen), ernyő

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

sárgabarack

főnév
 • kajszibarack, kajszi, rózsabarack, barack