létszámcsökkentés szinonimái

főnév
 • leépítés, elbocsátás, lapátra tétel (szleng), menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meghasad

ige
 • elreped, végigreped, megreped, (jég) rian, megroppan, összeroppan, kettéhasad, kettéreped, beszakad, kirüffen (tájnyelvi), kirüfög (tájnyelvi), megreppen (tájnyelvi), elválik, kettéválik, szétszakad
 • (szív): belesajdul, összetörik, megszakad

dekrétum

főnév
 • kormányrendelet, határozat, rendelet, végzés, rendelés (tájnyelvi), dekréta (tájnyelvi), parancsolat (régies)
 • (régies): okirat, oklevél, kinevezés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a létszámcsökkentés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

köbtartalom

főnév
 • térfogat, űrtartalom, befogadóképesség, kapacitás, kubatúra (régies)

kongresszus

főnév
 • értekezlet, tanácskozás, konferencia, gyűlés
 • törvényhozás, országgyűlés, parlament

kiengesztelődik

ige
 • megbocsát, kibékül, lecsillapul, megenyhül

lepke

főnév
 • pillangó, pille, lepe (régies), lepentőcske (régies), lependék (tájnyelvi), lövöldék (tájnyelvi)

matrac

főnév
 • derékalj, ágybetét, szivacs, epeda (idegen)
 • gumimatrac, úszómatrac

üt-ver

ige
 • ütlegel, tángál, náspángol, csépel, lazsnakol (tájnyelvi), puhít (tájnyelvi), ruház (szleng), dönget

kaftán

főnév
 • kabát, köntös

jóakaró II.

főnév
 • pártfogó, támogató, jótevő, védnök, patrónus (régies), szimpatizáns (idegen), szponzor, barát, protektor (régies)

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

kárpitos

főnév
 • szőnyegész (régies), tapecírer (régies), tapacíros (régies)

megbízik

ige
 • ráhagyatkozik, bizalmat előlegez, bizalommal van, bizalommal viseltetik, bízik (valakiben), bizalmat érez, hisz (valakinek)

megőszül

ige
 • megszürkül, megfehéredik, őszbe csavarodik (választékos), megőszlődik (tájnyelvi)
 • megöregszik, megvénül, elaggik (választékos), megüti a haját a dér

beosztás

főnév
 • osztályozás, besorolás, kategorizálás, rendszerezés, csoportosítás, beskatulyázás (pejoratív)
 • fokbeosztás, skála, lépték, mérték
 • elrendezés, elhelyezés, diszpozíció (szaknyelvi), sorrend, egymásutániság, tagolás
 • munkakör, feladatkör, szerepkör, hatáskör, ügykör, reszort (idegen), poszt (bizalmas), tiszt (választékos), foglalkozás, stallum (régies)
 • rang, tisztség, pozíció
 • gazdálkodás, takarékosság, spórolás, ökonómia (szaknyelvi)

osztozkodás

főnév
 • osztozás, felosztás, szétosztás, osztály (régies), risztelés (szleng)
 • (tájnyelvi): veszekedés, civakodás, balhé (szleng), hepaj (szleng), bruszt (szleng)

művész

főnév
 • művészember, alkotó
 • bohém
 • mester, virtuóz

leválik

ige
 • lefeslik, lefoszlik, elrongyolódik, lekopik, lenyúzódik
 • lemállik, leázik, lemegy, levásik (tájnyelvi), lenyűvik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • lepattog, elválik
 • lehasad, lereped, letörik
 • lehullik, lehámlik, leguvad (tájnyelvi)
 • eltér, elágazik, elkanyarodik, elhajlik, elhajol, elfordul

legtöbb

melléknév
 • maximális, java, zöme, túlnyomó rész

makrancos

melléknév
 • akaratos, csökönyös, nyakas, nyakaskodó, önfejű, dacos, durcás (bizalmas), makacs, engedetlen, ellenálló, rakoncátlan, szilaj, féktelen, fékezhetetlen, zabolátlan, bojtorjános (tájnyelvi), szófogadatlan, durboncás (régies)

munkatábor

főnév
 • munkaszolgálat, kényszermunka, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)

locsolkodik

ige
 • locsol, öntöz, öntözködik
 • (tájnyelvi): lubickol

kör

főnév
 • körvonal, karika, cirkulus (régies), kerekület (tájnyelvi)
 • körfordulat, körpálya
 • séta, út
 • menet, forduló, játszma, osztókör
 • rund
 • környék, környezet, tájék, terület, határ, körzet, hatókör
 • csoport, ismeretség, társaság, kompánia, banda, brancs (bizalmas), klikk (pejoratív)
 • egyesület, egylet, szakkör, klub, kaszinó

markos I.

melléknév
 • izmos, edzett, kisportolt, erős, erőteljes, robusztus, tagbaszakadt, kemény, keménykötésű, derék, jól megtermett, vállas, deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), stramm (bizalmas)

műterem

főnév
 • műhely, stúdió, atelier (idegen), dolgozószoba