lépés szinonimái

főnév
 • lépte (valakinek), járás
 • szakasz, ütem
 • tett, cselekedet, eljárás, gesztus
 • intézkedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bélel

ige
 • kitöm, kipárnáz, kivattáz, (kemencét) vasal (szaknyelvi), dublíroz (szaknyelvi)
 • (tréfás): teletöm, telerak

középpont

főnév
 • központ, centrum, székhely, mag
 • gyújtópont (szaknyelvi), fókusz (szaknyelvi)
 • sejtmag (szaknyelvi)
 • lényeg, magva (valaminek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lépés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leereszkedő

melléknév
 • lenéző, fölényes, kegyes, vállveregető, affabilis (régies)

korántsem

határozószó
 • semmiképpen, egyáltalán nem, legkevésbé sem, közel sem, megközelítőleg sem, csöppet sem

kocsikázik

ige
 • autózik, autókázik, furikázik (bizalmas), utazgat

kiállít

ige
 • kirak, kitesz, exponál (idegen), bemutat, prezentál, mutogat, közszemlére tesz, csillogtat, fitogtat
 • kizár, kiküld, eltilt, letilt
 • elkészít, megalkot
 • megír, megszövegez
 • rendelkezésére bocsát, kitölt

lektorál

ige
 • elbírál, felülbírál, véleményez

marasztal

ige
 • maraszt, tartóztat, visszatart, ott tart

üdvözítő I.

melléknév
 • boldogító, boldoggá tevő

jóleső

melléknév
 • kellemes, megnyugtató
 • meleg, meghitt, gyengéd
 • jóízű, ízletes, élvezetes, üdítő, frissítő
 • jótékony, egészséges, üdvös, édesded
 • kedvező, hízelgő, dicsérő

játszótárs

főnév
 • játszópajtás
 • partner, cimbora, cinkos (tájnyelvi)

földigiliszta

főnév
 • kukac, barázdaféreg (tájnyelvi), földipióca (tájnyelvi), esőkukac (tájnyelvi)

kanyarít

ige
 • vág, szel, ível, karéjozik (tájnyelvi), karít (tájnyelvi)
 • (régies): hajt, fordít, teker, hajlít, kandarít (tájnyelvi), félrevon
 • (ruhafélét vállára kanyarít): vet, dob, kavarint (tájnyelvi), gabalyít (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): füllent, hazudik
 • ír, aláír

matróna

főnév
 • (választékos): idős nő, öregasszony, idős hölgy

meglátogat

ige
 • ellátogat, felkeres, felnéz, benéz, elnéz (valakihez), beállít, megjelenik, vendégeskedik, vizitel (régies), megtisztel (választékos), szerencséltet (régies), hazakeres (tájnyelvi), bekukkant, beugrik, látogatást tesz, tiszteletét teszi, rányitja az ajtót (valakire), ránéz

beles2

melléknév
 • (tájnyelvi): étkes, nagyevő, nagy étkű, nagy étvágyú, bélpoklos (tájnyelvi), haspók

óramutató

főnév
 • cájger (tájnyelvi), kismutató

munkaképtelen

melléknév
 • keresőképtelen, szolgálatképtelen (szaknyelvi), dologképtelen (tájnyelvi), dologtehetetlen (tájnyelvi), hasznavehetetlen, beteg, tehetetlen, rokkant, fogyatékos, nyomorék, béna, gyenge

lépten-nyomon

határozószó
 • minduntalan, gyakran, gyakorta, egyre, egyre-másra, derűre-borúra, nyakra-főre, unos-untalan, unos-untig, sokszor, sűrűn, untalan, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), éjjel-nappal, szüntelen, szüntelenül, szakadatlan, szakadatlanul
 • mindenütt

lebonyolít

ige
 • elvégez, véghezvisz, elintéz, megejt
 • megrendez
 • lefolytat, levezet

lyukaszt

ige
 • átlyukaszt, átfúr, átszúr, lyukat vág, lyukajt (tájnyelvi)

most

határozószó
 • jelenleg, pillanatnyilag, e pillanatban, ez idő szerint, jelen pillanatban (választékos), egyelőre, mostan (tájnyelvi)
 • ezúttal (választékos), ez alkalommal (választékos), ez esetben (választékos), ezennel
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság
 • az imént, nemrég, az előbb
 • rögtön, rögvest, azonnal, mindjárt, sürgősen, haladéktalanul, üstöllést (régies)

létrejön

ige
 • meglesz, keletkezik, terem
 • születik, megszületik, szülemlik (tájnyelvi), megszülemlik (régies), támad, kel (választékos), ered, fakad, előáll
 • összeáll, létesül, organizálódik (idegen), képződik, fejlődik
 • kialakul, alakot ölt, testet ölt, realizálódik, származik, megvalósul, elkészül, koholódik (tájnyelvi), csinálódik (tájnyelvi)

koszos

melléknév
 • piszkos, mocskos, szennyes, szutykos, szurtos, fekete, maszatos, tisztátlan, mosdatlan
 • (tájnyelvi): rühes, varas, ótvaros, koszmós (tájnyelvi), komporás (tájnyelvi)
 • silány, hitvány, vacak

majdnem

határozószó
 • csaknem, szinte, majd, majdhogynem, majdhogy, kevés híján, kis híján, hajszál híján, megközelítőleg, nagyjából, durván, félig, cirka (bizalmas), már-már, úgyszólván, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos), közel, körülbelül, cseppben járt (tájnyelvi), többé-kevésbé

múltkori

melléknév
 • minapi, nemrégi, tegnapi