némelykor szinonimái

határozószó
 • néha, olykor, időnként, időközönként, elvétve, néhanapján, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, alig, nagy ritkán, kivételesen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rablás

főnév
 • fosztogatás, lopás, tolvajlás, zsákmányolás, eltulajdonítás, kifosztás, zabrálás (szleng), kalózkodás (régies), prédálás (régies), zsiványság (régies), útonállás (régies), furtum (régies), banditizmus, huliganizmus (idegen), markecolás (szleng), meló (szleng), rabi (szleng)
 • (szaknyelvi): csere (kártyában)

kommunista

melléknév, főnév
 • bolsevik, bolsi (pejoratív), vörös, komcsi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a némelykor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műsor

főnév
 • program, repertoár (idegen), játékrend
 • napirend, tárgysorozat, munkarend
 • műsorfüzet
 • program, előadás, adás, közvetítés
 • műsorszám, szám, numerus (régies)

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant

megmelegít

ige
 • fölmelegít, hevít, langyosít, előmelegít, tüzesít

magánúton

határozószó
 • egyénileg, privátim (választékos), külön-külön, személyesen
 • bizalmasan, titokban

nappal

határozószó
 • napközben, fényes nappal, napvilágnál, világosban, napvilágon (tájnyelvi)

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

lakodalom

főnév
 • menyegző, lagzi, nászlakoma, díszebéd, nászünnepség, lakadáré (tájnyelvi)
 • házasságkötés, esküvő
 • (régies): lakoma, tor

kupola

főnév
 • boltíves tető, hagymatető, gömbtető

inzultus

főnév
 • sértés, megbántás, rágalmazás, becsmérlés, megalázás
 • bántalmazás, molesztálás, tettlegesség, ütlegelés, verés, támadás, merénylet

lefordít

ige
 • tolmácsol, átültet, visszaad
 • magyaráz, interpretál

olvasókönyv

főnév
 • ábécéskönyv
 • szöveggyűjtemény

összejátszik

ige
 • (valakivel): összedolgozik, összebeszél, összepaktál, paklizik (szleng), konspirál, cimborál, bundázik Sz: összeszűri a levet; egy csuporban kotornak; együtt kártyáznak; egy bográcsba hánynak; egy regét dúdolnak; egymás kezére adnak; egybeszűrik a lencsét; egy lantot pengetnek

ekhós

melléknév
 • (szekér): ponyvás, ponyvatetős, sátoros

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)

pszichiátria

főnév
 • elmegyógyászat

nemigen

határozószó
 • alig, aligha, ritkán, nagy ritkán, bajosan

mutatószám

főnév
 • jelzőszám, indexszám, index, mérőszám

nyomda

főnév
 • nyomdászműhely, officina (régies)

présel

ige
 • sajtol, nyom, szorít, lenyomtat, nyomtat, összenyom, döngöl
 • zsúfol, gyömöszöl
 • áttör, átpaszíroz
 • szorongat, nyomorgat, gyötör

névutó

főnév
 • posztpozíció (szaknyelvi)

megteremt

ige
 • létrehoz, kreál, alkot, megalkot
 • megvalósít, kialakít, megveti az alapját (valaminek), kikovácsol, megformál, konstruál, instituál (régies), létesít, megalapít, behoz, bevezet, kiépít, képez, alapít, összeállít, nyélbe üt
 • megszerez, előteremt, összehoz (bizalmas)

óbégat

ige
 • (pejoratív): jajgat, jajong, siránkozik, sír, jajveszékel, bömböl, bőg, rí, sipítozik (pejoratív), nyivákol, sápítozik, panaszkodik, sopánkodik, lamentál (bizalmas), ájvékol (tájnyelvi), abajgat (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi)
 • kiabál
 • énekel

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik