nyelvújítás szinonimái

főnév
 • neológia (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

olvasó

főnév
 • rózsafüzér, szentolvasó, rozárium (régies)
 • (bizalmas): olvasóterem
 • közönség, befogadó (szaknyelvi), vevő (szaknyelvi)

füstös II.

főnév
 • cigány, roma
 • kémény, kürtő, kamin
 • füstölő
 • gőzmozdony
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyelvújítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nekivág

ige
 • nekiindul, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy
 • belefog, belevág, vállalkozik (valamire), nekifog, kezd, nekiugrik, merészel
 • nekiüt, nekicsap, odavág, hozzácsap, nekikoccan

melódia

főnév
 • dallam, motívum, hanglejtés
 • dal, nóta, ének, zene, muzsika, szám
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot (pejoratív)

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

matt

melléknév
 • fénytelen, tompa, fakó, fényezetlen, lakkozatlan, politúrozatlan
 • homályos, halvány

nótáskönyv

főnév
 • daloskönyv, énekeskönyv

osztály

főnév
 • kategória, csoport, rend, klasszis (idegen), család, faj, divízió (idegen), fajta, sztrátum (szaknyelvi), részleg, tagozat, szakosztály, szekció
 • réteg, kaszt (idegen)
 • évfolyam
 • osztályterem, tanterem, kégli (szleng), tyúkól (szleng), vallatószoba (szleng), aréna (szleng)
 • (régies): osztozkodás
 • (régies): liga

legördül

ige
 • leereszkedik, lemegy, leszalad, leszáll
 • legurul, lehengeredik, legörög
 • lecsúszik

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

játékos II.

főnév
 • sportoló, versenyző, induló, résztvevő

lepke

főnév
 • pillangó, pille, lepe (régies), lepentőcske (régies), lependék (tájnyelvi), lövöldék (tájnyelvi)

öngyilkos

melléknév
 • szuicid (idegen), önpusztító

pápista

főnév
 • katolikus, római katolikus
 • (arcszín): halvány, sápadt, falfehér, egészségtelen

elfeled, elfelejt

ige
 • megfeledkezik (valamiről, valakiről), kiver a fejéből (valamit), emlékezetből elszalaszt (régies), kitöröl az emlékezetéből, kimegy a fejéből, kimegy az eszéből, kipárolog a fejéből (bizalmas) Sz: elfelejti, mint a tegnapi álmot; elfelejti, mint az eperfa virágját
 • elmulaszt

sokszínű

melléknév
 • tarka, tarkabarka, szivárványszínű, színpompás, cifra (pejoratív), polikromatikus (szaknyelvi), polikróm (szaknyelvi), színes Sz: tarka, mint a szivárvány
 • sokrétű, sokoldalú, változatos, gazdag

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

nyerít

ige
 • (ló): nyihog, nyeheg, nyihaház
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

négyzetes

melléknév
 • négyzet alakú, derékszögű, négyszögű, négyszögletű, szögletes
 • kvadratikus (idegen)

oldalszárny

főnév
 • oldalépület, mellékszárny, ála (idegen), épületszárny

rágondol

ige
 • emlékezik, ráemlékezik, visszaemlékezik, visszagondol, felidéz, visszatekint, felelevenít, emlékezetébe idéz

nyugi

főnév
 • (bizalmas): türelem, csigavér (bizalmas)
 • (hsz-szerűen): majd, idővel

mentsvár

főnév
 • menedék, oltalom, védelem
 • menedékhely, búvóhely, rejtekhely, azílium (régies)

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

rámol

ige
 • rakosgat, rendezget, rendez, rakodik, pakol (bizalmas), pakolászik (bizalmas), rendezkedik, takarít