ék1 szinonimái

főnév
 • csap, pecek, faszeg, fadugó, tipli, illesztés, retesz, cank (tájnyelvi)

ék2 szinonimái

főnév
 • (választékos): dísz, díszítés, ékesség, ékszer, ékítmény, ékmény (régies), díszítmény, cifrázat, cicoma, pipere, pompa, dekoráció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

paprikajancsi

főnév
 • bohóc, komédiás, tréfacsináló, harlekin (választékos), pojáca, clown (idegen)
 • (pejoratív): mitugrász, macskajancsi, ripacs

korcsolyázik

ige
 • korizik (bizalmas), csúszkál, iringál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ebédlő

főnév
 • étterem, étkezde, refektórium (régies), étkező, étkezőszoba, étszoba (régies), ebédlőterem
 • (bizalmas): ebédlőbútor

csatlós

főnév
 • (régies): fegyverhordozó, fegyverhordó, fegyvernök, pajzshordó, kísérő, darabont, poroszló, testőr, védelmező, kengyelfutó (régies)
 • lovász
 • követő, kiszolgáló, bérenc, szatellita (régies), vazallus (pejoratív), zsoldos (pejoratív), uszályhordozó (régies), lakáj (pejoratív), hűbéres, csahos (pejoratív), szekértoló, mameluk (régies), talpnyaló, csacsener (régies)

cingár

melléknév
 • sovány, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, keszeg (bizalmas), vékonypénzű (tájnyelvi), cinege, girhes, csenevész, nyápic, csontos, törékeny, ösztövér (választékos), nyáladék (pejoratív), cérnafosó (tájnyelvi), cicellér (tájnyelvi), cinábor (tájnyelvi), cinegekáplár (tájnyelvi), gisza (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi), göthös (tájnyelvi), csont és bőr

bevezet

ige
 • bevisz, bekísér, besegít, betámogat, betessékel
 • (ismeretbe): beavat, megismertet (valamivel)
 • (út, ajtó): bemegy, nyílik, bevisz
 • beilleszt, bejuttat, bedug
 • (adatokat): bejegyez, beír, beiktat
 • (divatot, szokást): kezdeményez, behoz, elterjeszt, rendszeresít, meghonosít, divatba hoz, elfogadtat, megveti az alapját (valaminek), lerakja az alapját (valaminek)
 • (módszert, törvényt): életbe léptet
 • (mondanivalót): előkészít, elkezd

egyház

főnév
 • anyaszentegyház, szentegyház (választékos), egyházközség, hitközség, gyülekezet, nyáj, felekezet, vallásfelekezet, eklézsia
 • (régies): templom, székesegyház, imaház, kápolna

ellenhatás

főnév
 • visszahatás, reakció, ellensúlyozás

lotyó

főnév
 • (durva): utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), luvnya (szleng), sarkangyal (tréfás), valutapillangó (tréfás), presszótündér (tréfás), rosszlány, örömlány, perdita (régies), kokott (régies), kéjhölgy (régies), kéjnő, kurtizán (választékos), némber, hetéra (választékos), ágyas, metresz, félvilági nő (választékos), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), riherongy (tájnyelvi), kurva (durva), cafka (szleng), céda, szotyka (tájnyelvi), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi)

bajusz

főnév
 • szőr, pihe, legénytoll (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kacs, inda

átszól

ige
 • átüzen, áttelefonál, áthív, odaszól (valakinek)

becsúszik

ige
 • belecsúszik, beleszalad, besikamlik (tájnyelvi), besuvad (tájnyelvi)
 • bejut, behatol, beszivárog, belopózik, belopakodik, besurran, besettenkedik, besündörög, beoson, beügyeskedi magát

elnyomás

főnév
 • elnyomatás, önkény, önkényuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, jogfosztás, szuppresszió (idegen), basáskodás, despotizmus (idegen), diktatúra, tirannizmus (régies), leigázás

emelkedő

főnév
 • kapaszkodó, emelkedés, kiemelkedés, bukkanó, meredek, domb, magaslat, halom, bucka, lanka, hát, földhát, kaptató (tájnyelvi), part (tájnyelvi)

garancia

főnév
 • jótállás, szavatosság, kezesség, igazolás, biztosíték, kaució, óvadék, zálog

felleg

főnév
 • felhő, fölleg (tájnyelvi)
 • homály, folt, árnyék, ború, borulat

EKG

főnév
 • elektrokardiogram, ékágé (bizalmas)

durrog

ige
 • ropog, csattog, dörög, pufog
 • (tájnyelvi): dohog, pöröl, mérgelődik

elhalálozik

ige
 • meghal, elhuny, eltávozik, eltávozik az élők sorából, elhal (régies), halálát leli, kiadja a lelkét, elköltözik a másvilágra, elmegy (bizalmas), jobblétre szenderül (bizalmas), elpihen (választékos), exitál (szaknyelvi)

felharsan, fölharsan

ige
 • felhangzik, felcsendül, felzendül, felzúg, felmorajlik, kitör, kirobban, megszólal

élcsapat

főnév
 • élgárda, élboly, élmezőny, előőrs, avantgárd (régies), előhad, elővéd

cséplés

főnév
 • gépelés (tájnyelvi)

elkábul

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

felkészülés, fölkész

főnév
 • előkészület, készülődés, hozzákészülés, összeszedelőzködés, nekigyürkőzés, alapozás, edzés, tréning, gyakorlás
 • anyaggyűjtés
 • tanulás