percepció szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csecsemőgondozó

főnév
 • dajka, dada, pesztonka, pesztra (tájnyelvi)

széngáz

főnév
 • szénéleg (régies), szén-monoxid
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a percepció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

odajuttat

ige
 • odaküld, elküld
 • odaajándékoz, odaad

nyilatkozik

ige
 • véleményt mond, beszél, bejelent, elmond, tudtára ad, kinyilvánít, kijelent, kihirdet, közhírré tesz, deklarál
 • nyilatkozatot ad, interjút ad
 • válaszol
 • szavaz, voksol, választ

morajlik

ige
 • zúg, háborog
 • hánykolódik
 • dübörög, dörög, zeng
 • zajong, lármázik, ricsajozik
 • zúgolódik, elégedetlenkedik

patyolat II.

főnév
 • gyolcs, lenvászon
 • batiszt
 • mosoda, tisztító

pucér

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)

megoltalmaz

ige
 • megóv, megkímél, megment, megvéd, védelmez, támaszt nyújt, megvédelmez, lándzsát tör (valaki mellett)

megkap

ige
 • hozzájut, megszerez, elér, átvesz, elnyer (választékos), kivív, kiérdemel (választékos), birtokába jut, szert tesz, megkaparint, kieszközöl
 • részesül, részesedik, kap, megilleti, élvez
 • átvesz, kézhez kap
 • elér, létrehoz, megvalósít
 • (betegséget): elkap, felszed (bizalmas), összeszed (bizalmas)
 • megragad, megmarkol, megfog, megszorít
 • megharap, megmar, beleharap
 • megéget
 • magával ragad, meghat, lenyűgöz, megbabonáz (választékos), elbűvöl, elvarázsol (választékos)

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

megtestesül

ige
 • testet ölt, inkarnálódik (idegen)
 • tárgyiasul, objektiválódik

ráébred

ige
 • rájön, ráeszmél, rádöbben, felismer, tudatára ébred, átlát, megért

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

falat

főnév
 • darabka, harapás, falás, csepp, befalás (tájnyelvi), harapat (tájnyelvi), nyelet (tájnyelvi)
 • apróság, csöppség

tabella

főnév
 • (szaknyelvi): táblázat
 • kimutatás

szalaszt

ige
 • szalajt, futtat, küld, ugraszt, meneszt, lódít (tájnyelvi)
 • futásra bír, űz, hajt, hajkurász, illant (régies), menekülésre késztet, megszalaszt

peremkerület

főnév
 • periféria (idegen), külváros, peremváros, peremvidék, előváros, alvóváros

papi3

főnév
 • (bizalmas): étel, pép, pempő, kaja (bizalmas)

postás

főnév
 • kézbesítő, levélkézbesítő, levélhordó, levélhurcoló (tájnyelvi), csomagkihordó, csomagkézbesítő, csomagos
 • lapkihordó

szabályoz

ige
 • megszab, meghatároz, igazgat, intézkedik, parancsol, vezérel, kormányoz, előír, reguláz (régies), rendez, rendel, utasít
 • működtet, irányít, igazít, beállít, állít, átállít
 • temperál (szaknyelvi), kondicionál (szaknyelvi), normalizál, összehangol, arányosít, egybehangol
 • korlátoz

pingpong

főnév
 • asztalitenisz, pinyó (szleng)

oktáv II.

főnév
 • oktáva (szaknyelvi), hangköz

priusz

főnév
 • előélet, büntetettség
 • (bizalmas): előzmény

szakorvos

főnév
 • specialista