nevetés szinonimái

főnév
 • derültség, kacaj, kacagás, kacarászás, kuncogás, hahota, hahotázás, röhej, röhögés, vihogás, vihorászás, nyerítés (pejoratív), visítás
 • mosolygás, vigyorgás
 • derű, jókedv, vidámság, vígság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

borotvaecset

főnév
 • borotvapamacs, pamacs, borotválkozóecset, borbélyecset, ecset

elszakíthatatlan

melléknév
 • eltéphetetlen, széttéphetetlen, erős, szilárd, rugalmas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nevetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagykorú II.

főnév
 • felnőtt

megtestesülés

főnév
 • inkarnáció (idegen), materializáció (idegen), materializálódás (idegen), testet öltés, testté válás
 • példakép

megpirít

ige
 • megpörköl, megsüt, megpirongat (tájnyelvi), felrőstöl (tájnyelvi)
 • megperzsel, megéget, megsüt (nap)
 • (tájnyelvi): megszégyenít, megaláz, rápirít, megpirongat

málház

ige
 • felmálház, megrak, megpakol (bizalmas), megterhel, megtetejez (tájnyelvi)

nekivág

ige
 • nekiindul, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy
 • belefog, belevág, vállalkozik (valamire), nekifog, kezd, nekiugrik, merészel
 • nekiüt, nekicsap, odavág, hozzácsap, nekikoccan

ollóz

ige
 • kivág
 • összevág, kompilál (idegen)
 • ellop, plagizál

latolgat

ige
 • fontolgat, mérlegel, meghány-vet, méricskél, ponderál (idegen)
 • számítgat, rágódik, morfondírozik, találgat, tanakodik, spekulál, súlyogat (régies)

küzdelem

főnév
 • küzdés, csata, háború, harc, párbaj, tusa, viadal, párviadal, bajviadal, kézitusa, ütközet, konfliktus, összeütközés, összecsapás, verekedés, dulakodás, csatározás, hadviselés, csetepaté
 • torna, mérkőzés, meccs
 • verseny
 • kínlódás, küszködés
 • fáradozás, igyekezet, vesződés

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

orsó

főnév
 • cséve, spulni, gombolyító, motolla
 • csörlő

összeveszít

ige
 • összeugraszt, szembeállít, együveszeszt (tájnyelvi)

elbűvölő

főnév
 • bűbájos, bájoló, elbájoló, bájos, bűvös, elragadó, igézetes, igéző, varázsos, vonzó, megejtő, megnyerő, lebilincselő, megragadó, magával ragadó, varázslatos, imádandó

sérelem

főnév
 • bántalom, bántódás, atrocitás, ártalom, sértés, seb (választékos), sérv (régies), méltánytalanság
 • hátrány, kár, igazságtalanság, injúria (régies), jogtalanság, jogsérelem, gravámen (régies)

rablás

főnév
 • fosztogatás, lopás, tolvajlás, zsákmányolás, eltulajdonítás, kifosztás, zabrálás (szleng), kalózkodás (régies), prédálás (régies), zsiványság (régies), útonállás (régies), furtum (régies), banditizmus, huliganizmus (idegen), markecolás (szleng), meló (szleng), rabi (szleng)
 • (szaknyelvi): csere (kártyában)

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

nagyanya

főnév
 • nagymama, nagymami (bizalmas), nagyi (bizalmas), nagyika (bizalmas), mami (bizalmas), mamóka (bizalmas) mamika (bizalmas), nagyanyó, öreganya, nyanya (tájnyelvi), mamó (tájnyelvi), nagyinkó (tájnyelvi), mányi (tájnyelvi), szüle (régies), szülike (tájnyelvi), bábi (tájnyelvi), banyó (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), másikanya (tájnyelvi), (anya anyja) peszeanya (tájnyelvi)

óbégat

ige
 • (pejoratív): jajgat, jajong, siránkozik, sír, jajveszékel, bömböl, bőg, rí, sipítozik (pejoratív), nyivákol, sápítozik, panaszkodik, sopánkodik, lamentál (bizalmas), ájvékol (tájnyelvi), abajgat (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi)
 • kiabál
 • énekel

pszichiátria

főnév
 • elmegyógyászat

nyaklánc

főnév
 • kösöntyű (régies), nyakék, collier (választékos)
 • gyöngysor, gyöngyfüzér, kláris (tájnyelvi)

megvetés

főnév
 • lenézés, lebecsülés, lekicsinylés, leszólás, depreciáció (régies), despektus (régies), fitymálás (bizalmas), semmibevevés, lekezelés, undor

odavarr

ige
 • rávarr, ráölt, odaölt, odatűz, odagépel

püföl

ige
 • ver, üt, náspángol, puhít (tájnyelvi), páhol, öklöz, elagyabugyál, eldönget, tönkrever, csap, odavág, ütlegel, elfenekel, eltángál, megkalapál (bizalmas), kiporol (bizalmas), ruház (bizalmas), tángál (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi)