jövedelemadó szinonimái

főnév
 • személy-keresetadó (régies), személyi jövedelemadó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tartalékjátékos

főnév
 • cserejátékos, kispados (bizalmas), tarcsi (szleng)

megszökik

ige
 • elmenekül, odábbáll, ellopózik, eltűnik, cserbenhagy, angolosan távozik, elpárolog, elszivárog (szleng), eloson, meglép (bizalmas), megpucol (szleng), megugrik (bizalmas), meglóg (bizalmas), lelécel (szleng), elhúz (szleng), megpattan (szleng), télakol (szleng)
 • disszidál, dezertál, dobbant (szleng)
 • elbujdosik, bujdosásnak adja fejét Sz: az ajtó sarkától vesz búcsút; beadja a kanalat; búcsút mond a kapufélfának; egérutat vesz; égve hagyja a mécset; eladta a szőlőföldet; elhúzza a csíkot (szleng); elteszi a riszát; elteszi a kapcát; elviszi a lépet; hozzálát, hogy merre van a kerékvágás; káposztát eszik; kereket old; megrúgja a gyöpöt; nyúlpasszust vált; olajra lép (szleng); pléhre megy; szélről köti a derest; útifüvet köt a talpára
 • kibújik (valami alól)
 • elfolyik, kifolyik
 • elillan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jövedelemadó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ízig-vérig

határozószó
 • minden ízében, tetőtől talpig, talpig, teljesen, egészen, maradéktalanul, szíve mélyéig, testestől-lelkestől, szőröstül-bőröstül (bizalmas)

hiteget

ige
 • áltat, kecsegtet, biztat, szédít (bizalmas), bolondít, megtéveszt, félrevezet, ámít, hamiskodik, mecegtet (tájnyelvi), hitet (tájnyelvi), kábít (bizalmas), etet (szleng) Sz: az orránál fogva vezet; port hint a szemébe

helyváltoztatás

főnév
 • mozgás, járás, kimozdulás, mozgolódás
 • költözködés, migráció (szaknyelvi), vándorlás, elvándorlás

gyulladás

főnév
 • tűz, égés, oxidáció (szaknyelvi)
 • bántalom, lob (régies), irritáció (szaknyelvi), inflammatio (szaknyelvi), phlegmasia (szaknyelvi), affekció (szaknyelvi), tüzesség (régies)

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

képmutatás

főnév
 • alakoskodás, alakosság, színlelés, színeskedés, színjátszás, tettetés, megjátszás, álarcoskodás, álorca, álozás, tetszelgés, mesterkéltség, szemforgatás, szenteskedés (pejoratív), álszenteskedés, kétszínűsködés, kétszínűség, hipokrízis (idegen), farizeizmus (idegen)

summa

főnév
 • pénzösszeg, összeg, somma (tájnyelvi)
 • járandóság
 • összegzés, lényeg, veleje, foglalat, tartalom, összefoglalás, kivonat

földigiliszta

főnév
 • kukac, barázdaféreg (tájnyelvi), földipióca (tájnyelvi), esőkukac (tájnyelvi)

fojtó

melléknév
 • fojtogató, fullasztó, nehéz, fülledt, dohos, szellőzetlen, dögletes, bűzös, romlott (levegő), poshadt
 • párás, ködös, páradús
 • nyomasztó, terhes, szorító

éheztet

ige
 • kiéheztet, agyonéheztet, koplaltat, böjtre fog

fűtőház

főnév
 • mozdonyszín
 • kemenceüzem

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

kimegy

ige
 • távozik, elmegy, kilép, kisétál, kiballag, kijut, kioson, kislisszol, kilopódzkodik, kidugja az orrát, kiszagol, kibújik, kifordul
 • kimászik, kikecmereg, kicsúszik, kibaktat, kitántorog, kibotorkál, kitámolyog, kitakarodik, kisiet, kiszalad, kiugrik, kifut, kilódul, kiered (régies)
 • kimozdul, kificamodik, kibicsaklik, kimarjul, kiugrik, kirándul, kibillen
 • kivándorol, kibujdosik, kimenekül, disszidál
 • WC-re megy, illemhelyre megy, dolgát végzi

lokni

főnév
 • hajfürt, hajtincs, tincs, gyűrű, csiga, hajcsomó, huncutka, tekervény (régies)

közlekedés

főnév
 • forgalom, közforgalom
 • (folyadéké): áramlás, átjárás, áthatolás
 • (régies): kapcsolat, érintkezés, összeköttetés

jövetel

főnév
 • jövés, jövet, érkezés, közeledés
 • ádvent, úrjövetel (régies)
 • (tájnyelvi): jövő, jövendő, jövetelő (tájnyelvi)

ítélet-végrehajtó

főnév
 • hóhér, bakó (régies), mester (régies)

katonadolog

főnév
 • semmiség, csekélység, kicsinység, apróság
 • csapás, elemi csapás

közállapot

főnév
 • közélet, társadalmi-gazdasági viszonyok

kallódik

ige
 • hányódik-vetődik, hánykolódik, elkeveredik
 • lappang, hever
 • (szaknyelvi): (szövet) tömörül, ványolódik

hogysem

kötőszó
 • (régies): semhogy, mintsem, hogynem mint (régies), hogysem mint (régies)

kell

ige
 • muszáj, szükséges, szükségszerű, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szüksége van (valamire)
 • kívánatos
 • tartozik (megtenni), köteles, kénytelen

közgazdaság

főnév
 • gazdasági élet, makrogazdaság, nemzetgazdaság
 • közgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi)