elmenetel szinonimái

főnév
 • elmenés, elvonulás, távozás, elutazás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

résztvevő, részvevő

főnév
 • részes, szereplő, jelenlevő, közreműködő
 • érdekelt(bizalmas)
 • játékos, induló
 • pályázó

ranglétra

főnév
 • rangsor, hierarchia, szamárlétra (pejoratív), sorrend, besorolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elmenetel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfűrészel

ige
 • elmetsz, elvág, szétfűrészel, kettéfűrészel
 • (bizalmas): elgáncsol, megakadályoz, fölrúg, meghiúsít, megfúr (bizalmas), elnyír, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

devalválódik

ige
 • elértéktelenedik, (pénz) romlik, leértékelődik, inflálódik (szaknyelvi)

csúsztat

ige
 • tol, von, húz
 • betesz, bedug, becsempész, berejt
 • (tájnyelvi) (kaviccsal): kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

búvóhely

főnév
 • rejtekhely, menedék, menedékhely, fedezék, kuckó, mentsvár

elkoptat

ige
 • elhasznál, elnyű, elvisel (régies), elvásít (régies), elrongyol, elszaggat, elhord, leszolgál (tájnyelvi), timmed (tájnyelvi), kitapos (cipőt), elcsépel, elnyüstöl (tájnyelvi), elavít (régies)

emancipált

melléknév
 • egyenjogú, önállósodott, önálló, független

megérint

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

bent, benn

határozószó
 • idebent, idebenn, odabent, odabenn, belül, belsejében, bévül (tájnyelvi)

belefog

ige
 • hozzáfog, nekifog, belekezd, elkezd, hozzálát, nekilát, elindít, beindít, nekivág, belevág (bizalmas), nekiveselkedik, nekirugaszkodik, nekidurálja magát, belebocsátkozik, belekap, beleugrik, belemegy, beleveti magát(valamivel)

betűkészlet

főnév
 • karakterkészlet (szaknyelvi), font (szaknyelvi)

eper

főnév
 • földieper, szamóca, szeder (tájnyelvi)
 • faeper, fái eper, fái szeder, eperfa, selyemeper, selyemeperfa

falat

főnév
 • darabka, harapás, falás, csepp, befalás (tájnyelvi), harapat (tájnyelvi), nyelet (tájnyelvi)
 • apróság, csöppség

gyűjtőív

főnév
 • körív, kollekta (régies)

fogó II.

főnév
 • harapófogó, laposfogó, csipesz, csíptető, szeghúzó (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • fül, fogantyú, nyél, markolat, csappantyú
 • fogócska, fogósdi
 • (régies): csapda, kelepce

elmos

ige
 • elmosogat, leöblít, letakarít
 • (víz): elsodor
 • lemos, beáztat
 • (emlékképet): eltüntet, elhalványít, elfeledtet, elhomályosít

elfagy

ige
 • (növény): elhal, kifagy, tönkremegy, elpusztul

elszigetel

ige
 • elkülönít, eltorlaszol, elrekeszt, izolál, elzár, elválaszt, szeparál, elbarikádoz, elhatárol, kiközösít, bojkottál, lokalizál (szaknyelvi), korlátoz, megszorít, körülhatárol, különválaszt, leválaszt, lekapcsol, befagyaszt

fitymál

ige
 • lenéz, leszól, lekicsinyel, lebecsül, ócsárol, becsmérel, semmibe vesz, csekélybe vesz (régies), fittyet hány, piszmál (tájnyelvi)
 • (régies): becstelenít, gyaláz

előkapar

ige
 • előszed, kiszed, előkotor, előhalászik
 • előás, kiás, kiváj, kihantol
 • (bizalmas): előkerít, felkutat

díszemelvény

főnév
 • dísztribün, pódium

elutasítás

főnév
 • visszautasítás, megtagadás, kosár, kikosarazás, elvetés, repudiáció (idegen), ellenzés

fogékony

melléknév
 • érzékeny, kifinomult, gyors felfogású, szenzibilis (szaknyelvi), szenzitív (szaknyelvi), nyílt eszű, intelligens, érző, értelmes, érdeklődő, tanulékony, nyitott, receptív (szaknyelvi), eszes, hajlítható, alakítható
 • hajlamos (valamire)