prédikátor szinonimái

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dopping

főnév
 • doppingszer
 • (szleng): kábítószer, kábszer, energia (szleng)

elhagyatott

melléknév
 • magányos, magános, magára hagyott, árva, társtalan, egyedülálló
 • ágrólszakadt, elanyátlanodott, nyomorult, jöttment, hontalan, elhanyagolt, mellőzött Sz: egyedül van, mint a szedett fa; egyedül van, mint a kisujjam; egyedül van, mint a kivert kutya; maga van, mint az útszéli kóró; maga van, mint a lehulló levél; maga van, mint a varga a vásárban
 • néptelen, lakatlan, puszta, kietlen, sivár, kopár, kihalt, üres, félreeső, eldugott, isten háta mögötti
 • gazdátlan, elárvult
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a prédikátor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pintér

főnév
 • kádár, bodnár, hordókészítő, hordócsináló (régies)

önállósít

ige
 • felszabadít, egyenjogosít, függetlenít, saját lábára állít, emancipál

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

narancssárga

melléknév, főnév
 • narancs, narancsszín, sárgásvörös, narancspiros, narancsvörös, sötétsárga

popularizál

főnév
 • (régies): népszerűsít

rejtelem

főnév
 • misztérium, titok, rejtély, homály, titokzatosság, talány, enigma (idegen)

méltóság

főnév
 • tartás, tekintély, tisztelet, erő, magasztosság, emelkedettség, fenség
 • cím, titulus, tisztség, beosztás, állás, rang, rendfokozat, státusz, hatalom, társadalmi helyzet

megtöröl, megtörül

ige
 • letöröl, (edényt) eltöröl, megfényesít, megdörgöl, megtisztít

kolléga

főnév
 • munkatárs, kartárs (régies), szaktárs

mézesmázas, mézesmáz

melléknév
 • mézédes, színméz, mézes (régies), hímes (tájnyelvi), édeskés, szirupos, behízelgő, negédes, hízelgő, émelyítő, émelygős, nyájas, csepegős, csöpögős, nyálas (szleng)

repedés

főnév
 • szakadás, hasadás
 • hézag, nyílás, rés, rianás, vágás, hasíték, repesztés, bevágás, szakadás, hasadék, szakadék, fissura (idegen), ruptúra (idegen), lék, apertúra (szaknyelvi), törésvonal, vicsor (tájnyelvi)

sav

főnév
 • acidum (szaknyelvi), savany (régies)
 • (régies): só

felhasad, fölhasad

ige
 • felreped, felszakad, felnyílik, felválik, felbomlik

távolsági

melléknév
 • helyközi, interurbán (idegen)

szentkép

főnév
 • ikon

présel

ige
 • sajtol, nyom, szorít, lenyomtat, nyomtat, összenyom, döngöl
 • zsúfol, gyömöszöl
 • áttör, átpaszíroz
 • szorongat, nyomorgat, gyötör

pihentet

ige
 • kímél, nyugoszt (régies)
 • hevertet, parlagon hagy
 • állni hagy
 • (ügyet): fektet, elodáz, halogat

rakomány

főnév
 • teher, áru, szállítmány, teherrakomány, teherfuvar, fuvar

szemcsés

melléknév
 • grízes, szemes, szemcsézett, granulált, ikrás

publikum

főnév
 • közönség, nézőközönség, nagyközönség, hallgatóság, nyilvánosság

öregember

főnév
 • öregapó, apó, öregúr, öreg, aggastyán, matuzsálem, vénember, vénség, öreglegény, bácsi, bácsika, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), agg, vén, trotli (bizalmas), fater (szleng), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)

rátűz

ige
 • feltűz, ráfércel, rávarr, ráölt, rágépel
 • (nap): rásüt, rávilágít, ráragyog

szénanátha

főnév
 • pollenózis (idegen)