nyelves szinonimái

melléknév
 • feleselő, szájaskodó, szájas, éles nyelvű, pergő nyelvű, csataráló (tájnyelvi), pampula (tájnyelvi)
 • beszédes, cserfes, locsogó, csacska, csácsogó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megmerevedik

ige
 • megkeményedik, megszilárdul, megköt, megdermed, megmered, kikristályosodik, megfagy
 • meggémberedik, megmacskásodik (tájnyelvi), megbénul (bizalmas)
 • megcsökönyik (tájnyelvi), elfélszegedik (tájnyelvi)
 • erigál (szaknyelvi), erektál (szaknyelvi), feláll
 • megrögződik, elfásul

bököd

ige
 • bökdös, bököget
 • bosszant, ingerel, piszkál, csipked
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyelves szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

mellette

határozószó
 • szomszédban, elmenőben, tőszomszédságában
 • érdekében, pártján, részén

megtámadhatatlan

melléknév
 • bevehetetlen, legyőzhetetlen
 • feddhetetlen, sérthetetlen, erkölcsös(bizalmas)(tájnyelvi)
 • biztos, vitán felül álló
 • megfellebbezhetetlen, jogerős, végérvényes

matador

főnév
 • bikaölő, torreádor, torero (idegen), bikaviador
 • (szleng): bajnok, kiválóság, mester
 • (régies): adu, tromf (régies), ütőkártya

nonstop

melléknév
 • szünet nélkül, folytonosan, folyamatosan, megállás nélkül, éjjel-nappal, mindig

oszcilláció

főnév
 • (szaknyelvi): rezgés, rezgőmozgás
 • ingadozás, hullámzás
 • habozás

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás

látogató

főnév
 • vendég, hospitáló (idegen), vizitelő (régies), vizitátor (tájnyelvi)
 • látogatás, vizitálás (tájnyelvi)

járószék

főnév
 • tolószék, tolókocsi, kerekes szék
 • járóka

lépcső

főnév
 • lépcsősor, lépcsőzet, grádics (régies)
 • lépcsőfok
 • lépcsőfeljáró
 • hágcsó, fellépő, lajtorja (régies)
 • (szaknyelvi): terasz
 • szakasz, ütem, fok, grádus (idegen)

önelégült

melléknév
 • öntelt, önhitt, gőgös, büszke, elbizakodott, felfuvalkodott, beképzelt, nagyképű, pöffeszkedő, nagymellű, fontoskodó, magabízó (régies)

papi3

főnév
 • (bizalmas): étel, pép, pempő, kaja (bizalmas)

elfagy

ige
 • (növény): elhal, kifagy, tönkremegy, elpusztul

sokadik

számnév
 • x-edik, n-edik, ezredik

ráncos

melléknév
 • ráncolt, összeráncolt, barázdált, redőzött, húzott, redős, recés, gyűrött, bodrott (tájnyelvi)
 • (arc): fonnyadt, aszott, hervadt, töpörödött, barázdált, töpöre (tájnyelvi)

nyelvtörő

főnév
 • nyelvgyötrő, nyelvtornázó (régies)

negyedóra

főnév
 • negyed, fertály (régies), fertályóra (régies), óranegyed (régies)

olasz

melléknév, főnév
 • itáliai, olaszországi, talián (régies), talján (régies, választékos), digó (szleng), macskaevő (szleng)

rágalmaz

ige
 • vádol, vádaskodik, gyanúsít, leszól, becsmérel, befeketít, szájára vesz, ráfog, bevádol, áskál, becsületébe gázol, meghurcol, eláztat (bizalmas), gyaláz, bemárt (bizalmas), ráken, bemószerol, csármál (tájnyelvi), felmocskol (tájnyelvi), kárpátol (tájnyelvi), hercehurcál (tájnyelvi), diffamál (idegen) Sz: rossz hírét költi; veszett hírét költi; alaptalan vádakkal illet

nyöszörög

ige
 • siránkozik, panaszkodik, jajgat, sóhajt, nyög, sír
 • sopánkodik, sápítozik
 • nyekereg, nyikorog, sápog (tájnyelvi), vinnyog, nyafog, pityereg, nyivákol, pityeg (tájnyelvi), pipel (tájnyelvi), nyíret (tájnyelvi), nyöszög (tájnyelvi), nyekeg (tájnyelvi), rinyál (szleng), nyifog

menten

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, nyomban, egyszeriben, helyben, íziben (tájnyelvi), mindjárt, egyszerre, szempillantás alatt

óramutató

főnév
 • cájger (tájnyelvi), kismutató

raktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, magazin (régies), tárház (régies), rakhely (régies), lerakóhely, depó (bizalmas)
 • diszkont