jénai szinonimái

melléknév, főnév
 • tűzálló (edény)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyolcszög

főnév
 • oktogon (választékos)

költekezik

ige
 • pazarol, pocsékol, elveri a pénzt, kiköltekezik (szleng), mélyen a zsebébe nyúl, ürül a tárcája, nyakára hág a pénznek, nagyúri módon él, nagy lábon él, szórja a pénzt, éli világát, költségekbe veri magát, kiadásokba veri magát, megnyitja erszényét, elharácsol (régies), költségeskedik (tájnyelvi) Sz: az ablakon szórja ki a pénzt; lapáttal kellene neki merni a pénzt, akkor se volna elég
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jénai szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

hibás

melléknév
 • vétkes, bűnös, tettes, elkövető, hibáztatható, elítélhető, vitiosus (idegen), leveles (tájnyelvi)
 • helytelen, téves, szabálytalan, hamis, elhibázott, elvétett, eltévesztett, elrontott, eltolt (bizalmas), tökéletlen, pontatlan, kifogásolható, selejt, selejtes, meghibásodott, megrongálódott, romlott, irreguláris (szaknyelvi), abnormális, fonák
 • (tájnyelvi): sérült, fogyatékos, rokkant, nyomorék, csökevényes, természetellenes, torz, beteg, csonka, idomtalan, csámpás, csapott (tájnyelvi), cseberbelépkedő (tájnyelvi)
 • bolond (tájnyelvi), hibbant (tájnyelvi), öttűvelkötött (tájnyelvi), lökött (szleng), nyomott (szleng), gyagya (szleng), dilis, flúgos (szleng)

házitanító

főnév
 • magántanító, magántanár, nevelő, instruktor (régies), korrepetítor, preceptor (régies)

gyertyatartó

főnév
 • kandeláber, girandole (idegen)
 • menóra

játékos II.

főnév
 • sportoló, versenyző, induló, résztvevő

kel2

főnév
 • kelkáposzta, olaszkáposzta (tájnyelvi), édeskáposzta (tájnyelvi), plutyka (tájnyelvi)

spirituális

melléknév
 • lelki, szellemi
 • testetlen, anyagtalan
 • vallási

fontoskodik

ige
 • nagyképűsködik, okoskodik, tudálékoskodik, megjátssza magát, nyüzsög, akadékoskodik, okvetetlenkedik, sertepertél (bizalmas) Sz: mindenből nagy dolgot csinál; minden aprólékot arany tollal ír; minden lében kanál; játssza az eszét (szleng)

fizimiska

főnév
 • arc, orca, ábrázat, pofi (bizalmas), külső, megjelenés, küllem, külalak, forma, arckifejezés
 • külsőségek

egyéves

melléknév
 • éves, esztendős
 • (növény): egynyári, efemer

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

képzet

főnév
 • elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép (régies), érzés, észlelés
 • (régies): kép, képlet, képzelet

kiismer

ige
 • megismer, kitapasztal, kitanul, átlát, kifigyel, belelát a kártyáiba (szleng)
 • (kiismeri magát): eligazodik, ismeri a dörgést, tudja a dürgést

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

kövezet

főnév
 • burkolat, kőburkolat, kockakő, macskakő (bizalmas), flaszter (régies)

jobbágy

főnév
 • szolga, paraszt, zsellér, úrbéres, szántó ember (régies)
 • (régies): hűbéres, alattvaló

írisz1

főnév
 • nőszirom, kardliliom, korall-liliom

karaj1

főnév
 • karéj, szelet, darab, csefert (tájnyelvi), sarkalat (tájnyelvi), siláp (tájnyelvi)
 • félkör, körív
 • (régies): szél, karima

körötte

határozószó
 • körülötte, körös-körül, minden oldalon, körben

joviális

melléknév
 • derűs, jókedvű, vidám, nyájas, szíves, szívélyes, fidélis (régies)

hírneves

melléknév
 • híres, elismert, ismert, nagyhírű, neves, nagynevű, famózus (idegen), világhírű, jelentős, tekintélyes, közismert, figyelemre méltó

katedrális

főnév
 • székesegyház, főtemplom, bazilika

kövesút

főnév
 • makadámút, műút