szinonimái

főnév
 • lovacska, paci (bizalmas), cocó (tájnyelvi), virsli (tréfás)
 • paripa
 • gebe, dikhenc (tájnyelvi)
 • mén, ménló, csődör, monyas (tájnyelvi), monyasló (tájnyelvi)
 • kanca, kabala (tájnyelvi), kabola (tájnyelvi)
 • csikó
 • táltos
 • (sakkban): huszár
 • (személyről): állat (durva), barom (durva), ökör (durva), dög (durva), marha (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

füstölög

ige
 • párolog, gőzölög
 • tüzeleg (régies)
 • (bizalmas): bosszankodik, mérgelődik, dohog, morog, fortyog, óg-móg, pufog

fejőstehén

főnév
 • (szleng): szponzor, mecénás, jótevő, gazdag ember
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelkület

főnév
 • érzület, temperamentum, jellem, lelkialkat, pszichikum, érzésvilág, belvilág (régies), lelkivilág, lelkűség (régies), mentalitás

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

kormányférfi

főnév
 • államférfi

kihívás

főnév
 • megújrázás, tapsvihar, éljenzés
 • belekötés, provokálás (idegen), provokáció (idegen)

létkérdés

főnév
 • életkérdés, élet-halál kérdése, sorsdöntő kérdés, kulcskérdés, kardinális kérdés, sorskérdés, létfontosságú kérdés, életbe vágó kérdés, lét vagy nemlét kérdése
 • létszükséglet, életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel

megbélyegez

ige
 • bélyeget süt (valamire), felülbélyegez, bélyegét rányomja, billogoz (tájnyelvi), megstempliz (régies), megjelöl, megátkoz
 • elítél, kipellengérez, stigmatizál, megszégyenít

vak

melléknév
 • világtalan, megvakult, megvakított
 • sötét, homályos, fénytelen
 • kiszámíthatatlan
 • (régies): haszontalan, értéktelen

kanyarít

ige
 • vág, szel, ível, karéjozik (tájnyelvi), karít (tájnyelvi)
 • (régies): hajt, fordít, teker, hajlít, kandarít (tájnyelvi), félrevon
 • (ruhafélét vállára kanyarít): vet, dob, kavarint (tájnyelvi), gabalyít (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): füllent, hazudik
 • ír, aláír

jövet II.

főnév
 • (régies): jövés, jövetel, érkezés, közeledés
 • (tájnyelvi): jövedelem, bér

fűtőház

főnév
 • mozdonyszín
 • kemenceüzem

kegyelem

főnév
 • engedelem (régies), irgalom, grácia (régies), bocsánat, megbocsátás, megkegyelmezés, kegy, pardon (régies), elnézés
 • amnesztia, közkegyelem, közbocsánat (régies)
 • bűnbocsánat, áldás, malaszt
 • (régies): jóindulat

megérdemel

ige
 • rászolgál, kiérdemel, megszolgál, méltó (valamire)(valamire)

megszállás

főnév
 • elözönlés, invázió, birtokbavétel, elfoglalás, gyarmatosítás, okkupáció (régies)

beszámoló

főnév
 • jelentés, tájékoztatás, tudósítás, riport, hír, közlemény, krónika, referátum (szaknyelvi), ismertetés, előadás, recenzió (szaknyelvi), összefoglalás, expozé (szaknyelvi), számadás, előadmány (régies)

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

nagyvonalú

melléknév
 • nagystílű, elegáns, előkelő, nagyvilági, nagyszerű
 • nagyszabású, lendületes, hatalmas
 • bőkezű, adakozó, gavalléros, jótevő, nagylelkű, gáláns (választékos)
 • elnéző, engedékeny
 • előzékeny, készséges, kuláns (régies)

locsog

ige
 • csobog, csörgedez, csörgedezik, csacsog, folydogál, mormol
 • fecseg, beszél, dumál, csacsog, csivitel, csicsereg, tereferél, pletykál, traccsol, kotyog, lefetyel, karattyol (bizalmas), kerepel, szaporítja a szót, szószátyárkodik, csácsározik (tájnyelvi), csiripol (tájnyelvi), dereficsél (tájnyelvi), szövegel (szleng), vakerál (szleng)

lélegzés

főnév
 • légzés, lélegzetvétel, respiráció (szaknyelvi), lehelés (régies)
 • pihegés, szuszogás, szusz, szusszanás

maródi

melléknév
 • (tájnyelvi): gyengélkedő, beteg, beteges

náci

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, fasiszta

lyukacsos

melléknév
 • pórusos (idegen), porózus (idegen), poróz (idegen), lyukatos (tájnyelvi)
 • áttört (kelme), likacsos, lyuggatott, furdalt (régies)

kötöttség

főnév
 • kötelezettség, kötelék, korlátozás, megkötés, béklyó

mázli

főnév
 • (bizalmas): szerencse, disznó (szleng), malac (bizalmas), mák (szleng), lutri (szleng)

nagyravágyó

melléknév
 • becsvágyó, ambiciózus, nagyra törő, karrierista (pejoratív), nagyralátó (régies), törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, dicsszomjas (régies), polcleső (bizalmas) Sz: az ágon jár a szeme; mély vízbe veti a hálóját; nagy fára akar hágni