lélekbúvár szinonimái

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pirongat

ige
 • korhol, fedd, dorgál, szid, arcáz (régies), hurrogat (tájnyelvi), porvál (tájnyelvi), szemére vet, szemrehányást tesz, megint, lehord (bizalmas), megró, rápirít

felemelkedés, föleme

főnév
 • felszállás
 • fellendülés, felívelés
 • gyarapodás, meggazdagodás, előrejutás, előmenetel
 • felmagasztosulás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lélekbúvár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

latolgat

ige
 • fontolgat, mérlegel, meghány-vet, méricskél, ponderál (idegen)
 • számítgat, rágódik, morfondírozik, találgat, tanakodik, spekulál, súlyogat (régies)

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

kivándorlás

főnév
 • kiköltözés, kitelepülés, kivonulás, eltávozás, emigráció, exodus (idegen), expatriáció (régies)

kétségbeejtő

melléknév
 • rossz, elkeserítő, lesújtó, leverő, reménytelen, vigasztalan, kilátástalan, végzetes, nyomorúságos, szánalmas

legördül

ige
 • leereszkedik, lemegy, leszalad, leszáll
 • legurul, lehengeredik, legörög
 • lecsúszik

magyarán

határozószó
 • világosan, nyíltan, kereken, félreérthetetlenül, kerek perec, kertelés nélkül, egyenesen, őszintén, határozottan, leplezetlenül, tartózkodás nélkül, szemtől szembe, áperte (bizalmas), nyista vaker (szleng)
 • (régies): ékesen

utánaszámol

ige
 • ellenőriz, átszámol, újraszámol, újraszámlál
 • utánaszámít

jelenlevő

melléknév, főnév
 • ott lévő, jelenvaló, részt vevő
 • szemtanú

ívás

főnév
 • (halaké): párosodás, nemzés, vonulás

fontoskodik

ige
 • nagyképűsködik, okoskodik, tudálékoskodik, megjátssza magát, nyüzsög, akadékoskodik, okvetetlenkedik, sertepertél (bizalmas) Sz: mindenből nagy dolgot csinál; minden aprólékot arany tollal ír; minden lében kanál; játssza az eszét (szleng)

kaftán

főnév
 • kabát, köntös

marhasült

főnév
 • bifsztek (idegen), rosztbif (idegen)

megindít

ige
 • bekapcsol, beindít, meghajt, működtet, mozgat, aktivál, működésbe hoz, üzembe helyez, einsaltol (idegen), impulzál (idegen), bekurbliz (bizalmas)
 • elindít, eligazít, kezdeményez, útnak indít, útjára bocsát, megalapít, megalakít
 • megjelentet, közzétesz, kiad, publikál, kihoz (bizalmas), lanszíroz (idegen), életbe léptet
 • ösztönöz, ösztökél, rávezet, előmozdít, segít, felkelt, hajt, sarkall, serkent, föllelkesít, bujtogat, megihlet, megtermékenyít, űz, késztet, sugall, iniciál (régies), motivál, befolyásol
 • meghat, elérzékenyít, megkap, ellágyít, meglágyít, megérint, megráz (választékos), emocionál (idegen), megillet, megríkat, könnyekre indít, afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megmozgat, megrendít, felkavar, felzaklat, feldúl (választékos), részvétet kelt (valakiben)

beköszönt

ige
 • betér, belép, benéz, beállít, bekopogtat, bevetődik, betoppan, beugrik, meglátogat
 • beáll, megkezdődik, elkezdődik

olajkályha

főnév
 • olajkazán

mosnivaló

főnév
 • szennyes, cula (tájnyelvi)

lelenc

főnév
 • talált gyermek, állami gondozott, kitett gyermek, árva, elhagyott
 • (régies): lelencház (régies), árvaház, menhely

lapátol

ige
 • szed, mereget, hány
 • evez
 • (ételt): habzsol, befal
 • (szleng): tiszteleg

locspocs

főnév
 • lucsok, sár, latyak, dágvány, dagonya, csatak (tájnyelvi), csér (tájnyelvi), kanista (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi)
 • (jelzőként): sáros, esős, lucskos, vizes, nedves, csatakos, latyakos, lustos (tájnyelvi), kastos (tájnyelvi), taknyos (tájnyelvi)

módi

főnév
 • (régies): divat, szokás, stílus

lerak

ige
 • letesz, lemálház, lehelyez
 • (aknát): telepít, elhelyez
 • (sínt): lefektet
 • leszállít (járműről)
 • (ruhát): levesz, levet
 • (vizsgát): letesz
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), lepocskondiáz (pejoratív), odamond (valakinek)

koplal

ige
 • éhezik, nélkülöz, nyomorog, szűkölködik
 • böjtöl, diétázik, fogyókúrázik Sz: csillagot néz vacsorára, napnál ebédel, holdnál vacsorál; nyeli az éhkoppot; szegre akasztja az állát; zálogban van az asztala

lüke

melléknév
 • (bizalmas): buta, gügye, ütődött (bizalmas), idióta, mafla, oktondi, tökfilkó, fajankó, bamba, ügyefogyott

mormol

ige
 • (tenger): morajlik, zúg, hullámzik, háborog
 • (patak): csobog, csörgedez, cseveg (választékos), csacsog
 • (ember): dünnyög, berbitél (tájnyelvi), mörmöl (tájnyelvi)
 • darál, ismételget