pártfogás szinonimái

főnév
 • pártolás, támogatás, protezsálás (bizalmas), protekció, jóindulat, kegy (választékos), fávor (régies), patronátus (régies), patronázs (régies)(bizalmas)(választékos)(bizalmas)
 • védelem, oltalom, gondviselés, égisz (választékos), védőszárny (választékos), védőpajzs
 • védnökség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

másrészt

határozószó
 • másfelől, másrészről
 • más vonatkozásban, viszont, azonban, ezzel szemben

életforma

főnév
 • életmód, életvitel, életvezetés (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pártfogás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeveszít

ige
 • összeugraszt, szembeállít, együveszeszt (tájnyelvi)

nyikkan

ige
 • mukkan, pisszen, szól

nevetés

főnév
 • derültség, kacaj, kacagás, kacarászás, kuncogás, hahota, hahotázás, röhej, röhögés, vihogás, vihorászás, nyerítés (pejoratív), visítás
 • mosolygás, vigyorgás
 • derű, jókedv, vidámság, vígság

miközben

határozószó
 • mialatt, míg, amíg, amikor, ahogy

pápista

főnév
 • katolikus, római katolikus
 • (arcszín): halvány, sápadt, falfehér, egészségtelen

portásfülke

főnév
 • porta, kapusfülke

megindít

ige
 • bekapcsol, beindít, meghajt, működtet, mozgat, aktivál, működésbe hoz, üzembe helyez, einsaltol (idegen), impulzál (idegen), bekurbliz (bizalmas)
 • elindít, eligazít, kezdeményez, útnak indít, útjára bocsát, megalapít, megalakít
 • megjelentet, közzétesz, kiad, publikál, kihoz (bizalmas), lanszíroz (idegen), életbe léptet
 • ösztönöz, ösztökél, rávezet, előmozdít, segít, felkelt, hajt, sarkall, serkent, föllelkesít, bujtogat, megihlet, megtermékenyít, űz, késztet, sugall, iniciál (régies), motivál, befolyásol
 • meghat, elérzékenyít, megkap, ellágyít, meglágyít, megérint, megráz (választékos), emocionál (idegen), megillet, megríkat, könnyekre indít, afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megmozgat, megrendít, felkavar, felzaklat, feldúl (választékos), részvétet kelt (valakiben)

megesik

ige
 • megtörténik, előfordul, bekövetkezik, végbemegy, adódik, esetkezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): teherbe esik, bajba jut, elbukik, úgy marad (bizalmas) Sz: lehull a pártája

kiismer

ige
 • megismer, kitapasztal, kitanul, átlát, kifigyel, belelát a kártyáiba (szleng)
 • (kiismeri magát): eligazodik, ismeri a dörgést, tudja a dürgést

megőszül

ige
 • megszürkül, megfehéredik, őszbe csavarodik (választékos), megőszlődik (tájnyelvi)
 • megöregszik, megvénül, elaggik (választékos), megüti a haját a dér

próbaidő

főnév
 • tanulóidő, próbaszolgálat, gyakorlati idő, gyakorlóév
 • noviciátus (szaknyelvi)
 • felfüggesztés

rekviem

főnév
 • gyászmise
 • gyászzene

ésszerűsít

ige
 • racionalizál, megreformál, célszerűsít, egyszerűsít, átszervez, változtat, újít, javít

szorzótábla

főnév
 • egyszeregy

súlydobó

főnév
 • súlylökő (szaknyelvi), súlyvető

pártkönyv

főnév
 • tagkönyv, tagsági könyv, tagsági igazolvány, tagsági (bizalmas)
 • piros könyv (bizalmas)

összeszorít

ige
 • összezsúfol, beprésel, összeprésel, összenyom, összegúzsol (tájnyelvi), összesajtol
 • meghúz
 • (szájat): összeharap, összecsuk, összezár

piramis

főnév
 • (régies): gúla

spirál

főnév
 • csigavonal, csavarvonal, spirális

peder, pödör

ige
 • sodor, fodor (régies), bodroz (régies), fodorít (régies), bodorít
 • fon, összesodor

nyugágy

főnév
 • fekvőszék, nyugszék
 • pamlag, heverő, kerevet

pohár

főnév
 • ivóedény, serleg, billikom (régies), kupa, kehely, bögre (régies), csésze (régies)
 • (jelzőként): pohárnyi
 • poharazás, poharazgatás, borozgatás, iszogatás, iddogálás

sugalmaz

ige
 • sugall, súg, sejtet, célozgat, utal
 • inspirál, szuggerál, ihlet, ösztönöz
 • rávezet, duruzsol, rábeszél, rábír, késztet, befolyásol, tanácsol, megszab, diktál