kalandozik szinonimái

ige
 • kóborol, kószál, vándorol, barangol, bolyong, csavarog
 • portyázik, zsákmányol, csapong

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tevékenykedik

ige
 • ténykedik, működik, buzgólkodik, serénykedik, munkálkodik, dolgozik, foglalatoskodik, sürög-forog, tesz-vesz, ügyködik, tevékenységet fejt ki

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kalandozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jég

főnév
 • jégkocka, jégdarab
 • jégeső, jégverés
 • (bizalmas): korcsolyapálya, jégpálya, jégstadion, műjégpálya, műjég, hokipálya

holdfogyatkozás

főnév
 • holdhomány (régies), holdmorkoláb (régies), eklipszis (idegen)

hideg II.

főnév
 • fagy, cidri, zimankó, csikor (tájnyelvi)
 • kamra, spájz, hűtő, frizsider, jég
 • (szleng): börtön, fogház, kaptár (szleng), kóter, sitt (szleng), jég (szleng)
 • fázás, reszketés, borzongás, remegés, vacogás, didergés, lúdbőrözés, fagyoskodás
 • (régies): hideglelés

haditörvényszék

főnév
 • hadbíróság, katonai bíróság, katonai törvényszék

jótevő II.

főnév
 • barát, jóakaró, támogató, pártfogó, patrónus (régies), mecénás, szponzor, védnök, protektor (régies)

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

szabályszerű

melléknév
 • szabályos, előírásos, törvényes, jogos, jogszerű, törvényszerű, irányadó, megfelelő, érvényes
 • pontos, kifogástalan
 • szabványos, szokványos, szokásos, megszokott, megengedett, normális, standard, közönséges, természetes
 • rendes, helyes, korrekt, rendezett, példaszerű
 • valódi, valóságos, tulajdonképpeni
 • hiteles, igaz, igazi
 • tényleges

fundamentum

főnév
 • alap, alapzat, talap (régies), talapzat, lábazat, alapkő, talpkő, támasz, megalapozás

formális

melléknév
 • alaki, formai, forma szerinti, külsődleges, névleges, lényegtelen
 • megszabott, szabályos, előírásos, konvencionális
 • rideg, hideg, fagyos, hűvös, udvariaskodó, kimért
 • szertartásos
 • (régies): nyilvánvaló, valóságos, szemmel látható
 • félreérthetetlen

elbájoló

melléknév
 • elragadó, megragadó, elbűvölő, megnyerő, bűbájos, vonzó, lenyűgöző, lebilincselő, varázslatos, megbabonázó, igéző, megejtő, elkápráztató, káprázatos

gazdasszony

főnév
 • háziasszony, családanya
 • kulcsárné (régies), házvezetőnő

ketyeg

ige
 • tiktakol, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi), perceg

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

macskakő

főnév
 • macskafejkő, kockakő

krónikus

melléknév
 • idült, tartós, huzamos, makacs, megrögzött

kaliba, kalyiba

főnév
 • kunyhó, viskó, vityilló, bódé, bodega, sufni (bizalmas), góré (régies), burdéj (tájnyelvi), koleda (tájnyelvi), kusornyó (tájnyelvi), gugyesz (tájnyelvi)

járószék

főnév
 • tolószék, tolókocsi, kerekes szék
 • járóka

kellemes

melléknév
 • jóleső, kellemetes (régies), kellemdús (régies), élvezetes, finom, ízletes, jóízű, édes, édesded, kényelmes, otthonos, kies (vidék) (régies), enyhe (időjárás), lágy (szellő), szép
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, barátságos, kedves, nyájas, szívélyes
 • kedvező, előnyös, örvendetes

közlekedik

ige
 • jár, megy, gyalogol, halad
 • (szaknyelvi): folyik, áramlik
 • (régies): összeköttetésben van, érintkezik

káplán

főnév
 • segédlelkész, papsegéd (régies), papbojtár (régies), fiókpap (tájnyelvi)
 • (régies): udvari pap (régies)

horpad

ige
 • belapul, bemélyed, benyomódik, horvad (tájnyelvi), torpad (tájnyelvi), tojpad (tájnyelvi)

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

kréta

főnév
 • íróföld (régies), rőtli (régies), dörösz (tájnyelvi), fehérke (szleng)
 • pasztellkréta, pasztell