odajár szinonimái

ige
 • látogat
 • udvarol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

providencia

főnév
 • gondviselés
 • előrelátás, óvatosság, gondoskodás

szalaszt

ige
 • szalajt, futtat, küld, ugraszt, meneszt, lódít (tájnyelvi)
 • futásra bír, űz, hajt, hajkurász, illant (régies), menekülésre késztet, megszalaszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odajár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyafka

melléknév
 • nyafogós, elkényeztetett, sírós, pityergős (bizalmas), kényeskedő, kényes, nyűgösködő, nyimnyám (bizalmas), mazna (tájnyelvi)(bizalmas)

metszéspont

főnév
 • döféspont

mélypont

főnév
 • talppont, minimum, nadír (szaknyelvi)
 • depresszió, krízis, hullámvölgy

megér2

ige
 • ér (valamennyit), kerül (valamennyibe)
 • érdemes, megérdemel

nyöszörög

ige
 • siránkozik, panaszkodik, jajgat, sóhajt, nyög, sír
 • sopánkodik, sápítozik
 • nyekereg, nyikorog, sápog (tájnyelvi), vinnyog, nyafog, pityereg, nyivákol, pityeg (tájnyelvi), pipel (tájnyelvi), nyíret (tájnyelvi), nyöszög (tájnyelvi), nyekeg (tájnyelvi), rinyál (szleng), nyifog

öröklés

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

lépés

főnév
 • lépte (valakinek), járás
 • szakasz, ütem
 • tett, cselekedet, eljárás, gesztus
 • intézkedés

lehord

ige
 • levisz, leszállít, lehurcol
 • lemos, lesodor
 • megszid, összeszid, megdorgál, lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), megszapul (régies), letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi), lekap a tíz körméről

jövedelemadó

főnév
 • személy-keresetadó (régies), személyi jövedelemadó

főnév
 • lovacska, paci (bizalmas), cocó (tájnyelvi), virsli (tréfás)
 • paripa
 • gebe, dikhenc (tájnyelvi)
 • mén, ménló, csődör, monyas (tájnyelvi), monyasló (tájnyelvi)
 • kanca, kabala (tájnyelvi), kabola (tájnyelvi)
 • csikó
 • táltos
 • (sakkban): huszár
 • (személyről): állat (durva), barom (durva), ökör (durva), dög (durva), marha (durva)

összehajt2

ige
 • teker, göngyölít, összegöngyöl, összerétel (tájnyelvi), összegöngyölít, hajtogat, rétegez, behajt

pecsenyezsír

főnév
 • sülthús-zsír

ellágyul

ige
 • megolvad, megpuhul, meglágyul
 • elérzékenyül, meghatódik, megindul, megilletődik

súrol

ige
 • sikál, tisztogat, csutakol
 • dörzsöl, horzsol, koptat (régies), váslat (régies), cseszer (tájnyelvi), karcol, dörgöl, csöszköl (tájnyelvi), koszorál (tájnyelvi)
 • érint
 • elér, megközelít

rendetlenség

főnév
 • összevisszaság, káosz, felfordulás, rumli (bizalmas), kavarodás, fejetlenség, zűrzavar, dezorganizáció (idegen), gyüleség (tájnyelvi), grimbusz (szleng), kupleráj (pejoratív), anarchia
 • rendetlenkedés, rendbontás, rendzavarás, szabálytalanság
 • zavargás, forrongás, lázadás, rebellió (régies)

odalenn, odalent

határozószó
 • ott lenn
 • vidéken
 • legalul

nóvum

főnév
 • újdonság, újság, új, novitás (idegen)

ováció

főnév
 • örömujjongás, örömrivalgás, üdvrivalgás, éljenzés, ünneplés, vivátozás, hozsanna, hozsannázás, lelkesedés, ujjongás

regény

főnév
 • román (régies), robinzonád, regényeskönyv (tájnyelvi)

oldalkocsi

főnév
 • pótkocsi
 • (szleng): feleség, hitves

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal

önkény

főnév
 • zsarnokság, rabiga, önkényeskedés, tekintélyuralom, hatalmaskodás, basáskodás, önkényuralom, elnyomás, erőszak, terror

rémség

főnév
 • rémtett, gaztett, szörnyűség, rettenet
 • (régies): rémület, borzalom, irtózat
 • rémalak (régies), rém, rémkép, rémlátás, kísértet, látomás, fantom, szörny, szellem, démon