nyugi szinonimái

főnév
 • (bizalmas): türelem, csigavér (bizalmas)
 • (hsz-szerűen): majd, idővel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kocog

ige
 • üget, baktat, ballag, roszog (tájnyelvi)
 • poroszkál
 • (tájnyelvi): kopogtat, zörget

vákuum

főnév
 • űr, üresség
 • légüres tér
 • légritkított tér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyugi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nevetés

főnév
 • derültség, kacaj, kacagás, kacarászás, kuncogás, hahota, hahotázás, röhej, röhögés, vihogás, vihorászás, nyerítés (pejoratív), visítás
 • mosolygás, vigyorgás
 • derű, jókedv, vidámság, vígság

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

megvitat

ige
 • megbeszél, megtárgyal, meghány, meghány-vet, megtanácskozik, diszkutál (régies), megfirtat (tájnyelvi)

megbízható

melléknév
 • állhatatos, szavatartó, hűséges, hű, kitartó, becsületes, tisztességes, lelkiismeretes, korrekt, kifogástalan, jellemes, egyenes lelkű, kipróbált, biztos, szilárd, hiteles, autentikus, szavahihető, hitelt érdemlő, bizalomra méltó, igazmondó, szótartó, megfontolt, komoly, kötelességtudó, rendes, jóravaló, szolid, bátor (tájnyelvi) Sz: állja a szavát; embere szavának; olyan ember, mint a lakat

nyelvújítás

főnév
 • neológia (szaknyelvi)

önfegyelem

főnév
 • önuralom, önmérséklet, önmegtartóztatás

lélekbúvár

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)

lefordít

ige
 • tolmácsol, átültet, visszaad
 • magyaráz, interpretál

jénai

melléknév, főnév
 • tűzálló (edény)

létszámcsökkentés

főnév
 • leépítés, elbocsátás, lapátra tétel (szleng), menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás

örömteli

melléknév
 • vidám, boldog, jókedvű, derűs, elégedett, örvendező, örvendő, ujjongó, elragadtatott, eksztatikus (idegen)
 • örömteljes, örvendetes

pártfogás

főnév
 • pártolás, támogatás, protezsálás (bizalmas), protekció, jóindulat, kegy (választékos), fávor (régies), patronátus (régies), patronázs (régies)(bizalmas)(választékos)(bizalmas)
 • védelem, oltalom, gondviselés, égisz (választékos), védőszárny (választékos), védőpajzs
 • védnökség

elhűl

ige
 • kihűl, meghűl, elhidegedik (régies)
 • (régies): elhidegül
 • megdöbben, elcsodálkozik, meghökken, meglepődik, elképed, elámul, hüledezik

spórol

ige
 • takarékoskodik, megtakarít, félretesz, gyűjt, félrerakosgat, beoszt, zsugorgat, spóronkol (tájnyelvi), megvonja a szájától a falatot
 • szűken mér, fukarkodik
 • (bizalmas): vár (valamire), számít (valamire), vágyódik (valamire)

református

melléknév, főnév
 • protestáns, kálvinista, helvét (régies), lóformátus (tréfás, régies), kálomista (régies), csancsó (tájnyelvi), vastagnyakú, egyoltáros, keresztyén

nyugtató I.

melléknév
 • csillapító, csendesítő, békítő, enyhítő, kérlelő, enyhülést hozó, ringató, dajkáló
 • szedáló (idegen)

népség

főnév
 • (pejoratív): bagázs, brancs, csőcselék (pejoratív), söpredék (pejoratív), csürhe (pejoratív), banda (pejoratív), celecula (tájnyelvi), trupa (pejoratív), fajzat (pejoratív), cühőpühő (tájnyelvi)
 • pereputty (bizalmas)
 • (régies): tömeg, csoportosulás, embercsoport, náció (régies), sereg, légió (régies)
 • (régies): lakosság

orkán

főnév
 • szélvihar, szélvész, fergeteg, forgószél, nagyidő (régies), táltosszél (tájnyelvi), tátorján (tájnyelvi)
 • viharkabát, esőkabát

raport

főnév
 • jelentés, jelentéstétel
 • (régies): kihallgatás

odamarad

ige
 • odavész, meghal
 • ott marad, odaül (tájnyelvi), odasátoroz (tájnyelvi), elmarad, vesztegel, időzik

messzemenő

melléknév
 • merész, nagyarányú, kiterjedt, széles körű, mélyreható, gyökeres, drasztikus

otthoni

melléknév
 • hazai, házi, családi, familiáris, otthonos, otthonias, házias, bensőséges, meghitt

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya