öröklés szinonimái

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kereskedelem

főnév
 • kereskedés, kereskedőség
 • áruforgalom, árucsere, csereüzlet, üzlet, ügylet, csereforgalom, adásvétel, üzletelés (bizalmas), biznisz (idegen)

bejelent

ige
 • jelez, jelentést tesz, tudat, tudósít, tájékoztat, értesít, tudomására hoz, avizál (régies), informál
 • (műsort): bemond, bekonferál, beolvas
 • hírül ad, beharangoz, kihirdet, dobra ver (régies)
 • beárul, megmond, árulkodik (valakire), bepanaszol, feljelent, besúg, befúj (szleng), beköp (szleng), besmúzol (szleng), felad, denunciál (idegen), bevádol, megvádol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öröklés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

orja

főnév
 • sertésgerinc

nadrágszíj

főnév
 • szíj, derékszíj, öv

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

megszédül

ige
 • elszédül, elbódul, megfordul a világ (valakivel), elkábul, elkámpicsorodik (tájnyelvi), megkortyan (tájnyelvi)
 • megőrül, elmegy az esze

önállóság

főnév
 • függetlenség, autonómia, independencia (idegen), szuverenitás, szabadság
 • önrendelkezés, önkormányzat

párta

főnév
 • koszorú, fejdísz, fejék, diadém
 • szüzesség, leányság
 • (szaknyelvi): korolla
 • (régies): eresz, eszterhéj (régies)
 • oromdísz (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi)

marasztal

ige
 • maraszt, tartóztat, visszatart, ott tart

madzag

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)

képmutatás

főnév
 • alakoskodás, alakosság, színlelés, színeskedés, színjátszás, tettetés, megjátszás, álarcoskodás, álorca, álozás, tetszelgés, mesterkéltség, szemforgatás, szenteskedés (pejoratív), álszenteskedés, kétszínűsködés, kétszínűség, hipokrízis (idegen), farizeizmus (idegen)

megbélyegez

ige
 • bélyeget süt (valamire), felülbélyegez, bélyegét rányomja, billogoz (tájnyelvi), megstempliz (régies), megjelöl, megátkoz
 • elítél, kipellengérez, stigmatizál, megszégyenít

pedig

kötőszó
 • meg, viszont, holott, noha, ámbár, bár, jóllehet, penig (tájnyelvi), peniglen (régies), pediglen (régies), márpedig, mégpedig, ellenben, csakhogy

prézli

főnév
 • zsemlemorzsa, kenyérmorzsa, morzsa

eltűnődik

ige
 • elgondolkozik, eltöpreng, eltűnölődik (tájnyelvi), elmereng, elmélázik, elábrándozik

szemétdomb

főnév
 • hulladékhányó, szeméttelep, hulladékgyűjtő-telep, szemétlerakodó, lerakodóhely
 • trágyadomb, ganajdomb, poszmat (tájnyelvi)
 • (bizalmas): rendetlenség, összevisszaság

sárgul

ige
 • hervad, fonnyad, szárad, kókad
 • (régies): sápad, halványul, halványodik
 • (búza): érik, szőkül (tájnyelvi)

örökzöld

melléknév, főnév
 • télizöld (régies)

opportunizmus

főnév
 • megalkuvás, elvtelenség, behódolás, lefekvés (szleng), köpönyegforgatás

pallérozatlan

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan
 • közönséges, durva, barbár, modortalan, bárdolatlan, faragatlan, bugris (durva)

rúgtat

ige
 • iramodik, vágtat, rohan
 • futtat, ugrat
 • (árat): felemel, megnövel, felszöktet

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

nagyvilág

főnév
 • föld, földkerekség, világ
 • világegyetem
 • felső tízezer, előkelő körök, gazdagok

paradicsom2

főnév
 • bobojó (tájnyelvi), járáncsalma (tájnyelvi), járáncsialma (tájnyelvi)

sanyargat

ige
 • kínoz, gyötör, nyomorgat, elnyom, szorongat, nyúz, csigáz, szigorgat (régies), fegyelmez, fenyít, büntet, mortifikál (régies) Sz: ostor alatt tart; kőkertben táncoltat